Home Polityka i społeczeństwo Interreg Polska-Słowacja – sukces projektu w Rzeszowie

Interreg Polska-Słowacja – sukces projektu w Rzeszowie

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Podczas posiedzenia polsko-słowackiej grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej, które odbyło się w poniedziałek w Rzeszowie, omówiono program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 oraz przedstawiono plany na lata 2021-2027. Uczestnicy okazali wielkie zaangażowanie w dyskusję, która pomogła w zakończeniu spotkania z sukcesem.

Delegacje z Polski i Słowacji spotkały się na posiedzeniu polsko-słowackiej grupy roboczej, aby omówić współpracę przygraniczną pomiędzy samorządami terytorialnymi. W spotkaniu uczestniczyła m.in. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz przedstawiciele władz samorządów z przygranicznych regionów naszych krajów.

„Dobra współpraca partnerów z obu stron granicy już od blisko 20 lat wzmacnia polsko-słowackie więzi społeczno-gospodarcze. Widać to na przykładach projektów, które są z powodzeniem kontynuowane w kolejnych konkursach i edycjach programu” – oceniła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Im bliżej granicy, tym intensywność działań projektowych jest większa. (…) Realizując wspólne projekty zawsze mieliśmy na uwadze, aby Karpaty były jak najmniejszą barierą między naszymi krajami. (…) Jesteśmy w ważnym czasie, bo wchodzimy w nową perspektywę finansową i w związku z tym uruchamiamy nowy program współpracy ze Słowacją” – powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

„Trzydzieści procent ludzi w Europie żyje w regionach przygranicznych, dlatego musimy skupić się na tym, aby stworzyć dobre warunki do rozwoju tych regionów dbając o rozwój infrastruktury drogowej i turystycznej, ale także o zachowanie bogatego dziedzictwa kulturowego” – zaznaczył Milan Majerski, predseda Samorządowego Kraju Preszowskiego.

Polska i Słowacja od 2004 r. realizują Program Interreg, w ramach którego w rozwój polsko-słowackiego pogranicza zainwestowano już 411 mln euro ze środków europejskich.

Spotkanie polsko-słowackiej grupy roboczej pokazało potencjał turystyczny pogranicza i zastanowiono się nad możliwościami uruchomienia sezonowych połączeń transportowych.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027 przewiduje na rozwój polsko-słowackiego pogranicza ok. 132 mln euro, które będą wykorzystane do wspólnych inwestycji.

Polska i Słowacja od 2004 r. wspólnie realizują Program Interreg, dzięki któremu zainwestowano już 411 mln euro ze środków europejskich w rozwój polsko-słowackiego pogranicza.

Podczas spotkania polsko-słowackiej grupy roboczej postanowiono wykorzystać potencjał turystyczny pogranicza i zastanowiono się nad możliwościami uruchomienia połączeń transportowych w celu promocji turystyki.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027 przewiduje dla polsko-słowackiego pogranicza ok. 132 mln euro, które będą wykorzystane do wspólnych inwestycji, a wszystkie zainteresowane strony przybliżyły swoje plany i możliwości.

„Środki te przeznaczamy m. in. na wsparcie transgranicznej turystyki i kultury, adaptację do zmian klimatu oraz wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej” – podkreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło, że w ramach programu dofinansowania zostaną wsparciem zaangażowane projekty, dotyczące infrastruktury drogowej i przyjaznego dla środowiska transportu. W grudniu 2022 roku MFiPR ogłosi pierwsze konkursy na projekty Interreg dla pogranicza, a w czerwcu 2021 roku zostanie ogłoszony nabór projektów, które będą dotyczyły turystyki oraz kultury.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ