Home Biznes i finanse MF: Nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN (komunikat)

MF: Nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN (komunikat)

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Nowe centrum w Krakowie to ważny krok firmy ActiveCampaign w kierunku wzmocnienia globalnych operacji i kompetencji technologicznych.

– Ministerstwo Finansów ogłasza:

23-24 lutego 2024 r. w Gandawie odbyło się nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN z udziałem ministra finansów Andrzeja Domańskiego i wiceministra Pawła Karbownika. Dyskutowano o rynku kapitałowym, konkurencyjności europejskiej gospodarki, inwestycjach w zieloną transformację, sztuczną inteligencję oraz obronę. Omówiono również rolę Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Spotkanie inauguracyjne Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Pierwszego dnia uczestnicy spotkania omawiali strategiczne kierunki działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Debatę na temat przyszłości EBI prowadził Przewodniczący Rady ECOFIN w I połowie roku, a zarazem Przewodniczący Rady Gubernatorów EBI, belgijski minister Van Peteghem. Nowa prezes EBI, Nadia Calviño, przedstawiła swoją wizję przyszłości unijnego pożyczkodawcy publicznego. Polska delegacja wyraziła opinię, że Bank jest kluczową międzynarodową instytucją finansową wspierającą gospodarki UE, której działalność należy wspierać i rozwijać.

W obliczu niezwykłych wyzwań, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, konieczne jest skorzystanie z wszystkich dostępnych narzędzi finansowych w celu wzmocnienia naszej gospodarki. Z jednej strony mamy do czynienia z transformacją energetyczną i wprowadzeniem energii jądrowej, z drugiej zaś ogromne inwestycje w przemysł obronny. Dlatego potrzebujemy EBI, aby nadal wspierał nas w tych kluczowych wyzwaniach dla Europy – powiedział minister finansów Andrzej Domański.

Uczestnictwo inwestorów detalicznych w rynkach finansowych, promowanie kultury inwestycji w akcje oraz rozwijanie wiedzy finansowej to kluczowe aspekty pogłębiania rynków kapitałowych UE.

Drugim ważnym tematem dyskusji było dalsze usprawnianie unii rynków kapitałowych, które według Polski są kluczowe dla dynamicznego rozwoju gospodarek. Polska popiera inicjatywy mające na celu poprawę funkcjonowania europejskich rynków kapitałowych (CMU).

Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że praca nad rozwojem rynku kapitałowego i kulturą inwestycji w Europie jest kluczowa, ponieważ może to wyzwolić ogromny potencjał oszczędności i wesprzeć finansowanie inwestycji niezbędnych dla konkurencyjności.

Ministrowie finansów i prezesi banków centralnych omówili stan wiedzy finansowej obywateli UE oraz sposoby poprawy udziału inwestorów detalicznych w rynkach finansowych. W Polsce od dwóch lat trwają prace nad Krajową Strategią Edukacji Finansowej, która wkrótce zostanie przyjęta przez rząd. Główne instytucje publiczne zaangażowane w edukację finansową są zaangażowane w prace, a wsparcia merytorycznego udzieliło OECD przy finansowaniu z Instrumentu Wsparcia Technicznego UE.

W strategii edukacji finansowej planowane jest prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących ryzyka związanego z kredytami, pożyczkami oraz nadmiernym zadłużeniem. Dodatkowo, promowane będą rozwiązania takie jak budowanie oszczędności awaryjnych oraz zakup ubezpieczeń mających na celu minimalizację skutków negatywnych zdarzeń losowych. Planuje się także działania mające na celu zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem oraz podniesienie cyfrowych kompetencji finansowych mieszkańców Polski.

Debata na temat przyszłości konkurencyjności UE była głównym punktem drugiego dnia spotkania. Uczestnicy mieli okazję dyskutować nad raportem przygotowywanym przez Mario Draghiego dotyczącym odbudowy wzrostu gospodarczego. Polska podkreśliła, że konkurencyjność jest głównym wyzwaniem dla Europy, dlatego należy skupić się na budowie prawdziwego wspólnego rynku, który jest kluczem do długoterminowej konkurencyjności UE.

W kontekście dyskusji nad konkurencyjnością, Polska podkreśliła konieczność ograniczenia subsydiów i skoncentrowania się na zwiększeniu produktywności i dobrobytu Europejczyków. Dlatego też konkurencyjność będzie głównym tematem gospodarczej agendy polskiej Prezydencji w Radzie UE w I poł. 2025 r.

Spotkania dwustronne

Podczas spotkań bilateralnych minister finansów Andrzej Domański omawiał wzmocnienie solidarności w UE, zdolności obronne oraz wykorzystanie potencjału rynków kapitałowych dla wspierania unijnej konkurencyjności. Z komisarzem UE Mairead McGuinness rozmawiał o przyszłości unijnego rynku finansowego i budowaniu kultury 'equity’. Z kolei z ministrem finansów Niemiec Christianem Lindnerem omówiono zwiększenie roli EBI w finansowaniu inwestycji w sektorze obronnym.

Podczas spotkań z ministrami finansów Francji i Dani, omówiono kwestie związane z sztuczną inteligencją, zwiększeniem inwestycji w energię nuklearną oraz wsparciem finansowym dla Ukrainy. Rozmawiano także o wykorzystaniu nadzwyczajnych zysków z unieruchomionych aktywów rosyjskich na potrzeby odbudowy Ukrainy. Temat wspierania Ukrainy został również poruszony w trakcie spotkania z prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Odile Renaud-Basso, które dotyczyło wzmocnienia współpracy z bankiem.

Ukraina: Wspieramy walkę o wolność

Minister Domański podczas forum ECOFIN przypomniał o drugiej rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę. Podkreślił konieczność wzmocnienia europejskiej obrony i przemysłu obronnego, abyśmy byli zdolni do obrony. Solidarność z Ukrainą jest niezbędna, a inwestowanie we wspólne bezpieczeństwo to konieczność – podkreślił minister finansów.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP są prezentowane bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść zgodnie z ustawą prawo prasowe. (PAP)


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ