Home Biznes i finanse Inwestowanie w zieloną przyszłość: Zielony fundusz ARP wspiera transformację energetyczną Polski

Inwestowanie w zieloną przyszłość: Zielony fundusz ARP wspiera transformację energetyczną Polski

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Polska wkracza w nową erę zrównoważonego rozwoju z Polskim Zielonym Funduszem ARP, pierwszym funduszem infrastrukturalnym w naszym kraju, który ma na celu finansowanie inwestycji w dekarbonizację gospodarki i zrównoważoną przyszłość.

Polski Zielony Fundusz ARP jest jedną z kluczowych inicjatyw w Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na lata 2023-2025 z perspektywą do 2030 r. pt. „Czysty przemysł”. Utworzenie go zostało zainicjowane przez ARP S.A. poprzez nabycie całego pakietu akcji spółki KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Transakcja została oficjalnie zakończona w czwartek w siedzibie ARP S.A. Fundusz będzie miał formułę FIZAN, dzięki której inwestorzy z zagranicy będą mogli skorzystać z dotychczas trudno dostępnych aktywów. Aktywa te będą spełniać wszystkie wymagane normy ESG i SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Fundusz będzie wspierał wysiłki zarówno samej spółki, jak i instytucji finansowych (publicznych i prywatnych) na rzecz przeprowadzenia zielonej transformacji i dekarbonizacji polskiej gospodarki. Nacisk położony zostanie na inwestycje w gospodarkę komunalną, obiekty jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa, które dążą do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko poprzez budowę i modernizację zielonych i transformujących się aktywów zlokalizowanych w różnych częściach Polski.

Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. uznał, że utworzenie Polskiego Zielonego Funduszu zapewni możliwość skutecznych inwestycji w technologie środowiskowo przyjazne, tworząc warunki do „zielonego skoku” dla całej gospodarki kraju.

„Fundusz będzie korzystał z naszego doświadczenia w zakresie inwestycji w przemysł. Przypomnę, że ARP od ponad 30 lat uczestniczy w transformacji polskiej gospodarki i posiada własny portfel spółek przemysłowych w różnych sektorach i branżach” – wyjaśnił prezes zarządu ARP.

„Transparentność, efektywność i niskoemisyjność to pożądane cechy każdego współczesnego biznesu. Zielone inwestowanie to trend globalny, a Polska jest ważnym miejscem na światowej mapie międzynarodowych inwestycji” – wyjaśnił prezes Lesisz.

Cezariusz Lesisz przyznał, że stworzenie PZF wpisuje się w hasło nowej Strategii ARP na lata 2023-2025 z perspektywą do 2030 r. – „Czysty Przemysł”.

Prof. Tomasz Gackowski, dyrektor zarządzający w ARP S.A., zapowiedział, że PZF będzie pierwszym polskim zielonym funduszem infrastrukturalnym (ang. green infra fund), który stanowi odzwierciedlenie dynamicznego trendu obserwowanego na globalnych rynkach finansowych.

Zgodnie z słowami Cezariusza Lesisza, PZF stanowi wyzwanie oraz odzwierciedlenie zaangażowania ARP w realizację celów Strategii „Czysty Przemysł” do 2030 roku.

Prof. Tomasz Gackowski wyjaśnił, że PZF wyróżnia się swoją innowacyjnością i wyjątkowością, która łączy się z globalnymi trendami na rynkach finansowych.

„Polski Zielony Fundusz ARP będzie inwestował w najbardziej perspektywiczne branże, w tym w Morską Energetykę Wiatrową, OZE oraz dekarbonizację gospodarki komunalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ciepłownictwa, zielonego przemysłu i zielonej chemii” – wymienił.

„W ramach zielonej polityki finansowej Polski Zielony Fundusz ARP określi listę sektorów i podsektorów, w które inwestuje, zaś sama lista będzie podparta analizą wpływu danego sektora na zrównoważone środowisko” – wskazał.

Profesor Gackowski podkreślił, że Polski Zielony Fundusz będzie uwzględniał czynniki ESG, co wpłynie na wartość przyszłych inwestycji. Prezes Cezariusz Lesisz zaznaczył, że współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i polskimi firmami pozwoli na dekarbonizację i skalowanie ich działań. Co więcej, Fundusz wspierać będzie rozwój przedsiębiorstw, aby przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Polski Zielony Fundusz zaoferuje także szereg usług doradczych, które pomogą przedsiębiorstwom zrozumieć i wdrożyć wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju. Fundusz zagwarantuje również wsparcie finansowe dla projektów zielonych, aby wspomóc ich realizację.

Dzięki wsparciu finansowemu Polskiego Zielonego Funduszu firmy będą mogły skutecznie stosować strategie ESG, a jednostki samorządu terytorialnego wprowadzać zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju. Fundusz stanie się ważnym partnerem w przedsięwzięciach zielonych, pozwalając firmom i samorządom na skalowanie ich działań w tym zakresie.

Polski Zielony Fundusz oferuje także szereg usług doradczych, które pomogą wdrożyć wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju. Fundusz dostarczy również wsparcie finansowe na projekty zielone, które zainicjują zmiany w zakresie dekarbonizacji oraz przybliżą Polskę do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

„Jedną z głównych inicjatyw realizowanych przez PZF będzie zazielenianie gospodarki komunalnej, w szczególności w sektorze ciepłowniczym. Będzie to możliwe zarówno dzięki dialogowi prowadzonemu z instytucjami publicznymi oraz partnerami branżowymi, jak i dostępnemu instrumentarium finansowemu”- wyjaśnił.

Dekarbonizacja systemów ciepłowniczych może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację istniejących systemów, wykorzystanie bezemisyjnych źródeł ciepła, tworzenie magazynów ciepła oraz budowę instalacji termicznego przetwarzania odpadów.

Projekty te będą dążyć do rozwiązania wyzwań związanych z ograniczeniem emisji CO2 do atmosfery, tworząc zrównoważone i bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania.

„Warto zauważyć, że skala zidentyfikowanych, potencjalnych projektów na rynku w Polsce tylko do roku 2027 r. to aż 61 mld zł, a dostosowanie samego polskiego sektora ciepłownictwa systemowego do wymogów UE zaproponowanych w projekcie regulacji pakietu Fit for 55 będzie kosztowało, według szacunków Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, od 95 mld zł do 170 mld zł” – podał prof.  Gackowski.

„Dotyczy to działań ogólnokrajowych, ale także aktywności podejmowanych w tzw. małych ojczyznach, czyli między innymi budowy i modernizacji lokalnych instalacji elektroenergetycznych” – zaznaczył profesor.

Polska musi podjąć konkretne kroki w kierunku zmierzania do suwerenności energetycznej. Planowanie strategiczne i wsparcie państwa są kluczowe w osiągnięciu tego celu.

Azja jest olbrzymim rynkiem dla zielonej energii i technologii zrównoważonego rozwoju. W celu wzmocnienia naszych relacji gospodarczych i dyplomatycznych, Polska powinna wspierać inwestycje w regionie i współpracować z naszymi partnerami w dziedzinie ESG.

Polska musi włączyć się w globalną zieloną transformację, tworząc regulacje prawne i wprowadzając programy wsparcia, które pozwolą nam skutecznie wykorzystać nasz potencjał, aby uzyskać suwerenność energetyczną.

Polska powinna wykorzystać swoją pozycję strategiczną w Europie Środkowo-Wschodniej, aby stworzyć innowacyjne ramy regulacyjne i wsparcie finansowe, które zachęcą inwestorów do pozyskiwania zielonych technologii i przedsięwzięć.

Polska powinna aktywnie uczestniczyć w wyścigu technologicznym, wykorzystując dostępne narzędzia i zasoby, aby opracować i wdrożyć reguły i mechanizmy wsparcia, które zapewnią suwerenność energetyczną i zrównoważone inwestycje.

Polska powinna inwestować w innowacje i wspierać rozwój technologii umożliwiających transformację na zieloną energię, przy jednoczesnym zapewnieniu przedsiębiorcom i inwestorom przyjaznych środowisk regulacyjnych i finansowych.

Polska powinna zacieśniać współpracę z naszymi partnerami europejskimi, aby wzmocnić swoje działania na rzecz ochrony środowiska i dostosowania się do globalnych wymagań w zakresie zielonej transformacji.

Polska powinna wykorzystać swoją pozycję jako lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, aby wspierać inwestycje w zielone technologie i innowacje oraz promować przyjazne dla środowiska modele biznesowe.

Polska powinna wdrożyć strategię, która pozwoli nam w pełni wykorzystać nasz potencjał i zapewnić suwerenność energetyczną poprzez wspieranie zielonej transformacji i inwestycji w zielone technologie.

Polska powinna wykorzystać wszystkie możliwe źródła finansowania, aby wspierać działania zmierzające do uniezależnienia naszego kraju od importowanych węglowodorów i zapewnienia zrównoważonego rozwoju energetycznego.

„Produkt inwestycyjny, który będzie godził te dwie perspektywy, z pewnością uczyni polski rynek finansowy jeszcze bardziej atrakcyjnym dla wielu inwestorów. Takim produktem jest Polski Zielony Fundusz ARP, którego sukces otworzy nowe możliwości dla Polski” – oceniła przedstawicielka KPRM.

Polski Zielony Fundusz ARP zapewni inwestycje długoterminowe na okres 10 lat. Wkrótce ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (ARP TFI) ubiegać się będzie o rejestrację w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych danego funduszu. Zostanie on wykorzystany jako narzędzie infrastrukturalne w celu zapewnienia inwestycji.


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ