Home Biznes i finanse RAFAMET SA (7/2023) Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

RAFAMET SA (7/2023) Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 25.01.2023 r., Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. powołanych do pełnienia funkcji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 25.01.2023 r.

Klaudia Budzisz

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pani Klaudia Budzisz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach oraz Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Odbyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, uzyskała licencję Doradcy restrukturyzacyjnego.

Pani Klaudia Budzisz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w obszarze restrukturyzacji i obsłudze korporacyjnej, była też członkiem Zespołu Konsultacyjnego w ramach prac Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych.

Doświadczenie zawodowe:

07.2018 – nadal – POL-Euro Fundusz Morski S.A. z siedzibą w Gdyni (Prezes Zarządu),

11.2016 – 06.2018 – POL-Euro Linie Żeglugowe S.A. w likwidacji z siedzibą w Gdyni (Likwidator),

05.2016 – nadal – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie (Dyrektor Zarządzający ds. Korporacyjnych, Dyrektor Biura Zarządu),

06.2010 – 07.2017 – Kancelaria Radcy Prawnego (Właściciel – radca prawny),

05.2010 – 04.2012 – Synergia Finanse S.A. w Katowicach (Prezes Zarządu),

05.2004 – 07.2004 – Kancelaria Prawna Prawa Międzynarodowego Paluch i Wspólnicy sp. k. w Krakowie (Prawnik),

02.2004 – 01.2010 – Kancelaria Prawnicza dr hab. Zygmunt Tobor i Wspólnicy sp. k. w Katowicach (Dyrektor Kancelarii).

W ramach grupy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Pani Klaudia Budzisz pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Euro – Eko Media sp. z o.o., Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. oraz członka Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A.

Pozostałe informacje:

Pani Klaudia Budzisz oświadczyła, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Janusz Paruzel

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Janusz Paruzel posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Handel Zagraniczny. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył szereg szkoleń i kursów w zakresie zarządzania, finansów i księgowości, prawa spółek oraz handlu i marketingu.

Doświadczenie zawodowe:

12.2022 – nadal – Enea Trading Sp. z o.o. . z siedzibą w Świerżach (Członek Zarządu),

2021 – 11.2022 – Enea Elektrownia Połaniec S.A. (Członek Zarządu ds. Operacyjnych),

2018 – 2021 – Grupa TAURON Polska Energia (stanowisko managerskie),

2016 – 2017 – Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki Siarkopol w Tarnobrzegu (Likwidator – Dyrektor Naczelny, po przekształceniu w j.s.p.p. Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. – Prezes Zarządu),

2015 – 2016 – Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu (Przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie Prezes Zarządu)

2012 – 2014 – Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. w Dębicy (Prezes Zarządu),

2010 – 2012 – Przedsiębiorstwo Miejskiej Komunikacji Samochodowej Tarnobrzeg Sp. z o.o. – Grupa Orbis Transport (Prezes Zarządu),

2008 – 2010 – Dominet (Fortis) Bank o/Stalowa Wola (Dyrektor Oddziału – Partner),

2005 – 2008 – Fabryka Firanek Wisan S.A. (Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny),

2000 – 2005 – ZPH Litex Sp. z o.o. – obecnie Grupa Lubawa S.A. (Członek Zarządu – Dyrektor Sprzedaży oraz Prezes Zarządu w spółkach zależnych Len S.A., Miranda S.A.),

1996 – 1999 – Narodowy Fundusz Inwestycyjny XII Piast (Członek Zarządu – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w spółkach zależnych),

1994 – 1996 – Pepsico Trading (Area Sales Manager).

Pozostałe informacje:

Pan Janusz Paruzel oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Janusz Paruzel złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Paweł Sułecki

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Paweł Sułecki ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu. Ukończył ponadto Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademię GPW Growth organizowaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

09.2018 – nadal – ARP S.A., Biuro Inwestycji Kapitałowych (Menedżer Inwestycyjny),

08.2009 – nadal – Ad Notam Polska Sp. z o.o. (Prezes Zarządu),

10.2019 – 12.2021 – POLANEX Sp. z o.o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej),

03.2019 – 06.2019 – CREOTECH S.A. (Członek Rady Nadzorczej),

05.2007 – 05.2008 – Fujifilm Polska Distribution Sp. z o.o. (Product Manager),

09.2003 – 05.2007 – Fujitsu General Poland FGP Sp. z o.o. (Product Manager).

Pozostałe informacje:

Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu.

Pan Paweł Sułecki nie posiada akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem członek Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Sułecki złożył Spółce oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Paweł Wochowski

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Paweł Wochowski posiada wykształcenie wyższe – ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim, Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu (Master of Business Administration), a także podyplomowe studia Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach oraz Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto ukończył certyfikowany kurs Digital Marketing Institute (DMI) prowadzony przez Socjomania Kraków.

Doświadczenie zawodowe:

11.2021 – do nadal – Ministerstwo Sportu i Turystyki (Dyrektor Biura Komunikacji),

09.2021 – 11.2021 – Ministerstwo Rozwoju i Technologii (Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych),

03.2021 – 04.2021 – Polskie Radio S.A. (Dyrektor Agencji Promocji),

05.2019 – 02.2021 – Sieć Badawcza Łukasiewicz (Dyrektor Departamentu Komunikacji i PR),

04.2017 – 04.2019 – Grupa Azoty S.A. Tarnów (Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Komunikacji),

01.2013 – 03.2017 – Anwil S.A. Włocławek (Dyrektor Komunikacji i Marketingu),

01.1999 – 01.2013 – PKN ORLEN S.A. (Starszy Specjalista – Kierownik Projektów).

W przeszłości Pan Paweł Wochowski pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Anwil dla Włocławka, a także Członka Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Pozostałe informacje:

Pan Paweł Wochowski oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Wochowski złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 pkt 3-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ