Home Biznes i finanse Polska jako lider wodorowy – wizja i strategia rozwoju

Polska jako lider wodorowy – wizja i strategia rozwoju

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Eksperci Forum Wizja Rozwoju w Gdyni stwierdzili, że Polska ma potencjał, by stać się światowym liderem w technologii i produkcji wodorowej, jednak do osiągnięcia tego celu konieczne będzie wsparcie finansowe oraz współpraca z innymi krajami. Co więcej, wskazali, że aż dwa z trzech najlepszych miejsc w Europie do produkcji wodoru znajdują się w Polsce.

Według ekspertów biorących udział w panelu, wodór ma ogromny potencjał, aby stać się motorem transformacji energetycznej w Europie. Jest to jedna z najważniejszych technologii, która będzie niezbędna do osiągnięcia celu zerowej emisji netto do 2050 roku.

Ireneusz Zyska zauważył, że Polska włączyła się do europejskich inicjatyw, aby produkować wodór z odnawialnych źródeł energii. Jest to jeden z priorytetów rządu polskiego w przyszłości.

Eksperci biorący udział w panelu zgodzili się, że wodór ma ogromny potencjał, by stać się kluczowym paliwem w europejskiej transformacji energetycznej. Może on również stanowić ważny element polityki zerowej emisji netto do 2050 roku.

Rząd Polski wyraża silne zaangażowanie w rozwój produkcji wodoru z odnawialnych źródeł energii. Ireneusz Zyska wyraził nadzieję, że prace nad tą technologią przyczynią się do osiągnięcia celów jego rządu.

„W listopadzie 2021 roku przyjęliśmy >>Polską Strategię Wodorową do roku 2030<< z perspektywą do roku 2040. Byliśmy jednym z pierwszych państw w Unii, które przygotowało taką strategię i naturalnym jest, że trzeba będzie ją aktualizować. Już widać bowiem, że potencjał jest większy, niż nam się wydawało w latach 2020 i 2021, kiedy pracowaliśmy nad jej przygotowaniem” – zauważył.

„Są to Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany” – powiedział.

Polska ma wyjątkowo korzystne warunki do produkcji wodoru – wyjaśnił wiceminister. Według jego słów, nasz kraj posiada jedno z najlepszych miejsc w Europie do produkcji wodoru, a nawet dwa z trzech najlepszych.

Polska dysponuje dużym potencjałem w zakresie OZE, który może być wykorzystany do produkcji zielonego wodoru – dodał wiceminister Zyska. Warto podkreślić, że produkcja wodoru ze źródeł odnawialnych pomoże w ograniczeniu zanieczyszczenia środowiska i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne.

Polska jest wyjątkowym krajem w Europie, który ma bardzo korzystne warunki do produkcji wodoru – powiedział Ireneusz Zyska. Według jego słów, nasz kraj posiada dwa z trzech najlepszych miejsc w Europie do tego celu.

Polska dysponuje znacznym potencjałem w zakresie OZE, który może zostać wykorzystany do wytwarzania zielonego wodoru – dodał wiceminister. Produkcja wodoru z odnawialnych źródeł energii z pewnością przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

„Musimy pozwolić sobie na rozwijanie infrastruktury przesyłowej, powstawanie nowych projektów wodorowych tak, aby nasycić cały obszar gospodarki w Polsce i całej UE. Trzeba tworzyć takie projekty lokalne oraz międzynarodowe i one już powstają również z udziałem GAZ-SYSTEM-u. Są na to środki i krajowe i unijne” – wskazał Zyska.

Wiceminister klimatu uznał, że wprowadzenie wodorowych domieszek do dystrybucyjnej sieci gazowej jest dobrym impulsem do rozwoju gospodarki wodorowej. Wykorzystanie takich blendów z zielonym wodorem, jak np. Azoty, KGHM Polska Miedź czy Ceramika Bolesławiec, pozwala firmom zmniejszyć ich ślad węglowy w produkcji i w ten sposób wzmacniać efektywność energetyczną.

Wiadomo również, że wprowadzenie zielonego wodoru do sieci dystrybucyjnej pozwoli również na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw i zapewnienie lepszej elastyczności w odniesieniu do jakości i ilości dostarczonego gazu. To pozwoli na wykorzystanie nowoczesnych technologii i zastosowań, takich jak użycie zielonego wodoru w celu wytworzenia ciepła, energii elektrycznej lub paliwa.

„Możemy nie tylko być odbiorcą technologii wodorowych, ale i producentem. Do 2030 roku możemy stać się liderem gospodarki wodorowej na świecie, a na pewno w Europie. Potrzebna jest do tego współpraca międzynarodowa” – wskazał.

Ireneusz Zyska zauważył, że planowana polska fabryka zdolna jest do wytwarzania innowacyjnych, wysokowydajnych technologii wodorowych i ogniw paliwowych, wykorzystywanych w transport, energetyce i innych sektorach.

Polska ma szansę stać się liderem technologicznym w dziedzinie ogniw paliwowych i wodorowych, dzięki wsparciu naukowemu w postaci programów badawczych, grup roboczych i konsorcjów, które powstały dzięki porozumieniu sektorowemu – powiedział wiceminister.

Polska może również skorzystać z międzynarodowego partnerstwa, które pozwoli nam wykorzystać najlepsze technologie i wiedzę w celu zbudowania przemysłowej fabryki elektrolizerów wodoru i ogniw paliwowych stało-tlenkowych – dodał Zyska.

Wiceminister Ireneusz Zyska podkreślił, że Polska ma wyjątkowy potencjał do wytworzenia innowacyjnych, wydajnych technologii wodorowych i ogniw paliwowych. Oprócz programów badawczych i grup roboczych, które wspierają narodowy przemysł wodorowy, możemy skorzystać z międzynarodowego partnerstwa, aby wykorzystać najlepsze technologie w celu zbudowania wiodącej fabryki elektrolizerów wodoru i ogniw paliwowych stało-tlenkowych.

250 podmiotów naukowych i firm z Polski i z zagranicy, w tym Japonii, współpracuje już w ramach podpisanego porozumienia sektorowego, co pozwoli na wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii.

Zdaniem Ireneusza Zyski, Polska może stać się wiodącym krajem w zakresie dziedzin ogniw paliwowych i wodorowych, jeśli tylko wykorzystamy nasz potencjał i zasoby technologiczne.

Pełnomocnik rządu w dziedzinie odnawialnych źródeł energii wskazał, że GAZ- SYSTEM, narodowa spółka odpowiedzialna za przesył gazu ziemnego, jest prekursorem działań związanych z wykorzystaniem wodoru. Firma w Polsce zarządza najważniejszymi gazociągami, a także podmorskim gazociągiem Baltic Pipe, a wśród swoich aktywów ma również Terminal LNG im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

GAZ-SYSTEM przywiązuje dużą wagę do rozwoju wodoru, co potwierdza powołanie odrębnego pionu, współpracującego z reprezentacją w Brukseli. Obecnie realizowane są dwa projekty wodorowe, które otrzymały dofinansowanie z programu HORIZON-JTI_CLEANH2. Są to THOTH2 oraz SHIMMER. Przygotowywane są także założenia dla krajowej sieci wodorowej, obejmującej elementy takie jak połączenia zagraniczne, korytarze przesyłowe, punkty wejścia i wyjścia oraz możliwości magazynowania wodoru w kawernach solnych w Damasławku.

Prezes zaznaczył, że firma dysponuje również szeregiem analiz finansowanych ze środków europejskich, wskazujących na skutki wprowadzenia wodoru do infrastruktury przesyłowej i wpływu mieszania go z gazem.

„Już wiemy, że zawartość wodoru w gazie na poziomie 2 proc. nie ma znaczącego wpływu na infrastrukturę gazową, ale musimy też wziąć pod uwagę to, że np. z Niemiec wpłynie do interkonektora gaz o zawartości np. 15 proc. wodoru. Na takie sytuacje musimy się przygotować w zakresie technicznym, ale też regulacyjnym – w kontekście gotowości odbiorców do używania takiego zblendowanego gazu” – dodał Marian Krzemiński.

W zeszłym grudniu GAZ-SYSTEM zawarł umowę o współpracy z operatorami państw bałtyckich, aby zbadać potencjał tworzenia korytarza przesyłu wodoru w regionie Morza Bałtyckiego. Wiceprezes Krzemiński wyjaśnił, że planują oni stworzenie Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego, który obejmie transport wodoru z Finlandii, przez kraje bałtyckie, aż do Niemiec.

GAZ-SYSTEM podpisał w grudniu ub. roku porozumienie z operatorami z krajów bałtyckich, które ma na celu zbadanie potencjału tworzenia korytarza wodorowego w regionie Morza Bałtyckiego. Wiceprezes Krzemiński wyjaśnił, że Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy obejmie transport wodoru pomiędzy Finlandią, krajami bałtyckimi i Niemcami.

Porozumienie, które GAZ-SYSTEM zawarło w grudniu ub. roku z operatorami z krajów bałtyckich, dotyczy zbadania potencjału tworzenia korytarza przesyłu wodoru w regionie Morza Bałtyckiego. Wiceprezes Krzemiński wyjaśnił, że ma to być Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy, który obejmie transport wodoru z Finlandii, przez kraje bałtyckie, aż do Niemiec.

„Jesteśmy w tym partnerstwie aktywnymi uczestnikami. Operator litewski ogłosił już postępowanie przetargowe na studium wykonalności korytarza wodorowego i wyniki opracowania określą dalsze działania sygnatariuszy tego porozumienia” – podkreślił.

GAZ-SYSTEM wskazuje, że odbiorcy wodoru powinni być kluczowym elementem w procesie wprowadzania go do sieci. Wiceszef operatora podał przykład konkretnego projektu, który planuje współpracę z Grupą Azoty nad Zalewem Szczecińskim, który ma zapewnić dostarczanie zielonej energii i wodoru.

Według Krzemińskiego, optymalnym sposobem w sytuacji braku potencjału magazynowego jest przesyłanie energii do miejsc, w których jest aktualnie zapotrzebowanie. Jak zauważył, zgodnie z unijną strategią wodorową, energia powinna być dystrybuowana w systemach zdecentralizowanych.

„W przeciwieństwie do pieniędzy, których nam nie brakuje, bardziej problematycznym może być deficyt wody” – wskazał.

Artur Michalski wyraził jednocześnie nadzieję, że w przyszłości w Polsce będzie możliwa produkcja zielonego wodoru ze źródeł wody i energii odnawialnej.

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Michalski, podkreślił, że woda odgrywa ważną rolę w produkcji zielonego wodoru. Zauważył, że w Polsce liczba projektów wodorowych, które są zgłaszane do realizacji i dofinansowania, jest niewielka.

Michalski dodał, że istnieje nadzieja, że w przyszłości w Polsce będzie możliwe wykorzystanie wody i energii odnawialnych do produkcji zielonego wodoru.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ