SYNEKTIK SA (29/2022) Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system robotyczny da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina, z siedzibą w Rzeszowie, 35-055, przy ul. Szopena 2 (Szpital), na zakup robota chirurgicznego (da Vinci) z wyposażeniem dla Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej w Szpitalu. Wartość złożonej przez Spółkę oferty wynosi 12 947 100,00 zł netto.

W dniu 30 sierpnia 2022 r. miało miejsce otwarcie ofert i na platformie zakupowej Szpitala ukazała się informacja, że do jego siedziby wpłynęła jedna oferta.

Złożenie przedmiotowej oferty zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi 8 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2022, trwającym od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.