Home Biznes i finanse Ukraina łączy się z światem: Nowe możliwości rozwoju infrastruktury transportowej

Ukraina łączy się z światem: Nowe możliwości rozwoju infrastruktury transportowej

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Piotr Grzeliński, dyrektor Zespołu Zarządzania Akcjami Rynku Krajowego w Pekao TFI, podczas XXX debaty „Strategie rynkowe TFI: perspektywy, wyzwania, zagrożenia” która odbyła się w Centrum Prasowym PAP, wskazał, że według niektórych analityków, napięcia w sektorze bankowym mogą mieć wpływ na koniunkturę w najbliższych miesiącach.

Ministerstwo Infrastruktury wraz z Międzynarodowym Forum Transportu zaprosiło w wyjątkowej uroczystości do Podkarpacia liczne grono ministrów ds. transportu z całego świata.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Sekretarz Generalny Young Tae Kim zaprosili szereg Gości na wizytę w Babicy, Rzeszowie-Jasionce i Korczowej, by wykorzystać okazję do wspierania Ukrainy w ramach Dialogu Wysokiego Szczebla.

Ministrowie odwiedzili dwa miejsca w celu przeprowadzenia wizyt studyjnych – budowę Via Carpatii w miejscowości Babica oraz drogowe przejście graniczne w Korczowej. Ponadto, odbyła się międzynarodowa konferencja w Rzeszowie-Jasionce, gdzie omawiano sposoby zwiększenia infrastruktury transportowej Ukrainy w odpowiedzi na wzrost transportu osób i towarów w wyniku rosyjskiej agresji wojskowej.

Ministrowie ds. transportu mieli okazję odwiedzić Babicę i zobaczyć jeden z najbardziej wymagających technicznie projektów drogowych w Polsce – budowę tunelu o długości ponad 2225 m w ramach trasy Via Carpatia między Rzeszowem a Babicą. Wizyta pozwoliła im na bliższe poznanie wyzwań związanych z budową tego odcinka szlaku.

Via Carpatia stanowi istotny element infrastruktury transportowej Europy Środkowej, która pozwoli na połączenie północy z południem oraz zachodu z wschodem. Zbudowanie drogi Via Carpatia jest wielkim wyzwaniem, które wymaga współpracy międzynarodowej, jednak oferuje wielkie możliwości dla mieszkańców całej Unii Europejskiej, a także dla ludzi na całym świecie. Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że jest to dla nas wszystkich wielka odpowiedzialność i wyzwanie.

Na spotkaniu ministerialnym w Rzeszowie Jasionce uczestnicy dyskutowali o kluczowych wyzwaniach transportowych Ukrainy oraz planach dotyczących łączności transportowej kraju.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił podczas otwarcia konferencji międzynarodowej, że skutki wojny w Ukrainie mają negatywny wpływ na funkcjonowanie branży transportowej i logistycznej. W związku z tym, Polska potrzebuje wsparcia w zakresie projektów zwiększających przepustowość korytarzy transportowych, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność przewozu towarów. Takie inwestycje to inwestycje w wspólne bezpieczeństwo, a także w rozwój strategicznych połączeń sieci transportowej, co ułatwi wymianę handlową z i do Ukrainy oraz zwiększy interoperacyjność.

Ministerialna sesja pt. „Europa Środkowo – Wschodnia bramą do świata dla bezpiecznej i rozwijającej się Ukrainy” zajmowała się głównie kwestią konstruowania nowoczesnej infrastruktury transportowej i logistycznej, która umożliwiłaby Ukrainie bezpieczny dostęp do Unii Europejskiej.

Jesteśmy zachwyceni jednomyślną decyzją ministrów ds. transportu Unii Europejskiej z grudnia 2022 roku dotyczącą utworzenia nowego korytarza Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie. Jego główną osią jest nasz inicjatywny projekt drogowy szlak Via Carpatia, który powstał przed ponad dekadą, a który w odpowiedzi na potrzeby dynamicznego rozwoju naszego regionu Środkowo i Wschodnio-Europie przewidywał połączenia z naszymi wschodnimi sąsiadami. Jest to dowód na to, że nasze wysiłki nie poszły na marne – podsumował A. Adamczyk.

Infrastruktura transportowa może być kluczowym czynnikiem w budowaniu zrównoważonej przyszłości Ukrainy. Podczas drugiej sesji ministerialnej omówiono możliwości wykorzystania infrastruktury transportowej do poprawy sytuacji ekonomicznej i środowiskowej naszych wschodnich sąsiadów.

Minister A. Adamczyk zauważył, że kluczowym zadaniem w transporcie drogowym jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz tworzenie ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań dla zarówno ludzi, jak i środowiska przyrodniczego. Inwestycje w infrastrukturę drogową powinny być podejmowane w oparciu o te kryteria.

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju Ukrainy, kluczowe znaczenie mają transport kolejowy i sieci kolejowe. Przewozy osób i towarów poprzez te sieci zapewniłyby zwiększony wolumen, zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska i stworzenie połączeń transportowych między Ukrainą a państwami europejskimi – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

27 oficjalnych delegacji zagranicznych odwiedzających Polskę miało okazję zobaczyć przejście graniczne w Korczowej na polsko-ukraińskiej granicy i zrozumieć skalę wyzwań, przed jakimi stoją te miejsca.

Ministerstwo Infrastruktury i Międzynarodowe Forum Transportu zorganizowały niedawno w województwie podkarpackim spotkanie „Dialogu Wysokiego Szczebla dla Ukrainy. Łącząc Ukrainę z Europą i światem – Odbudowa i rozwój zrównoważonej infrastruktury transportowej i wydajnych łańcuchów dostaw”. Wydarzenie miało miejsce w dniach 29-30 marca 2023 r. i było okazją do dyskusji na temat zapewnienia Ukrainie zrównoważonej infrastruktury transportowej.

Na wydarzeniu spotkali się przedstawiciele państw członkowskich ITF, ministrowie transportu z różnych krajów, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz organizacji finansowych z całego świata.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, komunikaty publikowane w serwisie PAP pozostają bez zmian w stosunku do treści dostarczonej przez nadawcę. Nadawca jest jednocześnie odpowiedzialny za treść przekazanego komunikatu.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ