Home Biznes i finanse Innowacje dające przewagę na rynku: Konferencja NCBR

Innowacje dające przewagę na rynku: Konferencja NCBR

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Konferencja „Horyzont innowacji” zorganizowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przybliżyła uczestnikom nowe możliwości w zakresie sztucznej inteligencji, przemysłu 4.0 czy nowoczesnego rolnictwa. Dr Jacek Orzeł, dyrektor NCBR, podkreślił, że innowacje powinny znaleźć wsparcie w systemie, jakim jest właśnie NCBR.

„Najczęściej powtarzanym słowem w NCBR jest innowacja. Odróżnia ona lidera od naśladowcy. Bez innowacji nie ma szans na prawdziwy postęp. Innowacje nie są dziełem przypadku” – podkreślił dyrektor NCBR.

Dr Jacek Orzeł podkreślił, że NCBR wspiera rozwój innowacyjnych rozwiązań, działań, systemów i procesów, które będą miały wpływ na przyszłość gospodarki. Zaznaczył, że NCBR stawia na współpracę biznesu, nauki i administracji publicznej, aby wspólnie wypracowywać optymalne rozwiązania, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

Dr Orzeł zwrócił uwagę, że NCBR wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesności, związanym z płynnym przechodzeniem od gospodarki opartej na wiedzy do gospodarki opartej na innowacjach. Podkreślił, że stawia na innowacyjne myślenie, działania na rzecz długofalowego rozwoju i współpracę pomiędzy sektorami.

Dr Jacek Orzeł zaznaczył, że NCBR wspiera kreatywność i innowacyjność, wspierając strategiczne programy i projekty, służące stworzeniu nowoczesnego otoczenia biznesowego, w którym mogą powstawać przedsięwzięcia zgodne z wizją polskiej gospodarki.

Dr Orzeł wyraził przekonanie, że NCBR oferuje wsparcie, jakiego potrzebują przedsiębiorcy, aby innowacyjne pomysły stały się rzeczywistością. Zaznaczył, że dzięki wsparciu NCBR, wytyczonym w ramach programów i konkursów, polskie firmy mogą osiągać sukcesy na międzynarodowym rynku.

„W ciągu szesnastu lat przekazaliśmy prawie 80 miliardów złotych na wsparcie polskich przedsiębiorstw różnej wielkości, uczelni, instytutów badawczych. W portfolio mamy około dwudziestu tysięcy projektów. […] Realizujemy nabory finansowane z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Zamykamy też poprzednią perspektywę. Oznacza to ogrom możliwości dla przedsiębiorców i naukowców. W połączeniu z ofertą programu >>Horyzont Europa<< daje to szerokie pole do działania. Wszystko to tworzy efekt synergii” – zaznaczył dyrektor.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej podkreśliła, że wcześniejsza niechęć do innowacji przeszkadzała przedsiębiorcom w rozwoju. Za sprawą NCBR tworzone są dziś warunki do wdrażania nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań, które pomagają w budowaniu silnej gospodarki.

Ponadto wiceminister zauważyła, że NCBR dąży do tego, aby najnowsze technologie stały się dostępne dla wszystkich. Wsparcie tej instytucji skutkuje wzrostem innowacyjności, która jest kluczowa dla rozwoju polskiej gospodarki.

„Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, kiedy podsumowujemy i wyciągamy wnioski z perspektywy 2014-2020. […] Mówimy o tym, co udało się zrealizować w ramach tych środków – 44 mld zł >>pracowały<>Inteligentny Rozwój<<. 14 tysięcy projektów realizowanych przez przedsiębiorców. Bardzo cieszy, że perspektywa 2014-2020 była nastawiona nie tylko na prace badawczo-rozwojowe, innowacyjne, wdrażanie nowych technologii, ale również na to, żeby pokazywać produkty i usługi na rynkach krajowych i zagranicznych” – podkreśliła minister Jarosińska-Jedynak.

Komisarz przedstawiła również, że w latach 2021-2027 Fundusze Europejskie będą źródłem finansowania dla inwestycji w działalność przedsiębiorstw, konsorcjów, organizacji pozarządowych, instytutów i jednostek badawczych, które wynosić będzie osiem miliardów złotych.

Ponadto, Komisarz wspomniała, że przez najbliższe sześć lat wsparcie unijne dla firm, konsorcjów, NGO, instytutów i jednostek badawczych wyniesie 8 miliardów złotych.

Prof. Marcin Sobczak, zastępca dyrektora NCBR, poinformował uczestników konferencji, że IDEAS NCBR, ośrodek badawczo-rozwojowy wspierający rozwój w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej w Polsce, został partnerem prestiżowego stowarzyszenia European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS Society), którego celem jest prowadzenie badań nad sztuczną inteligencją.

„To ogromne wyróżnienie. Taka współpraca otwiera zupełnie nowe możliwości wymiany doświadczeń, szkoleń, korzystania z nowoczesnej infrastruktury obliczeniowej. Uczestniczymy w tym procesie” – wskazał prof. Sobczak.

„NCBR przewidziało trendy technologiczne na świecie. Naszym celem jest kształcenie innowatorów. Konkurencja jest globalna, a uczelnie wyższe nie są w stanie kształcić innowatorów w tym zakresie. My kształcimy informatyków, którzy będą w stanie tworzyć głęboką innowację w przyszłości” –powiedział prof. Sankowski. 

Prezes NCBR prof. Piotr Sankowski przedstawił szczegóły działania na rzecz wspierania innowacji poprzez program IDEAS.

Podczas imprezy, prof. Sankowski omówił w jaki sposób NCBR wspiera innowacyjne przedsiębiorstwa, prezentując zarówno „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)”, jak i „Program IDEAS”.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z ofertą dotacji przygotowaną przez NCBR, a także przekonać się jak specjaliści Centrum wspierają innowacyjne firmy.

Prof. Piotr Sankowski, prezes NCBR, przedstawił szczegóły działania programu IDEAS jak również dotacji FENG, jako sposobu wspierania innowacji w Polsce.

Organizatorzy imprezy zaprezentowali precyzyjne informacje dotyczące finansowania innowacji przez NCBR, a także zaprezentowali ekspozycję stoisk beneficjentów, którzy skorzystali z wsparcia Centrum.

Karolina Lesyng, dyrektor Działu Dotacji Krajowych i Funduszy UE w NCBR, poinformowała o największym instrumentem finansowym wdrażanym w ramach programu FENG – nabórze „Ścieżka SMART”. Środki te pozwalają dużym przedsiębiorcom na wsparcie finansowe, natomiast małe i mikroprzedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w celu zastosowania nowoczesnych technologii.

Karolina Lesyng wyjaśniła, że przedsiębiorcy mają do dyspozycji siedem modułów, z których sami wybierają te najbardziej odpowiednie dla ich potrzeb. Moduł pierwszy poświęcony jest działaniom badawczo-rozwojowym, a kolejny – wdrożeniu wyników prac, wprowadzeniu ich na rynek, cyfryzacji przedsiębiorstwa oraz jego zazielenieniu. Istnieje też moduł dotyczący kompetencji pracowników, ważnym elementem jest tu bowiem dobrze wykształcony personel. Dodatkowo, przedsiębiorcy mogą skorzystać z modułu internacjonalizacji, umożliwiającego promocję na rynkach zagranicznych. Duże przedsiębiorstwa muszą zrealizować model B+R, natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa koncentrują się na badawczo-rozwojowym lub wdrażaniu innowacji.

Izabela Banaś, wicedyrektor Departamentu Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ogłosiła, że PARP wspiera startupy branżowo poprzez organizację konkursów, które mają przyczynić się do ograniczenia zubożenia społeczeństwa, np. w obszarach zdrowia publicznego, dostępności do wody i zielonej energii.

„Startupy, które będą uczestniczyć w programach akceleracyjnych, będą mogły liczyć na wsparcie do 400 tysięcy złotych” – zapowiedziała Izabela Banaś. 

Piotr Natkański, dyrektor Biura Rozwoju i Relacji Biznesowych w Banku Gospodarstwa Krajowego, podkreślił, że ich oferta dla przedsiębiorców jest korzystniejsza i bardziej konkurencyjna niż produkty banków komercyjnych.

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Piotr Natkański, zaznaczył, że oferta banku skierowana do przedsiębiorców jest bardziej opłacalna i konkurencyjna w porównaniu z produktami oferowanymi przez banki komercyjne. 

„Oprócz kredytu na innowacje technologiczne mamy kredyt ekologiczny. To zupełnie nowe rozwiązanie. Program FENG daje możliwość wspierania polskich przedsiębiorców nie tylko w zakresie nowych technologii, ale także w ich zielonej transformacji” – powiedział Piotr Natkański.

Panel „Projekty Zielnego Ładu: jak współpracują samorządy, naukowcy i NCBR?” posłużył do pokazania inicjatyw finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój, których celem jest wdrażanie nowych technologii i rozwiązań dla osiągnięcia Zielonego Ładu. Uczestnikami panelu byli: Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR, Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic oraz dr inż. Andrzej Lewicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Panel „Projekty Zielnego Ładu: jak współpracują samorządy, naukowcy i NCBR?” zgromadził przedstawicieli Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR, burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, prezydenta Mysłowic oraz pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczestnicy dyskutowali nad projektami realizowanymi w ramach Programu Inteligentny Rozwój, mającymi na celu wsparcie dla Zielonego Ładu.

„Będzie to czysty biometan, który można wykorzystać jako paliwo w sieciach gazowych albo jako paliwo transportowe. To daleko idąca innowacja. Miejmy nadzieję, że rozwój tego projektu spowoduje powstanie kolejnych inwestycji” – powiedział dr Lewicki.

„Ta inwestycja, która jest realizowana przy praktycznie całkowitym finansowaniu ze środków europejskich przekazanych przez NCBR, ma bardzo pozytywny efekt w perspektywie rozwoju. Budujemy coś, co możemy zaimplementować do pewnego środowiska, które już fizycznie istnieje i sprawdzić czy to będzie działało. Z perspektywy włodarza każdego miasta najważniejsza jest akceptacja społeczna. Tutaj efekt jest bardzo korzystny” – powiedział burmistrz. 

„W Mysłowicach powstaje jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce. Koszty utrzymania takiego budynku są o wiele niższe niż tradycyjnego. Myślę, że ten budynek w Mysłowicach stanie się wzorem dla innych miast” – stwierdził prezydent Wójtowicz.

Dr Lewicki pokazał, jak w Brodach można wykorzystać nową technologię, tworząc tam biometanownię. Przedstawił tamtejszy projekt opracowania biogazowni i produkcji metanu.

Lidzbark Warmiński dokonał modernizacji swojej ciepłowni, stosując w swoim demonstratorze technologię OZE. Do 90 procent energii wykorzystywanej do produkcji ciepła pochodzi właśnie z tego źródła.

W myślowickim projekcie pod patronatem NCBR wyraźnie widoczne jest zaangażowanie lokalnej społeczności, co podkreślił tamtejszy prezydent, Dariusz Wójtowicz.

Wojciech Racięcki z NCBR zauważył, że realizacja celów strategii Zielonego Ładu wymaga skokowych przemian. Aby je zrealizować, konieczne jest współdziałanie z beneficjentami, partnerami i uczelniami.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ