Home Biznes i finanse SANOK RUBBER COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

SANOK RUBBER COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

by Wiadomości Rzeszów
0 comment
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER COMPANY
Przychody ze sprzedaży 691 183 604 170 148 876 132 867
Zysk operacyjny 43 956 39 841 9 468 8 762
Zysk przed opodatkowaniem 41 714 39 579 8 985 8 704
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 41 404 30 255 8 918 6 654
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 22 847 47 585 4 921 10 465
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -40 520 16 493 -8 728 3 627
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 171 -28 960 -468 -6 369
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -19 842 35 114 -4 274 7 722
Liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
Zysk na jedną akcję 1,54 1,13 0,33 0,25
Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,51 1,10 0,32 0,24
Aktywa razem (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 1 024 943 939 670 218 977 204 303
Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 147 277 96 345 31 465 20 947
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 333 756 341 298 71 306 74 205
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 543 910 502 027 116 205 109 151
Kapitał akcyjny (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 5 376 5 376 1 149 1 169
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SA
Przychody ze sprzedaży 482 079 419 385 103 837 92 230
Zysk operacyjny 34 453 42 272 7 421 9 296
Zysk przed opodatkowaniem 8 447 46 954 1 819 10 326
Zysk netto 9 010 38 190 1 941 8 399
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 22 234 40 317 4 789 8 866
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -35 512 -5 719 -7 649 -1 258
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -11 048 -12 245 -2 380 -2 693
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -24 323 22 349 -5 239 4 915
Liczba akcji – stan na koniec okresu 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
Zysk na jedną akcję 0,34 1,42 0,07 0,31
Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,33 1,39 0,07 0,31
Aktywa razem (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 901 912 881 805 192 692 191 722
Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 126 820 67 517 27 095 14 680
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 218 410 266 594 46 663 57 963
Kapitał własny (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 556 682 547 694 118 934 119 079
Kapitał akcyjny (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 5 376 5 376 1 149 1 169

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ