Home Biznes i finanse SANOK RUBBER COMPANY SA (5/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

SANOK RUBBER COMPANY SA (5/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Zarząd Sanok RC S.A. określa stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

– za rok 2022 – Raport Jednostkowy i Raport Skonsolidowany: 24 marca 2023 r.

– za I kwartał 2023 r. – Raport Rozszerzony: 19 maja 2023 r.

– za I półrocze 2023 r. – Raport Rozszerzony: 25 sierpnia 2023 r.

– za III kwartał 2023 r. – Raport Rozszerzony: 17 listopada 2023 r.

Zarząd Sanok RC S.A. oświadcza, że zgodnie z §62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) – Dz.U. z 2018r. poz.757 (Rozporządzenie) Spółka, będąc jednostką dominującą zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające jednostkowe kwartalne informacje finansowe. Spółka nie będzie publikować odrębnego raportu półrocznego zgodnie z §62 ust.3 Rozporządzenia. Spółka rezygnuje również z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego zgodnie z §79 ust.2 Rozporządzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ