Home Biznes i finanse AstraZeneca wspiera innowacje w sektorze nauk biologicznych i prowadzenie badań klinicznych za pomocą nowej firmy Evinova

AstraZeneca wspiera innowacje w sektorze nauk biologicznych i prowadzenie badań klinicznych za pomocą nowej firmy Evinova

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Evinova będzie działać jako niezależna firma w sektorze technologii zdrowotnych w ramach AstraZeneca.

Produkty cyfrowe Evinova dotyczące zdrowia na skalę globalną łączą w sobie dowody, dane naukowe i doświadczenia ludzi w celu wsparcia sponsorów badań klinicznych, organizacji zajmujących się badaniami klinicznymi, zespołów świadczących opiekę w ramach badań klinicznych i pacjentów.

Evinova łączy siły z dwoma wiodącymi na świecie organizacjami prowadzącymi badania kliniczne – Parexel i Fortrea, by zaoferować szerokiej gamie klientów swoje cyfrowe rozwiązania w dziedzinie zdrowia.

AstraZeneca ogłosiła dziś powstanie firmy Evinova, która ma stać się wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w dziedzinie zdrowia. Evinova będzie wspierać pracowników opieki zdrowotnej, organy regulacyjne i pacjentów na całym świecie, oferując długoterminowe wsparcie i strategiczne partnerstwo z Parexel i Fortrea. W jego ofercie znajdą się cyfrowe produkty i usługi w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia.

Evinova będzie dążyć do wprowadzenia na rynek sprawdzonych technologii cyfrowych, które są już szeroko stosowane na całym świecie przez AstraZeneca, aby skrócić czas i koszty związane z opracowywaniem nowych leków. Dzięki temu pacjenci będą mieli dostęp do opieki domowej, a systemy opieki zdrowotnej będą obciążone mniej. Ponadto, Evinova będzie wdrażać innowacje cyfrowe w zakresie zdalnego monitorowania pacjentów i leczenia cyfrowego, aby poprawić jakość i skuteczność opieki zdrowotnej.

Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu w tworzeniu innowacyjnych metod leczenia, a także danym od tysięcy pacjentów i badaczy przeprowadzających badania kliniczne, Evinova gwarantuje sprawdzone rozwiązania technologiczne dla firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, jak również instytucji prowadzących badania kliniczne. To wsparcie pozwoli na prowadzenie badań klinicznych na całym świecie. Te technologie zostały już z powodzeniem wykorzystane w wielu badaniach klinicznych sponsorowanych przez AstraZeneca w ponad 40 krajach.

„Przyszłość rozwoju medycyny można przyspieszyć dzięki rozwiązaniom cyfrowym. Wierzymy, że połączenie wiedzy naukowej firmy Evinova z doświadczeniem w opracowywaniu technologii cyfrowych wykorzystujących sztuczną inteligencję na odpowiednią skalę zapewni prawdziwą możliwość zasadniczej poprawy opieki nad pacjentami, będzie napędzać transformację ochrony zdrowia i ograniczy emisje dwutlenku węgla”.

„Jesteśmy podekscytowani wizją zaoferowania portfolio rozwiązań cyfrowych na skalę globalną, opracowanych w celu wsparcia AstraZeneca w rozwoju leków, szerszej społeczności w obszarze nauk biologicznych. Wierzymy, że przyspieszy to rozwój sektora cyfrowej opieki zdrowotnej, gdyż, jak wiemy, pracownicy opieki zdrowotnej i organy regulacyjne potrzebują rozwiązań cyfrowych, aby radzić sobie z sektorem farmaceutycznym i zapewniać pacjentom szerokie wsparcie. Firma Evinova, wywodząca się z sektora i posiadająca udokumentowane doświadczenie, będzie wyjątkowo przygotowana na dostarczanie rozwiązań opartych na danych naukowych, dowodach i doświadczeniach ludzi w celu poprawy doświadczeń i wyników wśród pacjentów”.

Pascal Soriot, szef AstraZeneca, twierdzi, że: „Inwestowanie w cyfrowy przemysł zdrowotny jest kluczem do dalszego wzrostu i rozwoju firmy”.

Cristina Duran, prezes Evinova, dodaje: „Rozwiązania cyfrowe oferowane przez naszą firmę mają za zadanie ułatwić i poprawić jakość życia pacjentów na całym świecie”.

Aby rozszerzyć zasięg swoich produktów cyfrowych, Evinova podpisała umowy z liderami branży badań klinicznych Parexel i Fortrea oraz współpracuje z Accenture i Amazon Web Services.

Zdaniem Pascala Soriota, szefa AstraZeneca, inwestowanie w cyfrowe rozwiązania w zakresie zdrowia przyczyni się do dalszego rozwoju firmy.

Cristina Duran, prezes Evinova, zaznacza: „Nasze produkty cyfrowe są dostosowane do specyficznych potrzeb pacjentów na całym świecie, aby zapewnić im jak najlepszą opiekę”.

Aby zapewnić szerszy zasięg w zakresie oferowanych rozwiązań cyfrowych, Evinova nawiązała współpracę z liderami branży badań klinicznych, takimi jak Parexel i Fortrea, oraz z Accenture i Amazon Web Services.

Evinova łączy doświadczenie w zakresie regulacji i klinicznych wymagań, zdobyte w AstraZeneca, z ekspercką wiedzą w strategii budowania powiązań i rozwoju technologii cyfrowych, opracowywaniu produktów cyfrowych, nauce o danych i sztucznej inteligencji, doświadczeniach użytkownika oraz nauce behawioralnej. Oprócz tego, Evinova oferuje indywidualnie dostosowane rozwiązania naukowe, w tym zdalne monitorowanie pacjentów i najnowocześniejsze punkty końcowe, a także prowadzi badania i świadczy usługi doradcze.

1. Platformę do składania wniosków o leki, która zapewnia pacjentom dostęp do szerokiego wyboru leków i substancji leczniczych.

2. System monitorowania pacjentów, który zapewnia dostęp do informacji o lekach i umożliwia śledzenie postępów pacjenta w czasie leczenia.

3. Platforma do zarządzania lekami, która pozwala pracownikom służby zdrowia zarządzać dostępem do leków dla pacjentów.

Pakiet rozwiązań oferowany przez Evinova został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu pacjentom jak najlepszego dostępu do leków, a także o ułatwieniu pracownikom ochrony zdrowia i badaczom wykonywania swoich obowiązków.

Uwagi

Firma Evinova stworzyła innowacyjny pakiet Evinova, który pomaga pacjentom w uzyskaniu dostępu do szerokiego wyboru leków i substancji leczniczych w połączeniu z monitorowaniem postępów w leczeniu oraz ułatwieniem pracownikom ochrony zdrowia i badaczom wykonywania ich obowiązków. Pakiet składa się z trzech elementów:

1. Platformy do składania wniosków o leki, która daje pacjentom szybki dostęp do leków.

2. Systemu monitorowania pacjentów, który udostępnia informacje na temat leków oraz śledzi postępy pacjenta w czasie leczenia.

3. Platformy do zarządzania lekami, która umożliwia pracownikom ochrony zdrowia kontrolowanie dostępu do leków.

Evinova oferuje ujednolicone rozwiązanie w zakresie badań, które zapewnia wszechstronne wsparcie dla pacjentów, pracowników placówek prowadzących badania kliniczne oraz pracowników sponsorów badań. Zapewnia ono tradycyjne, hybrydowe i zdecentralizowane badania kliniczne, a także umożliwia zbieranie danych z pierwszorzędowych i drugorzędowych punktów końcowych, w tym nowatorskich, obsługiwanych cyfrowo punktów końcowych oraz powiązanych wyrobów medycznych i czujników. Ujednolicone rozwiązanie Evinova umożliwia pacjentom korzystanie z wirtualnych wizyt, w tym dostaw leków bezpośrednio do domu pacjenta, telezdrowia, zdalnego monitorowania pacjenta i śledzenia próbek biologicznych pochodzenia ludzkiego. Aby umożliwić interakcję z pacjentami, rozwiązanie zostało wyposażone w łatwą w użyciu i atrakcyjną aplikację dla pacjentów dostępną w ponad 40 krajach i 80 językach, a dla placówek – portal wymagający pojedynczego logowania.

Rozwiązanie Evinova w zakresie projektowania i planowania badań jest doskonałym narzędziem, które wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do wsparcia zespołów w tworzeniu badań klinicznych optymalnie dopasowanych do zmiennych projektowych. Zautomatyzowane wyceny i oceny wykonalności na poziomie krajowym i lokalnym pozwalają zespołom przeglądać historyczne dane i przewidywać przyszłe trendy. Dodatkowo, moduł zawiera modele do szacowania śladu węglowego i wpływu na doświadczenia pacjentów, co pozwala zespołom podejmować decyzje szybciej i porównywać różne scenariusze.

Rozwiązanie Evinova w zakresie zarządzania portfolio pozwala na wsparcie procesu zarządzania programem klinicznym i badaniem poprzez prezentację przejrzystych informacji w czasie rzeczywistym oraz analizę predykcyjną. Umożliwia również uzyskanie pełnego obrazu portfolio na wszystkich etapach oraz śledzenie programów klinicznych i badań na różnych szczeblach. W celu osiągnięcia zaplanowanych celów wykorzystuje ono predykcyjne algorytmy, dzięki którym kierownicy badania mogą zauważyć odchylenia od planów i wprowadzić odpowiednie działania naprawcze.

Cyfrowe technologie zdrowotne mogą być kluczowym narzędziem w zwalczaniu wypieranych dotychczasowych systemów opieki zdrowotnej. Wraz z powstaniem szeregu nowych usług cyfrowych, takich jak systemy monitorowania stanu zdrowia, telemedycyna, uczenie maszynowe i inteligentne systemy zarządzania, opieka zdrowotna może być bardziej dostępna, elastyczna i wydajna. Przykładem jest wdrożenie przez koreański rząd systemu telemedycyny, który umożliwił osobom zamieszkałym na wsi dostęp do usług medycznych, takich jak konsultacje lekarskie czy zalecenia dotyczące leczenia [3].

Cyfrowa opieka zdrowotna

Cyfrowe technologie zdrowotne są w dużej mierze postrzegane jako środek do obniżenia kosztów opieki zdrowotnej, jednocześnie przyczyniając się do poprawy doświadczeń pacjentów i wyników. Zgodnie z informacjami podanymi przez McKinsey, wdrożenie nowych cyfrowych rozwiązań w amerykańskim systemie opieki zdrowotnej może przyczynić się do oszczędności w wysokości prawie 500 mld USD [2]. W krajach BRIC bardziej zrównoważone i skuteczne systemy opieki zdrowotnej mogą być realizowane poprzez wdrożenie strategii ograniczania kosztów [1].

Cyfrowy postęp w dziedzinie zdrowia może znacznie poprawić dostępność i jakość opieki zdrowotnej. Przykładem jest wdrożenie przez Koreański rząd systemu telemedycyny, który daje dostęp do usług medycznych dla osób mieszkających na wsi [3]. Systemy monitorowania stanu zdrowia, telemedycyna, uczenie maszynowe, inteligentne systemy zarządzania itp. wszystkie te technologie są szansą na zapewnienie bardziej wydajnych, elastycznych i dostępnych usług medycznych.

Cyfrowa opieka zdrowotna jest bardzo dużym i stale rosnącym rynkiem, z oczekiwanym wzrostem do 900 mld USD do 2032 r., co stanowi skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 13,6% w latach 2022-2032. Zdalne monitorowanie pacjentów jest kluczowym elementem tego trendu, stanowiąc aż 60% całego rynku cyfrowej opieki zdrowotnej. Pozostałe 40% to badania przesiewowe i diagnostyka, dobrostan i zapobieganie chorobom, dostawy terapii i cyfrowe apteki.

Cyfrowe technologie zdrowotne są kluczowym narzędziem do poprawy dostępu do badań klinicznych. Wykorzystując platformy online, wspomagają one rekrutację pacjentów, dostarczając informacji o badaniach klinicznych oraz wspierając wygodny monitoring postępu pacjentów. Platformy te mogą również pomóc w zmniejszeniu kosztów i czasu potrzebnego na wprowadzenie leku na rynek, zwiększając wydajność badań klinicznych i zapewniając reprezentację wszystkich grup uczestniczących w badaniu. Ponadto cyfrowe technologie zdrowotne obiecują poprawę jakości badań klinicznych poprzez większą kontrolę nad jakością danych, co z kolei pozwoli na uzyskanie lepszych wyników badań.

Cyfrowe technologie zdrowotne i badania kliniczne stanowią złożony i ważny element w procesie tworzenia innowacyjnych leków. Platformy online umożliwiają szybkie dotarcie do wielu grup pacjentów, zapewniając ich reprezentację w badaniu, a także wygodny monitoring postępu. Poprawia to wydajność i wpływa na obniżenie kosztów i czasu potrzebnego na wprowadzenie leku na rynek. Platformy te stanowią niezbędne narzędzie w leczeniu chorób, zapewniając dostęp do nowoczesnych i skutecznych leków.

Badanie AstraZeneca i Nature Medicine, pod kierownictwem Cristiny Duran, wykazało, że wdrożenie cyfrowych technologii w badaniach klinicznych może poprawić doświadczenia pacjentów, jednocześnie skracając czas i zmniejszając koszty [9].

AstraZeneca jest międzynarodową firmą biofarmaceutyczną, która zajmuje się opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek leków przepisywanych na receptę w dziedzinach takich jak onkologia, choroby rzadkie, układ krążenia, nerek, metabolizm, układ oddechowy i immunologia. Siedziba firmy znajduje się w Cambridge w Wielkiej Brytanii, a jej produkty są dostępne w ponad 100 krajach na całym świecie. Szerokie informacje na temat działalności AstraZeneca można znaleźć na stronie internetowej astrazeneca.com oraz na profilach społecznościowych @AstraZeneca.

Nasza firma Evinova oferuje wysoce skuteczne i zaawansowane rozwiązania cyfrowe, które pomagają ludziom w lepszej opiece zdrowotnej. Nasi eksperci w dziedzinie biologii i technologii dokładnie analizują dane, aby opracować innowacyjne produkty, których celem jest zapewnienie skutecznej opieki zdrowotnej. Działając od wewnątrz, wykorzystujemy wiedzę ekspercką, aby zapewnić, że wszyscy będą mogli osiągnąć lepsze wyniki zdrowotne. Jako część AstraZeneca Group, oferujemy innowacyjne i wysoce skuteczne rozwiązania cyfrowe, aby poprawić jakość życia ludzi.

Kontakt

Aby skontaktować się z zespołem ds. relacji z inwestorami, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową. Natomiast wszelkie informacje o kontakcie z mediami można znaleźć tutaj.

2. WHO. Zdrowie publiczne. Dostęp pod adresem: https://www.who.int/topics/public_health/en/. Dostęp uzyskany w listopadzie 2023 r.

1. OECD. Co przyniesie przyszłość wydatków na zdrowie? Dostępny na stronie: https://www.oecd.org/economy/health-spending.pdf w listopadzie 2023 r.

2. WHO. Zdrowie publiczne – co warto wiedzieć. Dostępny na stronie: https://www.who.int/topics/public_health/en/ w listopadzie 2023 r.

McKinsey & Company zajmujące się przyspieszeniem w technologiach zdrowotnych przygotowało raport „Healthtech in the fast lane: What is fueling investor excitement?”. Jego treść można znaleźć pod adresem: https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/healthtech-in-the-fast-lane-what-is-fueling-investor-excitement, a dostęp do niego uzyskano w listopadzie 2023 roku.

Badania Precedence. Globalny rynek cyfrowej opieki zdrowotnej (według komponentów: oprogramowanie, sprzęt i usługi; według technologii: teleopieka zdrowotna [telezdrowie i teleopieka], mZdrowie [aplikacje i technologie do noszenia], cyfrowe systemy opieki zdrowotnej [systemy e-recept i elektroniczna dokumentacja medyczna] oraz analityka zdrowotna) – wielkość rynku, trendy, prognozy segmentowe, sytuacja regionalna w 2023-2032 r. Zawiera dane dotyczące wielkości rynku, tendencji, prognoz segmentowych i sytuacji regionalnej. Można go znaleźć na stronie internetowej: https://www.precedenceresearch.com/digital-health-market, dostęp uzyskany w listopadzie 2023 r.

4. Badanie Deloitte dotyczące sektora farmaceutycznego wykazało spadek zwrotów z inwestycji w badania i rozwój. Znaczny spadek nastąpił również w zakresie maksymalnych przychodów za jednostkę. Pełna treść badania dostępna jest pod adresem: https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/press-releases/articles/deloitte-pharma-study-drop-off-in-returns-on-r-and-d-investments-sharp-decline-in-peak-sales-per-asset.html. Badanie zostało opublikowane w listopadzie 2023 roku.

6. Deloitte przeprowadziło badanie sektora farmaceutycznego, które wykazało, że zwrot z inwestycji w badania i rozwój (R&D) znacząco się zmniejszył. Szczegóły tego badania można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/press-releases/articles/deloitte-pharma-study-drop-off-in-returns-on-r-and-d-investments-sharp-decline-in-peak-sales-per-asset.html. Informacje te są dostępne od listopada 2023 roku.

7. Dostęp do artykułu Clinical Trials Arena „Clinical trial delays: America’s patient recruitment dilemma” uzyskano w listopadzie 2023 roku. Artykuł dotyczy opóźnień w badaniach klinicznych oraz dylematu Ameryki w zakresie rekrutacji pacjentów i można go odnaleźć pod adresem: https://www.clinicaltrialsarena.com/features/featureclinical-trial-patient-recruitment/.

8. Badanie kliniczne przeprowadzone przez Baquet, C.R., Commiskey, P., Daniel Mullins, C., Mishra, S.I. wykazało, że czynniki socjodemograficzne, wiejskie/miejskie i dostęp do opieki zdrowotnej są ważnymi prognozującymi w rekrutacji i uczestnictwie w badaniach klinicznych. Wyniki badania zostały opublikowane w Cancer Detect Prev. 2006;30(1):24-33. Pełny tekst można znaleźć na stronie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3276312/.
Dostęp do tekstu jest możliwy od listopada 2023 r.

9. Schwartz, A.L, Aslan, M., Morris, A.M., Halpern, S.D. (2023). Dlaczego różnorodność w uczestnictwie w badaniach klinicznych ma znaczenie. New England Journal of Medicine, 388(12), 1252-1254. Pobrano z: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2215609#article_references w listopadzie 2023 r.

10. Durán, C.O., Bonam, M., Björk, E. i in. Wdrażanie technologii cyfrowych w badaniach klinicznych: ramy 6R. Nat Med (2023). Dostępny pod adresem: https://doi.org/10.1038/s41591-023-02489-z. Uzyskany dostęp w listopadzie 2023 r.

Skutki prawne mają jedynie słowa zawarte w oryginale niniejszego zawiadomienia sporządzonym w języku źródłowym. Tłumaczenie ma jedynie zwiększyć zrozumienie jego treści i służy wyłącznie do celów informacyjnych.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ