Home Polityka i społeczeństwo Rozwój miast w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Programu Dostępność Plus

Rozwój miast w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Programu Dostępność Plus

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało dziś w Rzeszowie konferencję poświęconą Europejskiemu Funduszowi Społecznemu Plus oraz Programowi Dostępność Plus. W wydarzeniu wzięła udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek, oraz przedstawiciele władz podkarpackich miast. Uczestnicy konferencji dyskutowali o szansach i wyzwaniach jakie niesie ze sobą EFS 2021-2027 dla miast w dobie kryzysu, a także o doświadczeniach podkarpackich miast w zakresie poprawy dostępności usług publicznych.

„Dostępność jest istotnym aspektem planowania przestrzennego. Wykorzystanie tego w rozwiązaniach polityki miejskiej oraz procesach urbanizacyjnych to nie tylko działanie długofalowe i praktyczne, ale przede wszystkim konieczność wynikająca z postępu cywilizacyjnego” – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Ponieważ dostępność przestrzeni miejskiej jest ważnym elementem, który nie powinien być traktowany jako przywilej, ale jako prawo każdego człowieka do równego i sprawiedliwego traktowania jego potrzeb, staramy się tworzyć systemowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w miejskiej przestrzeni publicznej.

Program Dostępność Plus cieszy się dużym zainteresowaniem na Podkarpaciu. Od pięciu lat Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje go na tym terenie w ramach działań inwestycyjnych i edukacyjnych. Dzięki nim powstają nowe miejsca przyjazne osobom o różnym stopniu sprawności, a także tworzone są narzędzia ułatwiające ich codzienne funkcjonowanie. Program Dostępność Plus przyczynia się do wzrostu jakości życia wszystkich mieszkańców Podkarpacia.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśla, że dzięki wsparciu Unii Europejskiej na Podkarpaciu możliwe są liczne inwestycje infrastrukturalne. Przykład? Zabytkowy urząd miasta Sanoka otrzymał granty na dostosowanie dwóch kondygnacji części zabytkowej oraz trzech kondygnacji budynku głównego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Gminy Brzozów, Niwiska, Besko i Dębica zrealizowały usługi transportu indywidualnego typu „door-to-door” w ramach projektu „Dostępność Plus dla zdrowia”. Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 3,6 mln zł, podkarpackie przychodnie i szpitale zyskały możliwość likwidowania barier architektonicznych, cyfrowych i komunikacyjnych. Projekt wspierał m.in. placówki z Rzeszowa, Leżajska, Krosna i Radymna.

Naszym celem jest umożliwienie dostępności na szerszą skalę i dlatego w 2019 r. wdrożyliśmy przepisy prawne, które zobowiązują wszystkie podmioty publiczne, takie jak urzędy, szkoły, szpitale, biblioteki, do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

„Kierując się duchem innowacji, staramy się ustanowić, że wydatkowanie środków publicznych powinno iść w parze z wytycznymi dotyczącymi dostępności. Jako ministerstwo koordynujące wydatkowanie środków unijnych, podjęliśmy odpowiednie kroki, aby wprowadzić takie zmiany” – powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Działania zaplanowane na lata 2021-2027 opierają się na dotychczasowych doświadczeniach i są skoncentrowane na wzmacnianiu spójności społecznej. Środki unijne, w tym EFS Plus, umożliwiają usuwanie barier architektonicznych, cyfrowych i komunikacyjnych, co zapewnia lepszy dostęp do informacji i usług.

Program Dostępność Plus to inicjatywa, która ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dostępie do różnych usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/

Komunikaty publikowane w serwisie PAP są wyłączną odpowiedzialnością ich nadawcy. PAP SA zobowiązane jest do publikowania ich w takiej formie, jaka została mu dostarczona, bez wprowadzania zmian w treści. (PAP)


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ