Home Polityka i społeczeństwo MRiRW: Europejskie Forum Rolnicze andndash; nie ma ustaleń bez rolników (komunikat)

MRiRW: Europejskie Forum Rolnicze andndash; nie ma ustaleń bez rolników (komunikat)

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o Europejskim Forum Rolniczym

Europejskie Forum Rolnicze – rolnicy mają kluczowe znaczenie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski podkreślił, że rolnicy odgrywają kluczową rolę podczas debaty z przedstawicielami organizacji rolniczych i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyło w Europejskim Forum Rolniczym, które odbyło się w tym roku. Wydarzenie to stanowiło platformę do dyskusji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej i międzynarodowej polityki oraz ekspertów.

W tegorocznej edycji wydarzenia wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski, a także podsekretarz stanu Adam Nowak.

Minister Siekierski spotkał się z przedstawicielami organizacji rolniczych uczestniczących w protestach, podczas gdy wiceminister Nowak wziął udział w panelu dotyczącym ESG i innowacji w rolnictwie oraz produkcji żywności.

Debata z przedstawicielami organizacji rolniczych – uczestnicy

W debacie wzięli udział minister Czesław Siekierski, moderator Artur Balazs, Wiesław Gryń, Roman Kondrów, Artur Koncik, Tomasz Obszański, Filip Pawlik, Władysław Serafin oraz Andrzej Sobociński.

Debata rolnicza – perspektywy i wyzwania

Podczas dyskusji rolnicy podkreślali konieczność opracowania długoterminowych rozwiązań dla rolnictwa, zwracając uwagę na potrzebę rozbudowy portów i magistrali kolejowej. Ważnym problemem jest także brak uszczelnienia granicy z Ukrainą.

Podkreślano także poważne trudności związane z działaniem aplikacji suszowej i potrzebę powrotu do systemu komisji suszowych.

Omawiano również kwestię ubóstwa rolników i problem wsparcia różnych rynków rolnych. Przedstawiciele rolników poruszali także kwestie związane z Zielonym Ładem, argumentując, że cały system warunkowości powinien zostać zniesiony.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Czesław Siekierski, zapewnia o analizie sytuacji związkowej aplikacji suszowej.

Szektor rolnictwa jest słabym ogniwem w systemie zarządzania, co uwidoczniło się w kontrolach na granicy z Ukrainą – ocenia szef resortu rolnictwa.

Minister Czesław Siekierski zapewnia o determinacji w udzieleniu wsparcia rolnikom i o trwających rozmowach na szczeblu rządowym w celu opróżnienia magazynów przed kolejnym sezonem.

Debata na temat Zielonego Ładu

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że nowe propozycje Komisji Europejskiej są owocem pracy polskich i europejskich rolników, co dowodzi, że zmiany są już w drodze.

Debata na temat dzierżawy ziemi

Minister rolnictwa i rozwoju wsi zapowiedział, że w tym roku zostanie przyjęta ustawa regulująca kwestię dzierżawy ziemi.

Debata na temat propozycji rozwiązań

Minister zapowiedział przygotowanie rozwiązań, które obejmują dopłaty do sprzedanego zboża, do loch oraz do paliwa rolniczego w wysokości 2 zł za litr oleju napędowego.

Panel: ESG a innowacje w rolnictwie i produkcji żywności

ESG, czyli Environmental, Social, Governance, to kluczowe działania firm w zakresie ekologii, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Według moderatora panelu, Małgorzaty Bojańczuk, dyrektora Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, raportowanie tych działań stało się obowiązkiem dużych firm i korporacji, ale wkrótce będzie dotyczyć również mniejszych przedsiębiorstw.

Wsparcie finansowe dla inwestycji prośrodowiskowych

Adam Nowak, podsekretarz stanu, podkreślił, że możliwość inwestycji prośrodowiskowych w rolnictwie zależy od dostępności środków finansowych. Zaznaczył również kluczową rolę rolnictwa w zapewnieniu wyżywienia dla Polski, Europy i całego świata.

Podsekretarz stanu zauważył, że chociaż standardy Unii Europejskiej są obecnie najbardziej rygorystyczne na świecie, to rolnicy w UE wciąż radzą sobie z ich spełnianiem.

– Jednakże, jeśli będziemy nadal narzucać kolejne wyzwania rolnikom, to może to prowadzić do narastania napięć społecznych – powiedział wiceminister.

Podkreślił również, że proces transformacji cyfrowej w rolnictwie jest w toku, lecz konieczne jest uproszczenie administracyjnych wymagań. Rolnictwo 4.0 to efektywne wykorzystanie maszyn, urządzeń, nawozów i środków ochrony roślin, co oznacza rolnictwo precyzyjne.

Adam Nowak, podsekretarz stanu, zauważył, że poza funduszami z II filara Wspólnej Polityki Rolnej dostępne są również środki z KPO. Dodatkowo, poinformował, że w ramach kolejnych rewizji programu planowane jest zwiększenie środków na rolnictwo.

Wiceminister podkreślił, że aby osiągnąć najbardziej ambitne cele, konieczne jest, aby produkcja rolna była opłacalna.

Podkreślił również konieczność wykorzystania potencjału rolnictwa nie tylko w produkcji roślinnej i zwierzęcej, ale także w transformacji energetycznej.

Według Adama Nowaka, podsekretarza stanu, równie istotne jest skierowanie działań w kierunku szkół i doradztwa rolniczego w ramach rolnictwa 4.0.

Wiceminister dodał, że będą podejmowane inicjatywy w zakresie szkoleń dotyczących rolnictwa regeneratywnego, ponieważ przekazywanie wiedzy, zwłaszcza młodym rolnikom, jest niezwykle istotne.

Adam Nowak, podsekretarz stanu, podsumował dzisiejszą dyskusję, zauważając korzyści wzrostu świadomości i wiedzy dla środowiska, klimatu, rolników i konsumentów.

Nasze coroczne wydarzenie to miejsce spotkań rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.

W ciągu kilku dni uczestnicy mają okazję do wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy i nawiązywania nowych kontaktów, co przyczynia się do rozwoju współpracy i innowacji w sektorze rolnictwa.

Według organizatorów, Forum to doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami i narzędziami służącymi poprawie jakości produkcji rolnej, innowacjom w rolnictwie oraz handlowej wymianie na rynku rolno-spożywczym.

Europejskie Forum Rolnicze oferuje specjalne programy dla szkół rolniczych, takie jak Turniej Rolnictwa Cyfrowego i Konkurs Innowacyjny Rolnik, które promują wiedzę na temat rolnictwa w UE oraz nowe rozwiązania poprawiające wydajność i opłacalność w produkcji rolnej. Dodatkowo, forum przyznaje Nagrodę im. Józefa Ślisza, wspieraną przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Informujemy, że wszystkie komunikaty publikowane w serwisie PAP są prezentowane bez zmian w treści, zgodnie z formą dostarczoną przez nadawcę. Nadawca komunikatu jest odpowiedzialny za jego treść, zgodnie z postanowieniami prawa prasowego. (PAP)


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ