Home Polityka i społeczeństwo EKG 2024: transformacja Górnego Śląska po wstąpieniu Polski do UE – wynik na plus

EKG 2024: transformacja Górnego Śląska po wstąpieniu Polski do UE – wynik na plus

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Według uczestników panelu „20 lat Polski w Unii Europejskiej – bilans dla Śląska” podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło Górnemu Śląskowi korzyści, umożliwiając regionowi pomyślne przemiany społeczno-gospodarcze.

Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Rady EKG i były premier RP, podkreślił, że Europejska Wspólnota Węgla i Stali, która leżała u zarania UE, była niezbędna dla zapobieżenia kolejnej wojny światowej.

„Jesteśmy teraz w podobnej sytuacji. Jeśli w kolejnych pięciu latach przemysł zbrojeniowy będzie oczkiem w głowie Komisji Europejskiej, a tak prawdopodobnie będzie, to znaczy, że mamy podobne cele jak 74 lata temu” – powiedział Jerzy Buzek.

„Mamy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji [instrument finansowy w ramach polityki spójności UE, który służy zapewnieniu wsparcia obszarom borykającym się z wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej – PAP] to jest 10 miliardów złotych rocznie, czyli drugie tyle, ile było dotąd pieniędzy strukturalnych dla Śląska” – poinformował były premier.

Prof. Buzek podkreślił, że Śląsk będzie kluczowym obszarem przemian.

Dodał, że środki finansowe nie będą w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb regionu, ale będą pomocne w przekonaniu sceptyków do zaakceptowania działań UE – zwłaszcza osób związanych z przemysłem wydobywczym. Zaznaczył również, że obecnie poziom bezrobocia na Górnym Śląsku jest bardzo niski.

„To jest świadectwo naszego sukcesu – zamykając firmy, zwalniając ludzi, mamy najniższe bezrobocie” – podkreślił profesor.

Wojewoda śląski, Marek Wójcik, zaznaczył, że kluczowym czynnikiem dla zagranicznych inwestorów, takich jak ci z Korei Południowej, jest rozbudowana infrastruktura, która powstała na Górnym Śląsku dzięki środkom z funduszy unijnych.

Marek Wójcik, wojewoda śląski, zauważył, że głównym priorytetem dla zagranicznych inwestorów, np. z Korei Południowej, jest infrastruktura, która została wybudowana na Górnym Śląsku za pomocą funduszy unijnych.

„Podczas obchodów 20-lecia obecności Polski w UE spotkaliśmy się z młodymi ludźmi, którzy nie znają świata sprzed wstąpienia naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej. To jest wielkie zadanie, żeby im wytłumaczyć, jak wiele dostaliśmy z UE, jak bardzo zmieniliśmy nasz region, nasze miasta, dlatego że Unia będzie dla nich tylko pojęciem. Dla nas była przez lata celem, czymś, co wiązało się z bardzo pozytywnymi emocjami, chcieliśmy zmieniać nasze miasta tak, jak wyglądają miasta europejskie na Zachodzie. Dziś Katowice tak wyglądają” – podkreślił wojewoda.

Łukasz Kohut, poseł do Parlamentu Europejskiego, podkreślił, że Górny Śląsk i Opolszczyzna wykazały największe poparcie dla przystąpienia Polski do UE podczas plebiscytu akcesyjnego, osiągając poziom 86 proc.

Podczas plebiscytu akcesyjnego, na terenie Górnego Śląska i Opolszczyzny, poparcie dla przystąpienia Polski do UE sięgnęło aż 86 proc., co stanowiło najwyższy poziom poparcia w Polsce – zaznaczył poseł do Parlamentu Europejskiego, Łukasz Kohut.

„Dla mieszkańców województwa śląskiego, regionu wielokulturowego, to był naturalny powrót do Europy. Wtedy na Zachodzie byliśmy trochę takimi gastarbeiterami, a po 20 latach jesteśmy ludźmi, którzy wpływają na przyszłość naszego kontynentu” – zaznaczył.

Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, zaznaczył, że to nie tylko proces przystąpienia Polski do UE, ale także ludzie, którzy rozpoczęli reformy w latach 90., mają zasługę w sukcesie Polski i regionu.

Podkreślił, że ważne jest docenienie roli osób, które zaangażowały się w proces zmian, który doprowadził do sukcesu Polski i innych krajów regionu.

„Podstawowe rzeczy dotyczące zmiany zarządzania, podmiotowość, poczucie odpowiedzialności miały miejsce w początkach lat 90. XX wieku. Sukces jest dlatego, że my wiele spraw odrobiliśmy przed wejściem do UE” – zaznaczył europoseł.

Zdaniem Radosława Polowego, partnera zarządzającego w LPW Grupa, ogromnym osiągnięciem Polski w UE jest nawiązanie współpracy między biznesem a uczelniami wyższymi, co pozwala na wzajemną naukę i rozwój.

Według Radosława Polowego, partnera zarządzającego w LPW Grupa, ważnym sukcesem obecności Polski w UE jest zdolność do współpracy między biznesem a nauką, którą reprezentują uczelnie wyższe.

„Tworzenie wspólnych projektów i zespołów badawczo-rozwojowych, i kreowanie innowacji. Nie zawsze były komercjalizowane, ale środki unijne pozwoliły nauczyć się małym i średnim przedsiębiorcom pracy z naukowcami, podejmować i realizować te projekty. Następne lata będą pokazywały Śląsk jako miejsce, gdzie powstają nowe technologie” – zaznaczył Radosław Polowy. 

Według Joanny Pauly, dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i Spraw Zagranicznych w Ministerstwie Przemysłu, umiejscowienie siedziby tego ministerstwa w Katowicach stanowi znaczące wyróżnienie i sukces dla tego regionu.

Joanna Pauly, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i Spraw Zagranicznych w Ministerstwie Przemysłu, podkreśliła, że lokalizacja siedziby ministerstwa w Katowicach jest wielkim wyróżnieniem i sukcesem dla regionu.

„Procesy transformacyjne powinny przede wszystkim być generowane tam, gdzie są w rzeczywistości, nie mogą być >>gdzieś<< kreowane” – zaznaczyła.

Oliwier Teodorowski, CEO POLVET Healthcare i dyrektor Centrum Badawczo Rozwojowego Kliniki Teodorowscy, zauważył, że obecność Polski w UE umożliwiła ludziom na Śląsku swobodne podróżowanie i podniesienie poziomu życia, co zaowocowało większą empatią i wrażliwością na los zwierząt domowych.

„To nam coraz bardziej pozwalało rozwijać biznes, dlatego że musieliśmy nadążać za oczekiwaniami: nie tylko wykonywać proste zabiegi i szczepienia, ale zajmować się diagnostyką neurochirurgiczną zwierząt, wykonywać rezonans magnetyczny, badania tomografem” – powiedział Oliwier Teodorowski.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ