Home Polityka i społeczeństwo Przegląd przeszłości, teraźniejszości i przyszłości: 2015-2023-2030

Przegląd przeszłości, teraźniejszości i przyszłości: 2015-2023-2030

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Minister Adamczyk podkreślił, że w ciągu ostatnich 8 lat Ministerstwo Infrastruktury wykonało ogromny postęp w dziedzinie transportu. Przez cały ten czas koncentrowało się ono na rozwoju komunikacji publicznej, inwestycjach drogowych i budowie nowych obiektów.

Według słów Ministra Adamczyka, Ministerstwo Infrastruktury wykorzystało ostatnie 8 lat, aby zmodernizować polskie systemy transportowe. W tym czasie zainwestowano w infrastrukturę drogową, sieci kolejowe i transport publiczny, a także w nowe technologie, takie jak autonomiczne pojazdy i sieci 5G.

Minister Adamczyk zapowiedział również, że Ministerstwo Infrastruktury będzie nadal wspierać inwestycje w infrastrukturę, aby zapewnić Polsce zrównoważony, bezpieczny i przyjazny środowisku system transportu. Planuje się zakończenie prac nad wieloma strategicznymi inwestycjami transportowymi w nadchodzącym roku.

Minister Adamczyk oświadczył również, że Ministerstwo Infrastruktury będzie nadal wspierać inwestycje w infrastrukturę w celu zapewnienia Polsce optymalnego systemu transportu. W najbliższych latach skupi się ono na zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, innowacyjnych technologiach transportowych oraz na ochronie środowiska przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu i wygody użytkownikom.

W oświadczeniu Minister Adamczyk podkreślił, że Ministerstwo Infrastruktury będzie w dalszym ciągu wspierać inwestycje w infrastrukturę, aby zapewnić Polsce zrównoważony, bezpieczny i przyjazny środowisku system transportu. Przez następne lata Ministerstwo skoncentruje się na zwiększeniu bezpieczeństwa, innowacyjnych technologiach oraz na ochronie środowiska, a także zapewnieniu komfortu i wygody użytkownikom.

Pomimo trudnych początków, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaczęło wdrażać w życie nowe projekty. Realizacja modernizacji i budowy nowych linii kolejowych, a także tworzenie spójnego i efektywnego systemu transportu kolejowego, pozwoliło na zwiększenie przewozów kolejowych o ponad 20%.

Polska kolej dzisiaj jest na właściwym torze. W 2019 r. zostało przewiezionych blisko 330 mln pasażerów. Jest to rekordowe osiągnięcie w historii polskiej kolei. Rozwój infrastruktury, modernizacja taboru, wprowadzenie nowych usług i wygoda podróży stały się priorytetem dla polskiego rozwoju transportu kolejowego.

Minister Adamczyk zaznaczył, że jeszcze wiele pracy przed nimi. Przede wszystkim należy skupić się na poprawie komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, a także zwiększyć prędkość pociągów i zmodernizować infrastrukturę.

Polska kolej osiągnęła znaczący postęp w ostatnich latach. Dzięki szybko wprowadzanym innowacjom, system transportu kolejowego stał się bezpieczniejszy i bardziej dostępny dla wszystkich. Minister Andrzej Adamczyk jest przekonany, że Polska kolej będzie nadal rozwijać się w przyszłości.

Minister Andrzej Adamczyk przypomniał, że w 2015 roku, kiedy objął urząd, polska kolej była w złym stanie. W ciągu zaledwie 4 lat, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wdrożyło liczne projekty, aby zmienić obraz polskiego transportu kolejowego. Dzięki zaangażowaniu w modernizację i budowę nowych linii kolejowych, przewozy pasażerów wzrosły o ponad 20%.

W 2019 roku polska kolej osiągnęła rekordowy wynik w przewozach pasażerów, który wyniósł ponad 330 milionów. Ministerstwo nadal skupia się na wprowadzaniu innowacji, aby zwiększyć wygodę i bezpieczeństwo podróży. Celem jest również zwiększenie prędkości pociągów oraz dalsza modernizacja infrastruktury.

Minister Andrzej Adamczyk jest przekonany, że wspólnymi wysiłkami uda się uczynić z polskiej kolei jeden z najlepszych systemów transportowych w Europie. Polska kolej dzisiaj jest na właściwym torze i ma ogromny potencjał do dalszego rozwoju.

4 grudnia 2012 roku ówczesny prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe występował na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury, podczas którego stwierdził, że zajęto się 7 tys. km linii kolejowych, które są albo nierentowne albo bardzo nierentowne. Z tego powodu w ramach selekcji określono ok. 3 tys. km linii kolejowych, których nie chcieliby oferować w kolejnym rozkładzie jazdy. Mimo to w wielu przypadkach istnieją alternatywne środki transportu, takie jak sieci autobusów czy małe busy, które są tańsze niż przewoźnik kolejowy.

Minister zaznaczył, że w tamtym okresie postrzegano rozwój kolei jako bezcelowy, ponieważ istniała alternatywa przemieszczania się autobusem.

Aby naprawić wizerunek kolei, szef resortu infrastruktury zachęcał do wykorzystywania trzech podstawowych elementów: dbałości o bezpieczeństwo, modernizacji oraz strategii taborowej. Zdaniem urzędników, aby osiągnąć sukces niezbędna jest silna wola, zarówno ze strony kolejarzy, jak i pracowników biur.

Andrzej Adamczyk wskazał również na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na liniach kolejowych.

– Musimy zapobiegać tragediom, które od lat dotykają polską kolej. Priorytetem dla naszego Ministerstwa jest zwiększenie bezpieczeństwa na liniach kolejowych poprzez wymianę starych technologii i modernizację infrastruktury – powiedział Andrzej Adamczyk.

Andrzej Adamczyk wskazał również na konieczność zintensyfikowania prac modernizacyjnych.

– Musimy zintensyfikować prace modernizacyjne, aby zapewnić podróżnym bezpieczeństwo, wygodę oraz komfort podróżowania. To niezbędne w warunkach szybko rozwijającego się transportu – zaznaczył minister.

Andrzej Adamczyk zadeklarował także, że Ministerstwo Kolei będzie nadal wspierać działania zmierzające do utrzymania istniejących linii kolejowych.

– Utrzymując istniejące linie kolejowe, możemy zapewnić podróżnym szybszy i bardziej efektywny transport. Będziemy kontynuować nasze działania, aby jak najlepiej wykorzystać istniejące zasoby infrastruktury kolejowej – deklarował minister.

Rząd wdrożył wiele programów i projektów, które mają na celu usprawnienie infrastruktury kolejowej i zwiększenie dostępu do transportu publicznego dla wszystkich. W ramach tych programów zmodernizowano lub przebudowano wiele linii kolejowych, a także zakupiono nowe pojazdy. Dzięki temu dojazd do wielu miast i wsi stał się szybszy i bardziej wygodny.

Poprawa infrastruktury kolejowej i zwiększenie dostępu do transportu publicznego w całym kraju to ważny krok w walce z wykluczeniem komunikacyjnym. Programy i projekty, które zostały wdrożone przez rząd, przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa, wygody i dostępności podróżowania koleją. W najbliższej przyszłości powinno to doprowadzić do zmniejszenia wykluczenia komunikacyjnego w naszym kraju.

Polska kolej ma się coraz lepiej, z roku na rok ciesząc się coraz większym zainteresowaniem klientów. Według wypowiedzi A. Bittela, PKP Intercity wykazało wyższy poziom przewozu pasażerów w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2023 roku w porównaniu do całego poprzedniego roku. Co więcej, większość pociągów dalekobieżnych jest obecnie dostępna w ponad 60 powiatach.

Ministrowie przypomnieli, że do takich miast jak Radzyń Podlaski, Rypin, Lubin czy Końskie powróciły połączenia kolejowe. Jako przykład wspomnieli, że program Kolej Plus będzie wpływać na dalsze wydłużenie listy miast z dostępem do kolei w kolejnych latach.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych jest skutecznym narzędziem do zwalczania wykluczenia komunikacyjnego w polskich regionach. Dzięki wsparciu finansowemu płynącemu z Funduszu, ponad 1,5 mln osób w całym kraju może korzystać z usług transportu zbiorowego autobusem, w porównaniu z tym, co było w 2015 roku.

Niedoścignione tempo budowy sieci dróg

— Współczesna Polska zdąża budować sieć dróg, która łączy nasze największe miasta. Dzięki wytężonej pracy i poświęceniu, udało się nam połączyć Wrocław z Poznaniem, Szczecin z Koszalinem, Warszawę z Białymstokiem, Lublin z Rzeszowem, Łomżę z Suwałkami, Łódź z Częstochową. Obecnie trwają prace nad kolejnymi odcinkami dróg — wyjaśnił minister A. Adamczyk.

Kontynuacja budowy sieci dróg z niespotykanym dotychczas pośpiechem

— Przełomem w postępie budowy dróg było wytyczenie tras łączących nasze największe miasta. Wrocław z Poznaniem, Szczecin z Koszalinem, Warszawa z Białymstokiem, Lublin z Rzeszowem, Łomża z Suwałkami, Łódź z Częstochową – to tylko część zrealizowanych już projektów. Obecnie trwa budowa kolejnych dróg, zgodnie z założonymi planami. Minister A. Adamczyk podkreślił zaangażowanie i poświęcenie całego zespołu w realizację tego wielkiego przedsięwzięcia.

Wiceminister Rafał Weber zaznaczył, że inwestycje w polską infrastrukturę drogową przyniosą korzyści dla całego społeczeństwa.

— Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych trzech lat wybudujemy ponad 1000 km nowych dróg krajowych. To nie tylko poprawi komfort jazdy, ale także skróci czas podróży oraz zwiększy bezpieczeństwo na drogach — powiedział wiceminister.

Rafał Weber zauważył również, że inwestycje w infrastrukturę drogową przyczynią się do wzrostu gospodarczego i stanowić będą istotny wkład w rozwój całego kraju.

— Inwestycje w infrastrukturę drogową to wydatek, który zwróci się wielokrotnie w postaci wyższego poziomu bezpieczeństwa, szybszych podróży oraz większych możliwości gospodarczych. Przed nami trzy lata intensywnej pracy, abyśmy mogli cieszyć się z efektów tych inwestycji — podsumował wiceminister.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort jazdy, inwestycje w infrastrukturę drogową będą nadal kontynuowane. Zgodnie z przyjętym planem do 2030 r. powstanie ponad 8 tys. km dróg szybkiego ruchu, które będą połączone w spójną i nowoczesną sieć drogową.

Aby zagwarantować kontynuację rozwoju drogowego w Polsce, musimy zapewnić odpowiednie wsparcie finansowe dla samorządów. Planowane jest wprowadzenie specjalnego programu wspierającego budowę i remont dróg lokalnych, który umożliwi im uzyskanie finansowania na realizację tych niezbędnych inwestycji.

Docelowo, do 2030 roku polska sieć drogowa ma składać się z 8 tys. km dróg szybkiego ruchu oraz szerokiej gamy drog lokalnych. Inwestycje w infrastrukturę drogową zapewnią bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz wpłyną pozytywnie na rozwój transportu i gospodarki. W celu zapewnienia kontynuacji rozwoju drogowego, w najbliższych latach potrzebne będzie wsparcie finansowe dla samorządów, które pozwoli im realizować ważne inwestycje w lokalnych dróg.

Skala wsparcia ze strony rządu dla dróg lokalnych w ciągu ostatnich 8 lat jest bezprecedensowa – powiedział Rafał Weber. Jego słowa potwierdzają, że dzięki temu wsparciu samorządowcy byli w stanie ogarnąć inwestycjami ponad 25 tys. km dróg gminnych i powiatowych.

Pomimo trudności związanych z finansowaniem, inwestycje w drogi są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa na polskich drogach. Minister podkreślił, że wiele inwestycji jest już zakończonych, a wiele jest na etapie przygotowań, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach.

Dzięki wielu zrealizowanym i zaplanowanym inwestycjom, bezpieczeństwo na polskich drogach wzrosło znacząco. Minister infrastruktury zachęcał kierowców do dalszego stosowania się do przepisów ruchu drogowego oraz do angażowania się w edukację dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach.

Polskie drogi są coraz bezpieczniejsze dzięki zintensyfikowanym działaniom inwestycyjnym. Minister infrastruktury podkreślił, że dzięki wyremontowanym dróżkom oraz przepisom dotyczącym ruchu drogowego, bezpieczeństwo na polskich drogach jest na wyższym poziomie.

Ponadto, Minister zachęcił kierowców do kontynuowania stosowania się do przepisów oraz do aktywnego uczestniczenia w edukacji na temat bezpieczeństwa na drodze. W ten sposób możemy wspólnie cieszyć się z bezpiecznych podróży po naszym kraju.

Naszym ogromnym sukcesem jest fakt, że w 2022 r. udało nam się osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa na drogach w stosunku do pozostałych państw Unii Europejskiej. Za co została nam przyznana nagroda od Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – zauważył R. Weber.

Ulepszona bezpieczeństwo na polskich drogach to ważne wyzwanie na przyszłość. Na szczęście w porównaniu z latami ubiegłymi liczba ofiar wypadków drogowych spadła, jednak wciąż należy starać się o jeszcze większe bezpieczeństwo. Dlatego musimy nadal wykazywać się zaangażowaniem i wspólnymi wysiłkami w realizacji tego celu.

Polskie porty są teraz jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, wpływając na krajową produkcję i handel. W ciągu ostatnich 8 lat zainwestowano w nie ponad 3 miliardy złotych, co zaowocowało kilkukrotnym wzrostem wpływów z tytułu ceł i podatku VAT.

Polskie porty są jednym z najważniejszych czynników napędzających gospodarkę. Od 2015 roku rząd poczynił znaczne inwestycje, które zaowocowały wzrostem wpływów budżetowych, a także wzrostem wydajności i efektywności portów.

Dzięki wsparciu finansowemu i kierowaniu zmianami przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, polskie porty stały się jednym z najważniejszych ogniw w gospodarce, które wspiera produkcję i handel.

Inwestycje w porty przyniosły wymierne korzyści w postaci zwiększonych wpływów do budżetu państwa, wzrostu wydajności i poprawy jakości usług. Aktywność polskich portów stała się czynnikiem napędzającym rozwój społeczny i gospodarczy.

Minister A. Adamczyk powiedział: „W ciągu ostatnich 8 lat poczyniliśmy znaczne postępy w wykorzystaniu potencjału polskich portów. Jesteśmy z tego dumni, ponieważ zmiana ta odmieniła obraz gospodarki w Polsce”.

Polskie porty są jednym z najważniejszych elementów napędzających gospodarkę. Ponad 3 miliardy złotych zainwestowanych w ostatnich 8 latach przyczyniło się do wielkiego skoku wpływów budżetowych z ceł i podatku VAT, a także zwiększyło wydajność i jakość usług portowych.

Polskie porty są teraz niezbędne dla rozwoju kraju. Inwestycje w nie zapewniły wzrost wpływów do budżetu państwa, a także poprawiły jakość i dostępność usług portowych, przyczyniając się do społecznego i gospodarczego postępu.

Minister A. Adamczyk podsumował: „W ciągu ostatnich 8 lat zmieniliśmy obraz gospodarki, wykorzystując potencjał polskich portów. Jesteśmy dumni z osiągniętych rezultatów, które przyniosły wymierne korzyści dla całego społeczeństwa”.

Wiceminister infrastruktury, Pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej Marek Gróbarczyk przedstawił swoje obliczenia. Te pokazują, że do polskiego budżetu wpływa obecnie z tytułu cła, podatku VAT i akcyzy naliczonych w morskich oddziałach granicznych ponad 3 razy więcej środków niż 8 lat temu.

Marek Gróbarczyk odniósł się do tego stwierdzeniem, że te wyniki pokazują wyraźnie, że warto inwestować. Szybkie zwroty z tych inwestycji są tego najlepszym dowodem.

Ponadto rząd wspiera też działania zwalczania suszy. Wiceminister przypomniał, że w latach 2015-2018 powstały programy inwestycyjne zwalczania suszy i walki z jej skutkami i są one nadal finansowane.

Aby skutecznie ograniczać zarówno skutki powodzi, jak i susz, rząd wprowadził wiele środków prewencyjnych, które mają na celu zabezpieczenie ludności przed skutkami tych klęsk żywiołowych. Wiceminister podkreślił, że wspierane są także działania lokalnych samorządów, które realizują zadania związane z prewencją i ochroną przed powodzią.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, należy zabezpieczyć wodę, zarządzać nią zgodnie z jej cyklem życiowym i wykorzystywać ją w sposób zrównoważony. Ponadto, celem zmniejszenia ryzyka i skutków zdarzeń powodziowych, rząd wspiera budowę wałów przeciwpowodziowych, pomp i innych urządzeń, które umożliwiają regulację stanu wody.

Rząd wspiera także projekty, które pomogą w zapobieganiu i łagodzeniu skutków suszy. Wśród nich wymienić można budowę zbiorników retencyjnych, poprawę jakości wody, zarządzanie wodami opadowymi i ściekowymi oraz jeszcze lepsze wykorzystywanie wody deszczowej.

Dzięki wprowadzonym działaniom prewencyjnym, dzisiaj Polacy mogą czuć się bezpieczniej i wiedzą, że rząd dba o ich bezpieczeństwo w zakresie ochrony przed skutkami powodzi i suszy.

Rząd zapewnia wsparcie finansowe dla samorządów, które realizują inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wiceminister Gróbarczyk podkreślił, że inwestycje te są realizowane systematycznie, a w razie kryzysowej sytuacji są odpowiednio szybko reagowane.

Dzięki zaangażowaniu rządu, wspierane są projekty zapewniające zabezpieczenie ludności przed skutkami powodzi i suszy. Wśród nich wymienić można budowę wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych, poprawę jakości wody, zarządzanie wodami opadowymi i ściekowymi czy wykorzystywanie wody deszczowej.

Wody Polskie wyprodukowały lodołamacze, dzięki którym możliwe jest szybsze reagowanie na zagrożenia spowodowane spiętrzeniami zamarzniętej wody. Inwestycje te umożliwiają lepsze przygotowanie naszych Rodaków do ryzyka powodzi i suszy, co zapewnia im większe bezpieczeństwo.

Rozpoczęte i częściowo zakończone projekty zwiększające ochronę przeciwpowodziową stanowią kluczowy element systemu prewencyjnego, który pozwala ludziom czuć się bezpieczniej w przypadku zdarzeń takich jak powodzie czy susza.

M. Gróbarczyk wspomniał również o inwestycjach realizowanych w ramach programu „Stop suszy”. Przedsięwzięcie to ma na celu wybudowanie 21 zbiorników wodnych, w tym tak ważnych obiektów jak: zbiornik Wielowieś Klasztorna wzdłuż Prośni, zbiornik Kąty-Myscowa wzdłuż Wisłoce, zbiornik Kotlarnia wzdłuż Bierawki, zbiornik Kamieniec Ząbkowicki przy Nysie Kłodzkiej oraz zbiornik Bzin przy rzece Kamiennej.

Naszym zadaniem jest wykonywanie naszych obowiązków z najwyższą starannością, bez względu na to, kto nosi odpowiedzialność.

Jako obywatele musimy zrozumieć, że ważniejsze od uprzywilejowania nazwisk jest wykonywanie powierzonych nam zadań.

Koncentrując się na realizacji naszych obowiązków, możemy być pewni, że nasze działania będą wspierać i przyczyniać się do ogólnego postępu.

Niezależnie od tego, kto jest odpowiedzialny za realizację naszych obowiązków, jako obywatele powinniśmy skupić się na wykonaniu naszego zadania jak najlepiej.

Musimy pamiętać, że wszyscy działamy wspólnie w celu realizacji wspólnych celów, a przywilej uprzywilejowania nazwisk nie może stanowić przeszkody w tym procesie.

Minister infrastruktury na przełomie lat 20. i 30. XXI wieku będzie miał za zadanie dokończenie już rozpoczętych projektów oraz zapewnienie dalszego rozwoju infrastruktury w każdym zakątku Polski. Jest to bardzo ważne i trudne zadanie, ale mamy nadzieję, że ktoś go podoła – zaznaczył A. Adamczyk.

PAP SA gwarantuje, że wszystkie komunikaty publikowane w serwisie są dostarczane bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ