Home Polityka i społeczeństwo Polskie projekty Interreg Europa 2021-2027 – sukces 38 partnerów

Polskie projekty Interreg Europa 2021-2027 – sukces 38 partnerów

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Do realizacji 38 projektów wyłonionych w pierwszym naborze do Programu Interreg Europa 2021-2027 zaangażowano 38 polskich partnerów oraz trzy polskie instytucje jako partnerów wiodących.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że Wspólny Sekretariat Interreg Europa zakończył uzgadnianie warunków z liderami projektów, które zostały zatwierdzone warunkowo 13 grudnia 2022 roku. Negocjacje rozpoczęły się po pierwszym naborze wniosków, który trwał od 5 kwietnia do 31 maja 2022 roku.

– Uniwersytet Śląski – partner wiodący projektu InterNet na temat sieci internetowych. Partnerami są instytucje z Hiszpanii, Litwy, Turcji, Grecji i Chorwacji. W projekcie uczestniczy także w charakterze partnera doradczego Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Łączny budżet projektu wynosi 2,2 mln euro.

– Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – lider projektu InterLand na temat zielonych technologii. Partnerami są instytucje z Hiszpanii, Węgier, Grecji, Francji i Cypr. W projekcie uczestniczy także w charakterze partnera doradczego Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. Łączny budżet projektu wynosi 1,9 mln euro.

Dnia 1 marca 2023 roku rozpoczęła się realizacja trzech projektów, które spełniły wszystkie kryteria określone przez międzynarodowy Komitet Monitorujący. 38 polskich partnerów dysponuje łączną kwotą 5,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

InterRevita to projekt na temat strategii rewitalizacji, którego liderem jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Partnerami są instytucje z Włoch, Hiszpanii, Belgii, Litwy i Łotwy, a Fundacja Ochrony Krajobrazu z Jeleniej Góry pełni w nim rolę partnera doradczego. Budżet projektu wynosi 1,4 mln euro.

InterNet to projekt na temat sieci internetowych, którego liderem jest Uniwersytet Śląski. Partnerami są instytucje z Hiszpanii, Litwy, Turcji, Grecji i Chorwacji, a Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności pełni w nim rolę partnera doradczego. Budżet projektu wynosi 2,2 mln euro.

InterLand to projekt na temat zielonych technologii, którego liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Partnerami są instytucje z Hiszpanii, Węgier, Grecji, Francji i Cypr, a Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy pełni w nim rolę partnera doradczego. Budżet projektu wynosi 1,9 mln euro.

RAR S.A. jest liderem projektu SIRM, którego celem jest integracja społeczno-ekonomiczna migrantów i uchodźców. Ma on również partnerów z krajów takich jak Irlandia, Holandia, Rumunia, Słowacja, Litwa i Chorwacja, a także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Projekt ten będzie wsparty środkami w wysokości 1,6 mln euro.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma przyjemność być liderem projektu CARES, którego celem jest zapewnienie teleopieki dla osób starszych. Projekt współfinansowany jest przez instytucje z Francji, Austrii, Danii, Szwecji, Włoch, Hiszpani i Chorwacji i posiada łączny budżet w wysokości 1,5 mln euro.

Program Interreg Europa 2021-2027 to kontynuacja poprzedniego programu Interreg Europa 2014-2020, którego celem jest wsparcie wymiany doświadczeń, innowacyjnych rozwiązań i zwiększenie zdolności instytucji zaangażowanych w tworzenie i realizację polityk rozwoju regionalnego, w tym programów związanych z inwestycjami w zatrudnienie i wzrost. Program ma do dyspozycji blisko 380 mln euro na realizację celów.

Uczestnikami programu mogą być władze centralne, jak również samorządy regionalne i lokalne oraz organizacje publiczne i non-profit posiadające osobowość prawną, takie jak uczelnie, instytuty, izby i fundacje.

Dofinansowanie w postaci refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych wynosi 80% dla podmiotów publicznych i 70% dla podmiotów prywatnych. Oferowane dofinansowanie stanowi wsparcie dla wszystkich typów projektów, jakie można zgłaszać do programu Interreg Europa 2021-2027.

Drugi nabór w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 trwa do 9 czerwca 2023 roku. Przyjmowane są wnioski o dofinansowanie, które zostaną zweryfikowane i rozpatrzone w oparciu o wysokie standardy jakości.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ