Home Nauka i technologie Digital Festival 2023: Wyruszamy w kosmos!

Digital Festival 2023: Wyruszamy w kosmos!

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Digital Festival to wyjątkowa okazja, by poznać sztuczną inteligencję (AI) i sprawdzić, jak wpływa ona na naszą codzienność. Uczestnicy piątej edycji Festiwalu będą mieli okazję wziąć udział w różnorodnych konkursach, quizach, webinarach i warsztatach, a także zdobyć wiedzę na temat AI i odkryć, jak ta zaawansowana technologia może wpływać na naszą przyszłość.

Sztuczna inteligencja jest wszechobecna w naszym społeczeństwie, jednak wiele osób wciąż nie do końca ją rozumie, powodując nieuzasadnione obawy o bezpieczeństwo i utratę pracy. Dlatego Digital Festival przygotował specjalny program, by uświadomić ludziom, jak zaawansowana technologia może wspierać nas w codziennych czynnościach. Chcemy pokazać, że za pomocą cyfrowych narzędzi możemy wiele osiągnąć. Hashtag #MożeszWięcej ma być inspiracją do tego, by odkryć potencjał sztucznej inteligencji i wykorzystać ją w codziennym życiu.

3 października 2023 roku Digital Festival zainaugurował swoją tegoroczną edycję w Centralnym Domu Technologii w Warszawie, gdzie miała miejsce premiera raportu „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?”. Jest to piąta edycja ogólnopolskiego badania przygotowanego we współpracy Fundacji Digital Poland z GfK Polonia oraz T-Mobile Polską, który przedstawia postawę Polaków w stosunku do cyfryzacji, nowych technologii i strategii, przed jakimi stoi nasz kraj. Dodatkowo raport uzupełniono o szczegółowe badanie dotyczące sztucznej inteligencji.

Polacy nie tylko znają słowo „sztuczna inteligencja”, ale także mają pozytywne nastawienie do tej technologii. Większość z nas widzi w niej szansę poprawy jakości życia i zdaje sobie sprawę z tego, że w niedalekiej przyszłości będą one nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Jednocześnie większość Polaków zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie za sobą rozwój robotyki i sztucznej inteligencji, ponieważ może to mieć wpływ na zmianę rynku pracy.

Badanie wiedzy na temat sztucznej inteligencji pokazuje, że Polacy zdają sobie sprawę z jej najbardziej popularnych zastosowań, takich jak wirtualni asystenci (88 proc.), chatboty (77 proc.) czy maszynowe tłumaczenie dokumentów (65 proc.). Jednakże niewielu z nas wie, że AI może być też wykorzystywane m.in. do filtrów antyspamowych czy do prognozowania pogody. Z tego wynika, że Polacy zazwyczaj kojarzą AI z narzędziami lub robotyką, a nie z algorytmami.

„Spontaniczne definicje pokazują różnorodność perspektyw, ale także brak jednolitego zrozumienia czym jest sztuczna inteligencja. To podkreśla potrzebę bardzo pilnej edukacji i dialogu na temat AI, aby zwiększyć zrozumienie i zaangażowanie w tej kluczowej dziedzinie. Niepokojące może być to, że 45 proc. respondentów nie wie, czym właściwie jest AI, co wskazuje na potrzebę działań edukacyjnych i to od poziomu szkoły podstawowej” – analizuje prof. Akademii Leona Koźmińskiego Aleksandra Przegalińska, prorektor ds. współpracy z zagranicą i ESR.

Badanie wykazało, że zdecydowana większość Polaków ma ogólne pojęcie o sztucznej inteligencji. Zdecydowana większość wskazała, że AI wykorzystuje algorytmy do wykonywania określonych zadań. Blisko połowa badanych wskazała, że AI jest w stanie wyciągać wnioski i wykonywać decyzje na podstawie danych.

Nowa wersja paragrafów:

Badania wykazały, że większość Polaków deklaruje zetknięcie lub korzystanie z rozwiązań związanych z AI, takich jak tłumaczenie tekstów (49 proc.), chatbot w obsłudze klienta (47 proc.) oraz wirtualni asystenci (41 proc.).

Polacy mają również ogólne pojęcie o sztucznej inteligencji. Aż połowa badanych wskazała, że AI wykorzystuje algorytmy do wykonania określonych zadań i jest w stanie wyciągać wnioski oraz podejmować decyzje na podstawie danych.

Większość Polaków potwierdziła, że posiada wiedzę o AI, a nawet korzysta z przynajmniej jednego z jej rozwiązań. Wyniki badań wskazują, że AI stała się coraz popularniejsza w Polsce.

Polacy mają otwarte podejście do AI – wyniki ankiety wykazują, że tolerancja i akceptacja są dominującymi postawami. Chociaż odczuwane emocje mogą mówić o tym, że wiedza na temat sztucznej inteligencji jest nieco ograniczona, zdecydowana większość Polaków (63%) wyraża zaciekawienie i akceptację. Z drugiej strony, tylko 15% badanych deklaruje zdecydowany sprzeciw wobec AI.

„Nastawienie społeczeństwa do rozwiązań z zakresu AI ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju i upowszechnienia tych technologii. Brak społecznej akceptacji może się wiązać z brakiem zrozumienia lub obawami względem technologii AI i prowadzić do oporu w jej wdrażaniu i stosowaniu. Zrozumienie i społeczna akceptacja zmniejszają obawy i stereotypy związane ze sztuczną inteligencją, a to z kolei może prowadzić do mniejszego oporu w stosowaniu tej technologii w różnych dziedzinach życia” – zauważa dr hab. Dominik Batorski, ICM Uniwersytet Warszawski, członek zarządu Sotrender.

Wyniki badań wśród Polaków wskazują na spolaryzowane opinie dotyczące korzyści i ryzyk związanych z AI. 24 proc. uważa, że korzyści przeważają, 27 proc. przeciwnie, a 35 proc. uważa, że bilans jest zrównoważony. Największym źródłem obaw jest niewiadoma w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji (64 proc.) oraz gromadzenie przez produkty i usługi AI zbyt wielu danych. Mimo to aż 40 proc. Polaków jest przekonanych, że AI może pomóc w wielu aspektach, w tym w poprawie jakości systemu opieki zdrowotnej, efektywności transportu czy w zmianie klimatu i ekologii.

Zgodnie z Załącznikiem 2 (Wykres – opinie o sztucznej inteligencji), około połowa badanych wyraża pozytywne nastawienie do technologii opartych na sztucznej inteligencji. Osoby badane wykazują też większy dystans do obaw, które wynikają z filmów science-fiction dotyczących konfliktów między ludźmi a robotami. Jedynie 15% badanych wierzy w realizację takiego scenariusza.

Kolejne badania wykazują, że istnieje pozytywny stosunek do sztucznej inteligencji w naszej cywilizacji. Technologie wykorzystujące AI są postrzegane jako ułatwienie codziennego życia, jak również nowoczesne narzędzie do wykonywania czynności zbyt czasochłonnych lub skomplikowanych dla ludzi. Tym samym, dzięki AI, ludzie mają więcej czasu na pracę twórczą i wykonywanie zadań, które wymagają kreatywności.

Sztuczna inteligencja może stanowić istotny krok w kierunku realizacji naszego celu, jakim jest stworzenie społeczeństwa 5.0. Wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć polskie społeczeństwo są poważne: dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, rozwiązanie problemu starzenia się społeczeństwa, zmniejszenie biurokracji w urzędach, a także zmniejszenie podziałów i nierówności w społeczeństwie. AI może się przyczynić do rozwiązania tych problemów poprzez automatyzację procesów, analizę danych i wsparcie w podejmowaniu decyzji.

Pierwszym krokiem do skutecznego wykorzystania technologicznych innowacji jest uświadomienie społeczeństwu, jak ważne jest ich wykorzystanie w walce ze zmianami klimatu. Aby to osiągnąć, konieczne jest wzmocnienie wsparcia dla idei efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W celu zwiększenia świadomości społecznej na temat skutków zmian klimatycznych, należy kontynuować edukację na temat wpływu wykorzystania technologicznych innowacji na środowisko. Ważne jest, aby ludzie widzieli korzyści, jakie płyną z wykorzystania recyklingu oraz roślinnych zamienników produktów mięsnych.

Kampanie społeczne i działania edukacyjne powinny zachęcać ludzi do wykorzystania technologii w walce ze zmianami klimatycznymi, a także wskazywać im na różne sposoby, w jaki można wykorzystać odnawialne źródła energii. Przy współpracy rządu i organizacji pozarządowych możliwe jest budowanie świadomości społecznej i zachęcanie do efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wykres załącznika 4 pokazuje zmianę postrzegania nowych technologii wśród Polaków. I choć liczba optymistów i osób otwartych na nowe technologie zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim badaniem, to wciąż część respondentów wierzy, że technologia może przynieść korzyści społeczne. Pozytywne nastawienie dotyczy także robotyki i AI – aż 40 proc. respondentów uważa, że rozwój tych technologii może wynagrodzić utratę miejsc pracy.

1. Według badań, cztery na dziesięciu Polaków uważa, że AI będzie więcej zabierać, niż dawać pracy. Jest to głównie działanie zapoczątkowane przez medialny dyskurs wokół AI, który dostrzegli Polacy. Z kolei 18 procent badanych uważa, że AI stworzy nowe miejsca pracy.

2. Niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania, Polacy są zdania, że AI może wpłynąć zarówno na tworzenie, jak i likwidację miejsc pracy. Osoby posiadające wiedzę na temat sztucznej inteligencji częściej przyznają, że AI może stworzyć nowe miejsca pracy.

3. Zgodnie z wynikami badań, wiele osób wciąż obawia się, że AI może zastąpić ludzi w ich dotychczasowych zawodach. Niemniej jednak, wielu pracodawców szuka specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, aby wykorzystać w pełni jej potencjał.

Aż 4 na 10 Polaków uważa, że obecne przepisy prawne nie są wystarczające, aby właściwie zarządzać rozwojem i bezpieczeństwem AI. Co więcej, połowa badanych popiera działania Unii Europejskiej, a szczególnie Polski, w celu wprowadzenia silnych regulacji AI, które pozwoliłyby nam uniknąć zależności od Stanów Zjednoczonych i Chin.

Aby w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, powinny zająć się tym zaufane instytucje państwowe, jak rządy, a także edukatorzy, naukowcy i programiści. Ważne jest, aby zapewnić, że wszystkie instytucje i zaangażowane osoby przestrzegają wytycznych etycznych i zachowują odpowiednie standardy bezpieczeństwa. Wszechstronne podejście do rozwoju AI może przyczynić się do postępu w różnych gałęziach gospodarki, a nawet do poprawy jakości życia ludzi.

Kto powinien rozwijać AI?

Chociaż sztuczna inteligencja jest uważana za technologię przyszłości, istnieje wiele rozbieżności w opiniach na temat jej rozwoju. Jednak większość ludzi zgadza się, że instytucje państwowe, takie jak rządy, a także edukatorzy, naukowcy i programiści powinny odpowiedzialnie zająć się rozwojem sztucznej inteligencji. Aby umożliwić postęp w różnych gałęziach gospodarki i zapewnić lepsze życie ludzi, potrzebne są przepisy i procedury zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa i etyki.

„W kontekście zaufania społecznego do podmiotów rozwijających i wdrażających systemy sztucznej inteligencji warto zaznaczyć, że społeczeństwo najbardziej ufa publicznym uniwersytetom i instytutom badawczym (30 proc), organizacjom międzyrządowym (29 proc) oraz globalnym korporacjom technologicznym. Świadczy to o tym, jak kluczowa jest transparentność i odpowiedzialność w dziedzinie AI. Jako społeczeństwo powinniśmy dążyć do tego, by technologia była rozwijana etycznie, przynosząc korzyści dla każdego z nas” – podkreśla Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska oraz członek rady nadzorczej fundacji Digital Poland.

Kiedy jednak przychodzi do wpływu AI na nasze decyzje życiowe, wyniki są mniej zaufane. Zaledwie 14% respondentów powiedziało, że będzie korzystać z AI do wyboru partnera, a jedynie 17% wybrałoby takiego partnera, który został wytypowany przez algorytm. Z drugiej strony, kiedy chodzi o użycie AI do wpływania na nasze decyzje finansowe, wynik wzrasta do 18%.

Jednakże, aby zaufanie do AI było wzmocnione, konieczne są działania, które zwiększą przejrzystość algorytmów, a także poprawią ich jakość. Uczenie maszynowe i algorytmy AI muszą być odpowiednio zaprojektowane, aby osiągnąć pożądany poziom dokładności, zgodności z oczekiwaniami i bezpieczeństwa. Do tego potrzebne są długoterminowe badania, testowanie i optymalizacja.

Kiedy firmy technologiczne wprowadzą te kroki i pokażą, że sztuczna inteligencja może być używana do wypełniania obietnic, a nie tylko do wyciągania zysków, ludzie będą znacznie bardziej skłonni do zaufania AI i korzystania z jej usług.

Konieczna jest edukacja społeczeństwa, aby pomóc ludziom w zrozumieniu jak AI wpływa na ich życie i jak mogą ją wykorzystać w swoich działaniach. To da im większą wiedzę i pewność, że ich dane są w bezpiecznych rękach i że AI może być wykorzystywana do ich korzyści.

Sztuczna inteligencja może odegrać znaczącą rolę w naszym życiu, ale tylko wtedy, gdy będziemy jej zaufać i wykorzystać ją w sposób odpowiedzialny. Aby to osiągnąć, przemysł musi złożyć obietnicę, że wykorzysta AI do wypełniania obietnic, a nie tylko do wyciągania zysków. Na tym polega przyszłość sztucznej inteligencji.

Kluczową rolę w budowaniu zaufania do sztucznej inteligencji odgrywa nadzór człowieka. Wśród badanych aż 40% uważa, że odpowiedzialność za zagwarantowanie bezpieczeństwa i wprowadzanie zmian w systemach AI powinna spoczywać w rękach ludzi. Z kolei 39% badanych twierdzi, że gwarancja prywatności danych jest kluczowa w budowaniu zaufania do sztucznej inteligencji.

Zwiększenie cyberbezpieczeństwa to kolejny czynnik wpływający na zaufanie do AI – 35% badanych uznaje go za niezbędny. Ostatnie miejsce na podium zajmuje potrzeba niedyskryminowania i inkluzywności algorytmów, którym zaufało 28% respondentów.

Opublikowana wersja raportu „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?” została przygotowana przez Fundację Digital Poland i jest dostępna bezpłatnie na stronie digitalpoland.org/publikacje. Zachęcamy do pobrania i przeczytania raportu!

Digital Festival 2023 jest wyjątkowym wydarzeniem, które pozwala przekraczać granice wyobraźni. Przygotowany program wydarzeń obejmuje pokazy, warsztaty, prelekcje i sesje networkingowe, które wspierają współpracę między ludźmi z różnych dziedzin życia za pośrednictwem nowoczesnych technologii. W ciągu 10 dni, od 1 października do 10 listopada, Digital Festival 2023 będzie prezentować wyjątkowe możliwości, dzięki którym ludzie z całego świata mogą współtworzyć przyszłość. Więcej informacji na temat tegorocznej edycji znajdziecie na stronie digitalfestival.pl.

Digital Festival 2023, który jest kulminacją projektów Fundacji Digital Poland, odbędzie się we Wrocławiu. Wydarzenie to będzie wspierane przez szereg prestiżowych partnerów, w tym Visa, TVN Warner Bros. Discovery oraz Ringier Axel Springer Polska. Ponadto, EY Polska oraz Fundacja Polska Bezgotówkowa są partnerami Digital Festival 2023.

Fundacja Digital Poland wspiera również raport „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?”, który zostanie opublikowany w tym roku. Partnerami raportu są GfK Polonia i T-Mobile Polska.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ