Home Zdrowie i styl życia Nikotyna: Mit czy rzeczywistość? Wpływ na miliardy palaczy na całym świecie

Nikotyna: Mit czy rzeczywistość? Wpływ na miliardy palaczy na całym świecie

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Najnowsze badania wśród 15 tysięcy lekarzy w 11 krajach wykazały, że istnieje potrzeba dalszego szkolenia w zakresie zdrowia publicznego. Fundacja na rzecz Świata Wolnego od Dymu Papierosowego (ang. Foundation for a Smoke-Free World) zaprasza badaczy, aby opracowali nowe programy analityczno-edukacyjne, które będą wspierać zdrowie publiczne.

Sermo, nasz lider w dziedzinie informacji medycznych, przeprowadził badanie ankietowe u 15 tysięcy lekarzy z 11 krajów, w tym Chiny, Niemcy, Grecja, Indie, Indonezja, Izrael, Włochy, Japonia, RPA, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Istnieją przekonujące dowody naukowe, że to dym papierosowy, a nie nikotyna, jest odpowiedzialny za szereg chorób, wliczając w to raka płuc i POChP. Mimo to, wyniki badań wskazują, że zaledwie 87% lekarzy uważa, że pomoc pacjentom w rzuceniu palenia powinna być priorytetem, a zaledwie 74% wie, że to dym papierosowy jest podstawowym czynnikiem chorobowym.

Wyniki te wskazują na potrzebę większego wsparcia dla lekarzy w zakresie zapewniania pacjentom skutecznych i precyzyjnych porad dotyczących rzucania palenia. Z tego powodu, tylko połowa lekarzy (55%) zaleca nikotynową terapię zastępczą jako metodę ograniczania lub całkowitego zaprzestania palenia.

„Konieczne jest odpowiednie przeszkolenie lekarzy, w ramach którego poznają fakty dotyczące nikotyny i możliwości ograniczania szkodliwości tytoniu, aby skuteczniej wspierać palących pacjentów w rzucaniu nałogu – powiedział dr Muhammad Ahmed, dyrektor ds. badań z zakresu zdrowia i nauki w Fundacji na rzecz Świata Wolnego od Dymu Papierosowego. – Przy ponad 7 milionach palaczy umierających rocznie z powodu chorób związanych z paleniem na całym świecie, wiele istnień ludzkich można uratować, jeśli lekarze zdobędą większą wiedzę na temat dostępnych narzędzi, które mogą wspomóc proces rzucania palenia”.

„Pacjenci oczekują od lekarzy wiarygodnych porad zdrowotnych. Dlatego ważne jest, aby lekarze udzielali palaczom dokładnych i zgodnych z aktualnym stanem wiedzy porad na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z paleniem papierosów w porównaniu z używaniem produktów, które dostarczają nikotynę w inny sposób niż poprzez spalanie”.

Dr Rose powiedział: „Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nasze badania doprowadziły do stworzenia plasterka nikotynowego. Jest to skuteczne rozwiązanie dla tych, którzy chcą rzucić palenie. Nasze badania wykazały, że plaster nikotynowy jest skutecznym narzędziem w zwalczaniu nałogu i jest bezpieczny dla użytkowników.”

Badania prowadzone w ośrodku Rose Research Center doprowadziły do stworzenia zaawansowanego plasterka nikotynowego. Jest to skuteczne i bezpieczne narzędzie do zwalczania nałogu palenia tytoniu. Dr Jed Rose, prezes i dyrektor generalny RRC, powiedział: „Cieszymy się, że nasze badania mogły przyczynić się do stworzenia takiego produktu. Plaster nikotynowy jest skutecznym sposobem zwalczania nałogu”.

Fundacja na rzecz Świata Wolnego od Dymu Papierosowego jest beneficjentem Rose Research Center, który specjalizuje się w badaniach nad uzależnieniem od tytoniu. RRC prowadzi również badania na temat grup palaczy, uzależnienia, rzucenia palenia, ograniczania szkodliwości tytoniu i używania innych wyrobów tytoniowych.

Jednym z głównych osiągnięć RRC jest stworzenie plasterka nikotynowego. Jest to produkt, który skutecznie pomaga rzucić palenie i jest bezpieczny dla użytkowników. Dr Rose powiedział: „Jesteśmy dumni z faktu, że nasze badania doprowadziły do stworzenia produktu, który tak skutecznie pomaga ludziom w zwalczaniu nałogu”.

Nowe badanie ankietowe wykazało, że choć w środowisku medycznym panuje powszechne przekonanie, że to palenie tytoniu, a nie samo zażywanie nikotyny, jest przyczyną negatywnych skutków zdrowotnych, lekarze mają dziś inne podejście do tego tematu.

  • w Stanach Zjednoczonych odsetek ten wynosi 81%,
  • w Niemczech – 77%,
  • w Chinach – 85%,
  • w Japonii – 87%,

Średnio 74% lekarzy przynajmniej umiarkowanie zgadza się, że nikotyna jest czynnikiem zwiększającym ryzyko raka płuc, pęcherza moczowego oraz głowy/szyi/żołądka. W Stanach Zjednoczonych odsetek ten wynosi 70%, w Niemczech – 78%, w Chinach – 86%, a w Japonii – 85%. Natomiast średnio 78% lekarzy przynajmniej umiarkowanie zgadza się, że nikotyna może prowadzić do miażdżycy. W Stanach Zjednoczonych odsetek ten wynosi 81%, w Niemczech – 77%, w Chinach – 85%, a w Japonii – 87%.

Badania wykazały, że aż 76% lekarzy zgodziło się, że nikotyna jest główną przyczyną POChP. Pomimo tego, lekarze wykazali również pozytywny stosunek do szkoleń i zainteresowanie w celu ograniczenia szkód wynikających z palenia tytoniu.

Aby skutecznie zwalczać te błędne przekonania, lekarze muszą być bardziej zaangażowani w edukację na temat szkodliwości palenia tytoniu.

Badania przeprowadzone w 2022 r. wykazały, że lekarze skupiają się na korzyściach i zagrożeniach dla zdrowia pacjenta, który ma nałog palenia, a mianowicie – na zmniejszeniu lub całkowitym rzuceniu palenia (średnio 73% na całym świecie). Co więcej, stosunkowo mała liczba lekarzy zaleca ograniczenie ilości wyrobów tytoniowych przeznaczonych do palenia (średnio 56% na całym świecie), a jeszcze mniej lekarzy wspiera pacjentów w planowaniu rzucenia palenia (średnio 48% na całym świecie).

Fundacja na rzecz Świata Wolnego od Dymu Papierosowego zaprasza badaczy do przyłączenia się do jej ambitnego celu. Poprzez składanie wniosków w zakresie dalszych analiz wyników badania ankietowego lekarzy, a także opracowanie programów, które promowałyby wiedzę wśród lekarzy w zakresie rzucania palenia i ograniczania szkodliwości tytoniu, Fundacja wspiera szerzenie wiedzy w tym temacie. Osoby zainteresowane składaniem wniosków są zapraszane do kontaktu z Fundacją na adres support@smokefreeworld.org. Wyniki badania ankietowego lekarzy są dostępne dla wszystkich na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.smokefreeworld.org/doctorssurvey2022/.

Fundacja na rzecz Świata Wolnego od Dymu Papierosowego (FSFW) jest niezależną organizacją non-profit, powstałą w celu zwalczania szkodliwych skutków palenia tytoniu. Działa ona w ramach 501(c)(3), otrzymując coroczne darowizny od PMI Global Services Inc. („PMI”). Jej celem jest wyeliminowanie palenia tytoniu w tym pokoleniu, poprzez finansowanie badań w dziedzinie zdrowia, dywersyfikację rolnictwa oraz transformację przemysłu. Fundacja zachowuje niezależność od PMI i jakiegokolwiek podmiotu komercyjnego, działając w interesie zdrowia ludności. Więcej informacji można znaleźć na jej stronie internetowej: www.smokefreeworld.org.

Fundacja na rzecz Świata Wolnego od Dymu Papierosowego (FSFW) to organizacja non-profit, powstała po to, by zapewnić ludziom zdrowy styl życia. Jej misja opiera się na trzech głównych celach: finansowaniu badań w dziedzinie zdrowia, dywersyfikacji rolnictwa oraz transformacji przemysłu. Darowizny, którymi organizacja czerpie swoje fundusze, pochodzą od PMI Global Services Inc. („PMI”). Niezależność od tego podmiotu oraz jakiegokolwiek innego podmiotu komercyjnego jest gwarantowana dzięki przestrzeganiu 501(c)(3). Więcej informacji o FSFW można znaleźć na stronie internetowej: www.smokefreeworld.org.

Badania wykazały, że palenie papierosów zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc. Zdjęcie przedstawia wyniki badań, w których porównano liczbę osób cierpiących na raka płuc w zależności od ilości wdychanego nikotyny. Osoby, które codziennie wdychają nikotynę, mają najwyższe ryzyko zachorowania na raka płuc w porównaniu do osób, które nie palą. Wniosek jest jasny: palenie papierosów zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc. Najlepszym sposobem na zmniejszenie tego ryzyka jest całkowite zaprzestanie palenia.

Badania wykazały, że lekarze kształcący lekarzy mają lepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa pacjenta i jakości opieki medycznej. Wyniki te wskazują, że wsparcie w procesie szkoleniowym jest niezbędne, aby zapewnić pacjentom optymalną opiekę. Z tego powodu lekarze, którzy kształcą innych lekarzy, mają istotny wpływ na poprawę jakości opieki medycznej.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ