Home Zdrowie i styl życia CePT: nowa jakość w medycynie andndash; interdyscyplinarne rozwiązywanie problemów `od probówki do łóżka pacjenta`

CePT: nowa jakość w medycynie andndash; interdyscyplinarne rozwiązywanie problemów `od probówki do łóżka pacjenta`

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami nad chorobami cywilizacyjnymi. Dzięki współpracy naukowców i nowoczesnym laboratoriom wyposażonym w najwyższej klasy aparaturę, CePT redefiniuje standardy medycyny. Nasi eksperci pracują nad rozwiązaniami problemów na wszystkich poziomach – od molekularnego po opiekę nad chorym.

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) to największe przedsięwzięcie biomedyczne i biotechnologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz największa inwestycja w naukę w Polsce. Konferencja prasowa pod tytułem „CePT – miejsce, gdzie powstaje medycyna przyszłości, od probówki do łóżka pacjenta” miała na celu zaprezentowanie tego dynamicznego ośrodka naukowego, składającego się z ściśle współpracujących ze sobą centrów badawczych, w których prowadzone są interdyscyplinarne badania dotyczące najczęstszych chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych z procesem starzenia.

„Integralną częścią koncepcji projektu CePT jest także transfer technologii, którego celem jest jak najszybsze wprowadzenie osiągnięć z zakresu badań przedklinicznych do medycyny praktycznej” – wyjaśniał prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. „Opiera się on na współpracy z przemysłem, zarówno z dużymi firmami z sektora biotechnologicznego, jak również z małymi i średnimi innowacyjnymi przedsiębiorstwami działającymi w obszarze diagnostyki, telemedycyny i nanotechnologii” – dodał.

Od 2015 roku dziesięć instytucji naukowych tworzących konsorcjum CePT jest jednym z wiodących podmiotów naukowych i dydaktycznych w Polsce. Ich wkład w rozwój polskiej nauki, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, jest niezaprzeczalny.

Konsorcjum CePT, składające się z dziesięciu instytucji naukowych, odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu obrazu polskiej nauki od 2015 roku i jest uważane za jedną z najbardziej zaawansowanych grup naukowych w Polsce.

„CePT to potężna organizacja łącząca zasoby technologicznie i intelektualne. W swoich działaniach dbamy o trzech interesariuszy – naukowców, przemysł i społeczeństwo” – wyliczał prof. Jacek Jaworski, zastępca dyrektora ds. naukowych Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

„CePT pozwala na połącznie doświadczeń i wymianę wiedzy pomiędzy jednostkami. To przyspiesza i ułatwia znalezienie rozwiązania” – zapewniała dr hab. Róża Kucharczyk, zastępca dyrektora ds. ogólnych Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

Program badawczy CePT ma na celu walkę z chorobami cywilizacyjnymi poprzez holistyczne podejście, które obejmuje kilka płaszczyzn jednocześnie.

CePT skupia się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą być wykorzystane w leczeniu największych chorób cywilizacyjnych. Prace badawcze obejmują obszary takie jak fizykochemia i nanotechnologia biomateriałów, nanomedycyna, inżynieria biomedyczna, biotechnologia molekularna, genomika, neurobiologia, biochemia, fizjologia, patofizjologia, farmakologia, farmakodynamika, farmakogenomika i farmakognozja. Badania są prowadzone na trzech poziomach: badania podstawowe, badania nad nowymi metodami diagnostycznymi i nowymi podejściami terapeutycznymi.

„Opracowaliśmy biomateriał, >>nanoproszek<<, który może uzupełniać ubytki w kościach. Nasz materiał czeka na badania kliniczne” – informował prof. Witold Łojkowski z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN.

Prof. Tadeusz Burczyński, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, podkreślił ważność i użyteczność sztucznej inteligencji, czyli algorytmów w medycynie, zwłaszcza w diagnozowaniu chorób cywilizacyjnych i nowotworów.

Algorytmy oparte na sztucznej inteligencji, które zostały zaprezentowane przez prof. Tadeusza Burczyńskiego, dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, znajdują zastosowanie w diagnostyce chorób cywilizacyjnych i nowotworów, co podkreśla ich znaczenie i przydatność w medycynie.

„W medycynie przeważają metody eksperymentalne, a my opracowujemy modele matematyczne, opisujące zachowanie narządów czy człowieka. Na ich podstawie możliwe jest opracowanie symulacji i wyciąganie wniosków związanych z medycyną” – przekonywał prof. Tadeusz Burczyński.

„Cyfrowy model – wirtualny pacjent i fizyczny układ, który oddaje działania na modelu. Dzięki temu firma chcąc przetestować np. zastawkę serca może, zamontować ją do układu fizycznego i sprawdzać, zmieniając warunki w środowisku cyfrowym” – informowała prof. Dorota Pijanowska, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN.

„Uniwersytet zaangażował się w CePT w obszarze technologii informacyjnych tworząc modele predykcyjne w zarządzaniu służbą zdrowia. Ponadto pracujemy nad wykorzystaniem promieniowania w diagnostyce oraz nad badaniem struktur i składów substancji” – informował dr hab. Krzysztof Kilian.

W Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN został stworzony symulator hybrydowy.

Dr hab. Krzysztof Kilian, zastępca dyrektora ds. organizacji badań, wskazał inne obszary współpracy w ramach CePT, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Tadeusz Pałko z Politechniki Warszawskiej poinformował, że osiem wydziałów politechniki zaangażowanych jest w działania CePT, skoncentrowanych na inżynierii biomedycznej, fizyce i chemii.

„Projekty prowadzone przez CePT mają ogromne znaczenie społeczne, gdyż dotyczą nowotworów, chorób rzadkich, cywilizacyjnych, medycyn regeneracyjnej. A potrzeba nam jak najwięcej dobrych projektów i jak najszybszej translacji ich do klinik” – twierdziła prof. Leonora Bużańska, dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego planuje zorganizować konferencję „CePT – platformą rozwoju innowacyjnej biomedycyny 2024” w dniach ósmego marca 2024 roku. Celem wydarzenia jest prezentacja postępu w biomedycynie w latach 2021-2027, promowanie współpracy między naukowcami, przedsiębiorcami i sektorem publicznym oraz integracja środowiska badawczego.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki pracy czołowych polskich instytucji zajmujących się biomedycyną oraz będą miały miejsce panele dyskusyjne i warsztaty mające na celu wymianę doświadczeń i integrację środowiska badawczego.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w biomedycynie, poznać planowane kierunki działań, wziąć udział w panelu dyskusyjnym oraz zwiedzić stoiska kluczowych instytucji w strefie wystawienniczej. To doskonała okazja do rozmowy przy kawie z znakomitymi naukowcami i nawiązania nowych kontaktów networkingowych.

Współpraca naukowców z różnych dziedzin w CePT otwiera nowe możliwości w medycynie, pozwalając na rozwiązywanie bardziej złożonych problemów i przekraczanie dotychczasowych ograniczeń badawczych. Fizycy, chemicy, biolodzy, informatycy, fizjolodzy, farmakolodzy, inżynierowie biomedyczni i klinicyści łączą swoje siły w pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami medycznymi.

„Potrzebujemy zrozumienia, że to, co wykuwa się w czeluściach laboratoriów ma przełożenie na stan zdrowia ludzi. Liczymy na współpracę pomiędzy naukowcami i sferami gospodarczymi. Ponadto, aby iść do przodu musi być zapewnione odpowiednie finasowanie. Pamiętajmy, że to co się teraz dzieje w CePT, zaowocuje za kilka lub kilkanaście lat” – zapowiadał prof. Piotr Pruszczyk.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ