Home Biznes i finanse SYNEKTIK SA (33/2022) Informacja o zawarciu istotnej umowy na system robotyczny da Vinci

SYNEKTIK SA (33/2022) Informacja o zawarciu istotnej umowy na system robotyczny da Vinci

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 29/2022 z 30 sierpnia 2022 r. dotyczącego złożenia oferty na system robotyczny da Vinci, Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka podpisała umowę z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina, z siedzibą w Rzeszowie, 35-055, przy ul. Szopena 2 (Szpital).

Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy i instalacji uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla Szpitala. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na łączną wartość 12 947 100,00 PLN netto.

Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy. Okres gwarancji na dostawę systemu wynosi 5 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podpisanie przedmiotowej umowy zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi 8 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2022, trwającym od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ