Home Polityka i społeczeństwo MKiŚ: Otwarcie polsko-amerykańskiego Regionalnego Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych (komunikat)

MKiŚ: Otwarcie polsko-amerykańskiego Regionalnego Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych (komunikat)

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza:

Wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka, ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski oraz Michael Goff z Departamentu Energii USA oficjalnie otworzyli polsko-amerykańskie Regionalne Centrum Szkoleniowe Czystych Technologii Energetycznych (CETC – Clean Energy Training Center). Inauguracyjna sesja szkoleniowa z zakresu energetyki jądrowej odbyła się 3 kwietnia 2024 r. na Politechnice Warszawskiej, a w otwarciu uczestniczyli również Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Głowacki oraz Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska Bogdan Pilch.

Powstanie Centrum jest związane z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w województwie pomorskim. Centrum ma na celu szkolenie kadr i rozwój kompetencji niezbędnych do rozwoju sektora jądrowego oraz realizacji projektów jądrowych w Polsce. Oprócz współpracy z uczelniami, Centrum będzie prowadziło szkolenia specjalistyczne dla polskich firm zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i doświadczenia w sektorze jądrowym.

„Współpraca z USA w zakresie budowy największej inwestycji w historii polskiego systemu elektroenergetycznego stanowi istotny krok w transformacji energetycznej Polski. Energetyka jądrowa odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej i modernizacji polskiej energetyki, a strategiczny sojusz polsko-amerykański umacnia tę wspólną drogę” – zaznaczył wiceminister Miłosz Motyka.

„Regionalne Centrum Szkoleniowe Czystych Technologii Energetycznych to innowacyjna inwestycja w przyszłość dla Polski i regionu. Jest to pierwsze takie centrum na świecie, które zapewni lokalne wsparcie techniczne od amerykańskich ekspertów energetycznych. Centrum stanie się kluczowym elementem partnerstwa energetycznego między Stanami Zjednoczonymi a Polską, wspierając nas w procesie transformacji energetycznej. To ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju energetyki” – podkreślił ambasador USA w Polsce, Mark Brzezinski.

„To Centrum symbolizuje zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Polski, które wykracza daleko poza stosunki handlowe. Ten kluczowy kamień milowy zapewni Polsce szkolenia i zasoby, które są potrzebne do budowy pierwszej elektrowni jądrowej” – powiedział Główny Zastępca Asystenta Sekretarza ds. Energii Nuklearnej w Departamencie Energii USA, Dr Michael Goff – jeden z dwóch najważniejszych amerykańskich urzędników ds. energii nuklearnej.

Centrum Szkoleniowe Czystych Technologii Energetycznych ma na celu dostarczenie wykwalifikowanych pracowników niezbędnych do skutecznego wdrożenia Programu polskiej energetyki jądrowej. W grudniu ubiegłego roku został zatwierdzony krajowy „Plan Rozwoju Kadr dla Energetyki Jądrowej” jako dokument wykonawczy do Programu PEJ. Jego celem jest zapewnienie Polsce odpowiedniej liczby i jakości zasobów ludzkich, które zagwarantują bezpieczną budowę i eksploatację elektrowni jądrowych, oraz rozwój krajowej bazy ekspertów w dziedzinie energetyki jądrowej.

Szkolenia Centrum Energetyki Jądrowej będą kierowane do różnorodnych instytucji, w tym uczelni, firm zaangażowanych w projekty jądrowe oraz instytucji dozorowych. Zainteresowanie udziałem wyraziły polskie uczelnie, spółki realizujące lub planujące realizację projektów jądrowych, instytucje dozorowe, instytuty badawcze oraz krajowe firmy związane z przemysłem, w celu przygotowania się do certyfikacji, kodów, standardów i wymagań jądrowych właściwych dla amerykańskich technologii.

Energetyka jądrowa stanowi szansę dla polskiego przemysłu na rozwój zaawansowanych technologicznie projektów, które mogą generować stabilne miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej. Ponadto, rozwój sektora jądrowego może przyspieszyć transfer technologii w Polsce.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska publikuje katalog „Polski przemysł dla energetyki jądrowej”, w którym jest przedstawionych ponad 300 firm posiadających kompetencje jądrowe. W ciągu ostatnich 10 lat blisko 80 polskich przedsiębiorstw zrealizowało co najmniej jeden projekt dla sektora jądrowego za granicą, w tym dla elektrowni jądrowych na Ukrainie, w Japonii i Meksyku. Dodatkowo, 25 polskich firm pracowało przy budowie bloku nr 3 w fińskiej elektrowni jądrowej Olkiluoto.

Odpowiedzialność za koordynację prac Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych w Polsce spoczywa na Departamencie Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Wspólnie z partnerami z Departamentu Energii USA, co roku będą opracowywane plany szkoleniowe, które będą uwzględniać bieżące potrzeby i priorytetowe obszary tematyczne dla konkretnych podmiotów.

Szkolenia mogą odbywać się online lub stacjonarnie, zarówno w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych, w tym na obiektach jądrowych, w zależności od ich formy i specyfiki.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP nie są poddawane żadnym zmianom w treści, a są publikowane w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść zgodnie z postanowieniami ustawy prawo prasowe.(PAP)


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ