Home Biznes i finanse Europa jako lider w elektromobilności – jak KNM 2023 może przyczynić się do sukcesu?

Europa jako lider w elektromobilności – jak KNM 2023 może przyczynić się do sukcesu?

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogą skorzystać na gospodarczych szansach, jakie niesie za sobą rosnący na świecie rynek e-mobility. Produkcja baterii do samochodów elektrycznych, wyspecjalizowane pojazdy elektryczne dla przemysłu i rolnictwa – to tylko niektóre z przykładów możliwego wykorzystania rewolucji e-mobility. O tym dyskutowano podczas drugiego dnia Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi.

KNM to wyjątkowe wydarzenie, które odbywa się raz w roku w Łodzi. Przez trzy dni dyskutują tam prelegenci z całej Europy Środkowo-Wschodniej, w tym przedstawiciele instytucji unijnych, administracji rządowej i samorządowej, dyplomaci, eksperci oraz branża elektromobilna. Poruszane są tu tematy dotyczące elektromobilności i zrównoważonego transportu.

„Drugiego dnia KNM omawialiśmy kluczowe trendy kształtujące sektor nowej mobilności w Polsce i w regionie CEE. Ok. 3 tys. przedstawicieli branży e-mobility rozmawiało o elektryfikacji firmowych flot, bateriach litowo-jonowych, rozwoju zrównoważonych miast przyszłości, roli elektromobilności w ESG, najważniejszych obszarach przemysłu e-mobility w Polsce, optymalizacji programów subsydiów ze środków publicznych, bezpieczeństwie pożarowym EV, elektrycznych pojazdach specjalnych, technologii smart charging, wprowadzeniu narodowej strategii rowerowej czy też wyzwaniach sektora elektroenergetycznego w kontekście AFIR” – powiedział w rozmowie z PAP Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), organizatora kongresu.

„Dzisiejszy program KNM obejmował dwadzieścia punktów, plus rozgrzaną scenę EXPO, na której bez przerwy odbywały się kolejne prezentacje, prelekcje i premiery. To były bardzo wartościowe rozmowy, a poruszane tematy nie tylko odpowiadały na pytania, które zadajemy dziś, ale adresowały wyzwania, jakie dopiero mogą się pojawić w przyszłości” – dodał Maciej Mazur.

Prezes PSPA ocenił, że drugi dzień KNM był dowodem na to, że inicjatywa związana z nową mobilnością jest skuteczna. W ramach konferencji miała miejsce dyskusja na temat europejskiego rynku dotyczącego elektromobilności, w tym panel „European Battery Market”. Minister Waldemar Buda zaznaczył, że produkcja baterii w Europie powinna być opłacalna. Przypomniał, że nasz kraj jest drugim producentem baterii na świecie.

Uczestnicy panelu przeanalizowali aktualny stan rynku i przedstawili swoje propozycje, jak powinna wyglądać europejska produkcja baterii, aby była zrównoważona i opłacalna dla przedsiębiorców. Zwracano uwagę na konieczność działania na poziomie międzynarodowym, aby wypracować jednolite regulacje.

Uczestnicy spotkania wyrazili zgodę na to, że przemysł samochodowy, zwłaszcza w Europie, musi zmienić się ku bardziej zrównoważonemu i otwartemu modelowi biznesowemu. Dlatego ważne jest, aby sektor baterii i akumulatorów był wysoce innowacyjny i zaangażowany w edukację i szkolenia dla przyszłych pracowników.

„Jeżeli mówimy o elektromobilności, musimy poruszyć również temat rynku baterii. Zbudowaliśmy sobie bardzo mocną pozycję w Europie, ale też Europa Środkowo-Wschodnia zbudowała bardzo mocną pozycję w produkcji baterii. Stało się to jednak w przeddzień wielu zmian, które dzieją się na poziomie regulacyjnym Unii Europejskiej. I rzeczywiście dziś jest to wyzwanie, musimy się zastanowić, jak pogodzić rozwój europejskiej, rodzimej elektromobilności, w tym też rynku baterii, z wyzwaniami klimatycznymi, które akurat w tym kontekście zderzają się z rynkiem” – mówił Waldemar Buda podczas dyskusji.

„Ona będzie pewnego rodzaju barierą w rozwijaniu rodzimej produkcji w Europie, a pamiętajmy, że strategia UE mówi o tym, żeby uczynić Europę niezależną, jeśli chodzi o produkcję baterii (…) Wiemy, że Unia Europejska chce reindustrializacji, ale powinna szukać też pewnego rodzaju racjonalizacji w zakresie polityki klimatycznej, żeby dzięki niej nie uniemożliwić realizacji innych polityk, jak chociażby uniezależnienia się od dostaw z innych krajów, czy skrócenia łańcuchów dostaw” – dodał Waldemar Buda.

„Około 40 proc. kosztu produkcji baterii w Unii to koszt sprowadzanych surowców, bo jako Europejczycy wolimy pozyskiwać je z innych części świata. Teraz musimy zadbać o niezależność i samodzielność. Aby wypełnić wyznaczony przez Komisję Europejską cel zbudowania zeroemisyjnego transportu drogowego w 2035 r. potrzebne jest osiągnięcie do 2030 roku rocznej produkcji akumulatorów na poziomie 1200 GWh, a to wymaga stworzenia ok. 2,5 mln nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych 7 lat. Dziś nasz system edukacji nie jest na to gotowy” – dodał.

Minister wyraził swój punkt widzenia na temat regulacji wpływających na produkcję akumulatorów do pojazdów elektrycznych, które, jak ocenił, „zdecydowanie wpływają na procesy wytwórcze”.

Diego Pavia, prezes EIT InnoEnergy zaznaczył, że priorytetem jest zapewnienie, aby produkcja baterii odbywała się w Europie.

Pau Sanchis Matoses, starszy menedżer ds. UE i polityki w Stowarzyszeniu Europejskich Producentów Baterii EUROBAT, zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia produkcji poprzez rozszerzenie europejskiego wydobycia surowców oraz efektywne recyklingi baterii.

Minister zwrócił uwagę na wprowadzane regulacje dotyczące śladu węglowego, których, jak ocenił, „wpływa znacząco na produkcję” akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Diego Pavia, prezes EIT InnoEnergy, zauważył, że najważniejsze jest, by wytwarzanie baterii odbywało się w Europie.

Pau Sanchis Matoses, starszy menedżer ds. UE i polityki w Stowarzyszeniu Europejskich Producentów Baterii EUROBAT, zaznaczył, iż konieczne jest zwiększenie produkcji poprzez powiększenie europejskiego wydobycia oraz efektywny recykling baterii.

Kongresowa środa była okazją do zdyskredytowania występujących w przestrzeni publicznej mitów i fałszywych informacji związanych z elektromobilnością. Podczas panelu „Fire Safe EV’s” omawiano niezwykle rzadkie zjawisko „zapalania się” baterii, które wielokrotnie jest przywoływane w przestrzeni publicznej.

Emma Sutcliffe, australijska ekspertka z organizacji EV Fire Safe, zwraca uwagę na skalę pożarów baterii w pojazdach elektrycznych, które ostatnio zostały szeroko nagłośnione przez media. W rzeczywistości od 2010 roku do dnia dzisiejszego odnotowano zaledwie 415 zdarzeń tego typu na całym świecie, podczas gdy szacuje się, że na świecie działa obecnie ponad 26 milionów pojazdów elektrycznych.

Bryg. Tomasz Jonio z Narodowego Centrum Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej wyjaśnił, jakie wyzwania stanowi pożar samochodu zasilanego ogniwami litowo-jonowymi oraz przedstawił statystyki związane z tego typu zdarzeniami w Polsce.

„2022 rok – siedem pożarów pojazdów z napędem elektrycznym przy 8333 pożarach samochodów ogólnie. Należy zwrócić uwagę, że dwa z tych samochodów elektrycznych miały ponad 20 lat. W 2023 roku do końca sierpnia mieliśmy 14 pożarów – wśród nich znalazły się podpalenia oraz pożary meleksów. Jednocześnie od początku 2022 r. do połowy 2023 r. liczba samochodów elektrycznych w Polsce podwoiła się” – zaznaczył brygadier z Komendy Głównej PSP, odpowiadający za pracę Narodowego Centrum Koordynacji Ratownictwa.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych ogłosił, że od maja bieżącego roku, dostępne są wytyczne dla strażaków, stworzone na podstawie ich doświadczeń oraz specjalistycznej wiedzy branżowej, dotyczące gaszenia pojazdów elektrycznych.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaprezentował wytyczne dla strażaków, sformułowane z wykorzystaniem doświadczeń Straży Pożarnej oraz wiedzy branżowej Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, dotyczące gaszenia pojazdów elektrycznych.

Strażacy wraz z Polskim Stowarzyszeniem Przestrzeni Adaptacyjnej wypracowali rekomendacje dotyczące montowania punktów ładowania pojazdów elektrycznych, w tym na parkingach blokowych.

„Przy instalacji urządzeń do ładowania w garażach budynków wielorodzinnych, które na etapie projektowym nie zostały przewidziane, musi być wykonana ekspertyza pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. W ramach takiej ekspertyzy zarekomendowaliśmy listę kontrolną” – powiedział st. bryg. Paweł Janik, dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

Uczestnicy panelu poświęconego rozwojowi e-mobilności w sektorze pojazdów specjalistycznych (budowlanych, rolniczych, do prac leśnych i portowych) omawiali między innymi międzynarodowe, dobre praktyki wdrażania zeroemisyjnych maszyn specjalistycznych, a także instrumenty wsparcia, które pomogą w ich upowszechnieniu.

Ponadto dyskutowano na temat różnych aspektów, w tym możliwości dostępu do szybkiego ładowania pojazdów specjalistycznych oraz zachęt i finansowania, które mogłyby przyspieszyć proces wykorzystywania tego rodzaju pojazdów.

Drugi dzień kongresu skupił się na dyskusji na temat masowej elektryfikacji polskich flot pojazdów, przekształcenia Polski w centrum produkcyjne sektora e-mobility oraz rozwoju i upowszechniania rowerów elektrycznych.

„Zakres tematów poruszanych na KNM był bardzo szeroki i kompleksowy – myślę, że każdy uczestnik wyszedł stąd z poczuciem, że otrzymał solidną dawkę wiedzy o rynku nowej mobilności – i to jest coś, na co my, jako organizatorzy, liczymy” – powiedział Maciej Mazur, prezes PSPA, organizatora KNM.

Kongres Nowej Mobilności w hali EXPO w Łodzi odbędzie się w dniach 26-28 września 2023 r. W jego ramach odbywają się targi, na których można oglądać przełomowe rozwiązania z całego sektora e-mobility; wystawcy zaprezentują premierowe samochody elektryczne oraz szybkie stacje ładowania.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ