Home Biznes i finanse Mobilność zmienia naszą teraźniejszość

Mobilność zmienia naszą teraźniejszość

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

VI edycja International Automotive Business Meeting okazała się wyjątkowo udana w Jaworznie, gdzie spotkała się elita świata motoryzacyjnego. Eksperci z branży motoryzacyjnej z całej Europy Środkowo-Wschodniej wymieniali się najlepszymi praktykami, odbywając interesujące dyskusje nt. rozwoju sektora w Jaworznie.

IABM to wydarzenie, które jest ważnym miejscem spotkań dla profesjonalistów z branży motoryzacyjnej z całego świata. Goście mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą, a także nawiązać cenne relacje biznesowe.

W tegorocznej edycji skupiliśmy się na czterech kluczowych tematach: tworzenie synergii i rozwój kompetencji w ramach tzw. 'Polskiej Doliny Elektromobilności’; przewidywanie przyszłości mobilności wodorowej w ramach 'Polskiej Gospodarki Wodorowej’; zastosowanie technologii autonomicznych oraz wykorzystanie technologii cyfrowych.

Polski samochód elektryczny Izera jest dostarczany przez ElectroMobility Poland, dzięki czemu można cieszyć się nowymi, przyjaznymi dla środowiska technologiami. Producent współpracuje z wieloma dostawcami, aby zapewnić najwyższą jakość komponentów, które są używane w samochodzie. Nie tylko gwarantuje, że Izera jest efektywna i skuteczna, ale również zapewnia bezpieczną i komfortową jazdę.

Polski samochód elektryczny

ElectroMobility Poland, producent pierwszego polskiego samochodu elektrycznego – Izery, był głównym partnerem strategicznym tegorocznego IABM. Celem strategicznym produkcji Izery jest zapewnienie krótkich, lokalnych, dobrze skomunikowanych i efektywnych łańcuchów dostaw, co możliwe jest dzięki współpracy z dostawcami o zaawansowanych możliwościach badawczo-rozwojowych.

Polski samochód elektryczny Izera jest dostarczany przez ElectroMobility Poland i jest wyposażony w nowoczesne i przyjazne dla środowiska technologie. Firma współpracuje z wieloma dostawcami, aby zapewnić najwyższą jakość komponentów, które są używane w samochodzie. Oprócz efektywności i skuteczności Izera, gwarantuje ona również bezpieczną i komfortową jazdę.

„Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa organizuje IABM we współpracy z najważniejszymi organizacjami gospodarczymi i biznesowymi w Polsce. W tym roku mieliśmy zaszczyt współpracować z ElectroMobility Poland. Partnerstwo to świadczy o prestiżu i zaufaniu, jakim cieszy się impreza, co czyni ją ważnym wydarzeniem dla wszystkich, którzy chcą nawiązać współpracę z branżą motoryzacyjną” – powiedział Piero Cannas, prezes Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce.

ElectroMobility Poland od dłuższego czasu prowadzi dialog z branżą i jest gotowa, by wprowadzić pierwszych dostawców do swojego procesu. IABM stanowiło doskonałą platformę do dalszej wymiany informacji na temat potrzeb projektowych.

„Spotkania z potencjalnymi dostawcami, poznanie ich kompetencji, szczególnie w kontekście wyzwań, jakie stoją przed zespołami zakupowymi, stanowią dla nas istotny element procesu zakupowego. Mając zapewnione technologiczne fundamenty projektu oraz dostawy kluczowych elementów platformy od jej licencjodawcy, możemy dostosować łańcuch dostaw Izery do potencjału rynku. Cieszy nas duża frekwencja, zaangażowanie i otwartość na dialog uczestników IABM” – mówiła Beata Białoń-Dudek, Director of Procurement and Supply Chain, ElectroMobility Poland.

Wydarzenie IZERA Edition będzie doskonałą okazją do poznania korzyści płynących z wykorzystania nowych technologii w motoryzacji. Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielami sektora motoryzacyjnego, którzy dyskutować będą o zmianach jakie zachodzą w motoryzacji, zaprezentują nowe technologie oraz zaprezentują innowacyjne modele biznesowe.

Polska, a w szczególności województwo śląskie, może stać się liderem w dziedzinie elektromobilności. Dzięki temu wydarzeniu, przedsiębiorcy i aktywni uczestnicy sektora motoryzacyjnego będą mogli się spotkać i wymienić doświadczeniami, a także zobaczyć, jakie korzyści płyną z wdrażania nowych technologii w motoryzacji. Wszystko to pozwoli na wypracowanie wspólnego, innowacyjnego modelu biznesowego, który będzie w stanie wprowadzić elektromobilność do Polski na szerszą skalę.

Dolina Elektromobilności, która powstanie w Jaworznie, będzie stanowić doskonałe miejsce do wprowadzania nowych technologii w motoryzacji i stanie się centrum inwestycji w nowe technologie w Polsce. Wydarzenie IZERA Edition będzie doskonałą okazją do zaprezentowania potencjału tej doliny, a także do omówienia korzyści i wyzwań związanych z wdrażaniem nowych technologii w motoryzacji.

Wydarzenie IZERA Edition będzie miało na celu wspieranie przemysłu motoryzacyjnego w Polsce poprzez prezentację najnowszych technologii i idei, a także poprzez wymianę poglądów i doświadczeń z przedstawicielami sektora motoryzacyjnego. Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z liderami branży i poznać nowe modele biznesowe związane z elektromobilnością oraz ich wpływ na sektor motoryzacyjny w Polsce.

International Automotive Business Meeting IZERA Edition będzie doskonałą okazją do omówienia szans i wyzwań, jakie stwarza wprowadzanie elektromobilności do Polski. To wydarzenie jest doskonałą okazją do wspierania rozwoju sektora motoryzacyjnego, a także do poznania potencjału nowych technologii oraz modeli biznesowych wprowadzanych w ramach Doliny Elektromobilności w Jaworznie.

„Wszystkie działania jakie prowadzimy w tym kierunku, wpłyną pozytywnie na jakość życia mieszkańców. Jaworzno jako pierwsze miasto w Polsce w 2015 roku wprowadziło do floty komunikacji miejskiej autobusy elektryczne, wprowadzamy też System Elektrycznego Roweru Miejskiego na wynajem długoterminowy. Razem z przedstawicielami branży automotive bierzemy udział w testach pojazdów autonomicznych, pozyskaliśmy także wsparcie na tworzenie Branżowego Centrum Umiejętności, gdzie będziemy szkolić młodzież i dorosłych w zakresie branży motoryzacyjnej” – powiedział Paweł Silbert, prezydent miasta Jaworzna.

Dzięki zaawansowanym technologiom, przemysł motoryzacyjny ciągle się rozwija, dostosowując się do wymagań współczesnych konsumentów. Branża wykorzystuje najnowsze trendy i dostępne technologie, tworząc nowe kontakty i partnerstwa. Ostatnia dekada pokazuje, że motoryzacja jest istotnym elementem portfolio inwestycji i projektów.

„Obserwujemy przedsięwzięcia dotyczące elektromobilności, czy też zaawansowanych rozwiązań związanych z autonomicznością pojazdów. Ważne jest, aby zapewnić regionalnie odpowiednie warunki dla inwestorów. Stawiamy na wykwalifikowaną kadrę, wyspecjalizowanych dostawców oraz sprawną współpracę na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji” – mówił Janusz Michałek, prezes katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Od kilku lat w Polsce działa Centrum Włosko-Polskiego Przemysłu Motoryzacyjnego (CWPM), którego celem jest wspieranie współpracy pomiędzy włoskimi firmami motoryzacyjnymi a polskimi interesariuszami.

Nowa wersja:

Włoskie przemysły motoryzacyjne są uważane za jedne z najbardziej innowacyjnych na świecie, a Polska jest jednym z największych odbiorców ich usług. Dlatego włoskie firmy i instytucje są zaangażowane w tworzenie dialogu na temat motoryzacji w naszym kraju.

Centrum Włosko-Polskiego Przemysłu Motoryzacyjnego (CWPM) działa już od kilku lat i ma na celu pomoc włoskim firmom motoryzacyjnym w współpracy z polskimi partnerami.

CWPM wspiera również polskie podmioty, oferując im możliwość uczestnictwa w międzynarodowych projektach dotyczących motoryzacji i wymiany doświadczeń z włoskimi przedstawicielami branży.

„Obecna edycja International Automotive Business Meeting, odbywa się w bardzo pozytywnym momencie dla bilateralnych relacji między Włochami a Polską: w ostatnich miesiącach nastąpiła intensyfikacja dialogu politycznego między naszymi stolicami. Jestem pewien, że IABM IZERA Edition stanowi użyteczną platformę, na której można przeanalizować i przedyskutować, w jaki sposób włoskie i polskie firmy mogą współpracować, dzielić się swoim doświadczeniem i know-how, aby stawić czoła dzisiejszym ambitnym wyzwaniom, które muszą być rozwiązywane wspólnie, poprzez współpracę międzynarodową” – podkreślał Jego Ekscelencja Luca Franchetti Pardo, ambasador Włoch w Polsce.

Polska jest ważnym partnerem ekonomicznym i handlowym dla Włoch. Wymiana handlowa między obydwoma krajami wzrosła do 33 miliardów euro w 2022 roku. Sektor motoryzacyjny odgrywa istotną rolę w procesie zmian energetycznych, a elektromobilność stanowi szansę na przyszłość.

Technologia motoryzacyjna jest kluczem do przyspieszenia transformacji energetycznej. Pojazdy elektryczne są coraz bardziej powszechne, a ich udział w rynku wzrósł o ponad 20% w ciągu ostatnich dwóch lat.

Motoryzacja jest niezbędna do zrealizowania zmian energetycznych. Udział pojazdów elektrycznych w rynku wzrósł o ponad 20% w ciągu ostatnich dwóch lat, a ich popularność stale rośnie. Wprowadzanie nowych technologii motoryzacyjnych jest kluczem do zapewnienia szybkiej i skutecznej transformacji energetycznej.

„Przemysł motoryzacyjny jest jednym z najbardziej znaczących sektorów współpracy włosko-polskiej, który bardziej niż inne przyczynił się do konsolidacji stosunków handlowych między naszymi krajami poprzez postępujący proces integracji przemysłowej. Włochy należą do głównych partnerów Polski w tej branży pod względem wartości wymienianych towarów. W tym kontekście, IABM stanowi ważne, doroczne spotkanie biznesowe dla włoskich firm zaangażowanych w polski przemysł i handel motoryzacyjny, któremu Włoska Agencja Handlowa (ITA) ma przyjemność zaoferować swoje wsparcie” – dodał Paolo Lemma, dyrektor Włoskiej Agencji Handlowej (ITA) w Warszawie.

Pierwszym krokiem w kierunku współpracy między klastrami jest wymiana doświadczeń i wiedzy między członkami. Umożliwi to przedsiębiorcom zainteresowanym dotarciem do nowych rynków, lepsze zrozumienie kultur, zasad i regulacji branży oraz zaoferowanie wyjątkowych rozwiązań dla rynku globalnego. Kolejnym krokiem jest zjednoczenie sił i wspólne wykorzystanie zasobów. Współpraca między klastrami może wyłonić nowe produkty, usługi i procesy produkcji, które mogą okazać się konkurencyjne na międzynarodowym rynku motoryzacyjnym.

Aby umożliwić współpracę między klastrami, potrzebna jest wspólna platforma, która zapewni możliwość wymiany informacji i doświadczeń. Platforma ta powinna również ułatwić kontakty i umożliwić szybkie znajdowanie partnerów. Współpraca ta może pomóc w poszerzaniu zasięgu i oferowaniu lepszych produktów i usług. Współpraca między klastrami może także stworzyć nowe ścieżki współpracy, wzajemnej wymiany i wsparcia. Współpraca ta może wpłynąć na wzrost innowacyjności, a także wzmocnić konkurencyjność polskiego przemysłu motoryzacyjnego na arenie międzynarodowej.

Międzynarodowa współpraca między klastrami motoryzacyjnymi w Polsce może być kluczowa w osiągnięciu sukcesu na rynku globalnym. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z szerokiego zakresu korzyści, takich jak uzyskanie szybszego dostępu do nowych rynków, zwiększenie zasięgu i rozwój nowych produktów. Poprzez tworzenie wspólnej platformy zacieśnianie współpracy między klastrami stanie się łatwiejsze, a przedsiębiorstwa będą mogły szybciej reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Współpraca między klastrami może wpłynąć na rozwój przedsiębiorstw, a także na wzrost innowacyjności, konkurencyjności i wsparcia w ramach branży motoryzacyjnej.

„Uważamy, że rola klastrów w inicjowaniu i moderowaniu współpracy jest bardzo istotna, dlatego zaprosiliśmy na IABM pozostałe trzy działające w Polsce klastry oraz przedstawicieli Europejskiej Sieci Klastrów Motoryzacyjnych. Dzisiaj wspólnie będziemy słuchać głosu branży motoryzacyjnej, aby jutro pracować nad strategią Europejskiej Sieci Klastrów Motoryzacyjnych na kolejne lata” – mówił Łukasz Górecki, Director Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster.

Uroczyste podpisanie Porozumienia na rzecz rozwoju branży automotive w Polsce miało miejsce podczas IABM. Wzięli w nim udział przedstawiciele takich organizacji jak Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM), Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM), Wschodni Sojusz Motoryzacyjny (WSM) i Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny (DKM).

Podczas IABM odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia na rzecz rozwoju branży automotive w Polsce. Wydarzeniu towarzyszyła obecność przedstawicieli Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM), Polskiej Grupy Motoryzacyjnej (PGM), Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego (WSM) oraz Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego (DKM).

Naszym celem jest przeniesienie naszych klientów w przyszłość, dostarczając rozwiązania, które pozwolą im na optymalne wykorzystanie nowych technologii i korzyści, jakie one dają. Pracujemy nad rozwiązaniami, które pomogą nam w wykorzystaniu najnowszych technologii i zarządzaniu zmianami, które niosą za sobą.

Wykorzystanie nowych technologii pozwoli nam zapewnić naszym klientom lepszą jakość życia i bezpieczeństwo na drodze, a także pomagać im w realizacji ich celów biznesowych. Wiemy, że naszym obowiązkiem jest dostarczanie naszym klientom innowacji, które nie tylko wciąż się rozwijają, ale także zapewniają im przewagę konkurencyjną.

Dlatego poświęcamy czas na ciągłe udoskonalanie naszych usług, aby nasze rozwiązania były w pełni kompleksowe, wydajne i odpowiadały na wszystkie potrzeby naszych klientów. Wierzymy, że naszym obowiązkiem jest dostarczenie klientom rozwiązań, które pomogą im w osiągnięciu zrównoważonego sukcesu i lepszego jutro.

Z dumą patrzymy w przyszłość z nadzieją i zaangażowaniem, aby zapewnić naszym klientom najnowsze technologie, usługi i rozwiązania, które pozwolą im dostosować się do bieżących wyzwań i przyszłych potrzeb. Chcemy, aby nasi klienci mieli pewność, że będą na bieżąco z technologią, aby mieli możliwość realizacji swoich długoterminowych celów.

Jesteśmy zaangażowani w wypracowanie długofalowych rozwiązań, które zapewnią naszym klientom sukces oraz zrównoważoną i przyjazną dla środowiska przyszłość. Przyglądamy się bliżej nowym technologiom, aby wykorzystać je w celu zapewnienia jeszcze lepszych usług naszym klientom i poprawy ich jakości życia.

„Wnioski są proste: musimy jeszcze intensywniej pracować i zrobić wszystko, żeby Polska była miejscem, do którego będą chcieli trafiać inwestorzy, będą produkowane nowe samochody i będą rozwijały się nowe technologie, takie jak wodór czy pojazdy autonomiczne” – podsumował Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Motoryzacyjnego i prowadzący tegoroczny International Automotive Business Meeting.

IABM to wydarzenie, które skupia przemysł motoryzacyjny z całej Europy. Wśród partnerów znajdują się organizacje z Włoch, Polski, Niemiec, Francji i Hiszpanii. Celem tego spotkania jest wymiana wiedzy, wiedzy i doświadczeń na temat najnowszych trendów w produkcji samochodów, a także wdrażanie innowacji w branży motoryzacyjnej. Wydarzenie jest gospodarzem szeregu ekspertów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami w wielu panelach dyskusyjnych. IABM jest także platformą do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

Kontakt: Aleksandra Gąsowska, numer telefonu 793410008, e-mail ola@agencja-infinity.pl

Partnerzy IABM

Głównymi partnerami IABM są Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster, ElectroMobility Poland, Izera, a także Miasto Jaworzno. Wśród partnerów instytucjonalnych wydarzenia znajdują się Italian Trade Agency, Invest in Pomerania, Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), Santander Bank, Bitron, Brembo, Plas.co.tech, Sews Cabind, SFA, Kuka, PAS Katowice, Italian Association of Automotive Industry (ANFIA), Italian Association of Foreign Trade (AICE), Italian Association of Mechatronics and Automation (AIDAM), Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), Advantage Austria, British-Polish Chamber of Commerce, French-Polish Chamber of Commerce, Polish-Spanish Chamber of Commerce oraz Polish-German Chamber of Commerce and Industry.

Cel IABM

Głównym celem IABM jest wspieranie wymiany wiedzy, wiedzy i doświadczeń na temat najnowszych trendów w produkcji samochodów, a także wdrażanie innowacji w branży motoryzacyjnej. Wydarzenie zapewnia platformę do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, a także szereg paneli dyskusyjnych, w których uczestniczą eksperci.

Korzyści z IABM

IABM to okazja do poznania najnowszych trendów i technologii w branży motoryzacyjnej, a także zdobycia nowych kontaktów biznesowych i zawiązywania współpracy z firmami z całej Europy. Wydarzenie jest także doskonałą okazją do zapoznania się z najnowocześniejszymi produktami i technologiami dostępnymi na rynku.

International Automotive Business Meeting (IABM) to prestiżowe spotkanie sektora motoryzacyjnego, trwające dwa dni, gromadzące liderów branży oraz jej specjalistów. Udział w wydarzeniu wzięło ponad 300 uczestników z Polski, Europy i największych światowych rynków motoryzacyjnych, w tym Chiny, Japonia, Indie i Stany Zjednoczone. IABM to okazja do nawiązania kontaktów między producentami samochodów, najważniejszymi dostawcami Tier 1 i 2, a także przedstawicielami europejskich, polskich i lokalnych władz, instytucji oraz stowarzyszeń branżowych.

IABM oferuje swoim członkom wyjątkową możliwość zrozumienia i przewidzenia kierunków, w których będzie się rozwijać rynek motoryzacyjny. Naszym celem jest zapewnienie pełnego zrozumienia zmian w sektorze motoryzacyjnym, jak również wpływu elektromobilności i zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy. Uczestnicy IABM mają szansę poznać różne aspekty przemysłu motoryzacyjnego, w tym nowe technologie, a także nawiązać kontakty biznesowe i nawiązać współpracę z potencjalnymi partnerami.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ