Home Polityka i społeczeństwo MEiN: Najważniejsze osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023

MEiN: Najważniejsze osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Dziś kończymy kolejny rok edukacji w MEiN. To czas, w którym ponad 4,7 mln uczniów z ponad 20 tys. szkół w całym kraju uzyskało nowe wiedzę i doświadczenia. Przez ten czas realizowaliśmy wiele kluczowych projektów, które pomogą uczniom poradzić sobie z wyzwaniami współczesnego i przyszłego świata. Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom za ich współpracę w ciągu roku szkolnego 2022/2023.

Jako MEiN chcemy być liderem w dostarczaniu uczniom kluczowych narzędzi do osiągnięcia sukcesu w przyszłości. W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy szereg programów i przedsięwzięć, w tym warsztaty, programy stypendialne i wyjazdy, aby młodzi ludzie mogli realizować swoje marzenia. Jesteśmy przekonani, że wszystkie te działania doprowadzą do wyższych poziomów edukacji w przyszłości.

Rok 2023 przyniósł duże zmiany w egzaminach z zakresu kształcenia ogólnego.

Kluczowymi wyzwaniami były egzamin maturalny oraz egzamin ósmoklasisty.

Terminarz egzaminów w roku 2023 był następujący:

• egzamin maturalny od 4 do 23 maja 2023 r.,

• egzamin ósmoklasisty od 23 do 25 maja 2023 r.

Formuła egzaminu maturalnego w tym roku szkolnym została ustalona na dwa rodzaje. Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego przystąpili do egzaminu w Formule 2023, natomiast absolwenci 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpili do egzaminu w Formule 2015.

Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła wszystkie egzaminy w zaplanowanych terminach.

Wszyscy uczniowie zaliczyli egzaminy z wynikiem pozytywnym, co jest wyrazem wysokich umiejętności i zaangażowania.

Uzyskane wyniki z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju edukacji w naszym kraju.

Wśród 113 778 absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w Formule 2015, znalazło się 11 osób będących obywatelami Ukrainy. W Formule 2023 zaś, przystąpiło 158 352 absolwentów, z czego 112 było obywatelami Ukrainy.

7 lipca poznamy wyniki tegorocznych matur, których zasady szczegółowo opisano na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/egzamin-maturalny-w-2023-r.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy nowożytni. Uczniowie są zobowiązani do jego przystąpienia, ale wyniki nie mają wpływu na zdanie szkoły podstawowej.

Uzyskane wyniki egzaminu ósmoklasisty są jednym z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, takich jak liceum ogólnokształcące, technikum czy szkoła branżowa.

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, powinny dobrze się do niego przygotować, aby osiągnąć jak najlepszy wynik.

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty wzięło udział 517 096 uczniów z 13 030 szkół, w tym 14 469 obywateli Ukrainy z 4 160 szkół. Wyniki tego egzaminu będą dostępne 3 lipca.

Więcej informacji związanych z zasadami tegorocznego egzaminu ósmoklasisty można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/egzamin-osmoklasisty-w-2023-r

W dniach od 1 do 18 czerwca br. odbyły się egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wg podstawy programowej kształcenia w zawodach z 2012 r. i 2017 r. (Formuła 2012 i Formuła 2017) oraz egzaminy zawodowe przeprowadzane zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r. (Formuła 2019).

Uczniowie i słuchacze, którym z przyczyn ważnych nie udało się przystąpić do egzaminu, mają dodatkową szansę w dniach 28 i 29 czerwca – wtedy odbywa się część pisemna i praktyczna.

Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminów, mogą liczyć na wsparcie i wszelkie ułatwienia w celu umożliwienia im przystąpienia do egzaminów.

Oczekujemy, że wyniki tegorocznych egzaminów zawodowych będą satysfakcjonujące i przyniosą pozytywne efekty.

31 sierpnia to dzień, kiedy dowiemy się jakie są wyniki tegorocznych egzaminów zawodowych. Przyszłość wymaga od nas działania teraz i wprowadzenia zmian. Ministerstwo Edukacji i Nauki wdraża programy edukacyjne, które umożliwiają wyjście naprzeciw oczekiwaniom przyszłych pracodawców i ambicjom młodych ludzi.

Uczniowie potrzebują narzędzi, które będą pomocne w przygotowaniu do wymogów nowoczesnego rynku pracy, który zaspokaja potrzeby transformacji energetycznej, wchodzenia w nowe branże przemysłu czy rozwoju energetyki jądrowej. Ministerstwo Edukacji i Nauki wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie, aby uczniowie mieli dostęp do właściwych narzędzi i zasobów, które pozwolą im zrealizować swoje marzenia.

II Budowanie kompetencji przyszłości

W Ministerstwie Edukacji i Nauki dbamy o to, by najmłodsze pokolenie było w pełni przygotowane do wyzwań przyszłości. W naszych szkołach zapewniamy uczniom dostęp do nowoczesnych technologii, aby mogli przyswajać wiedzę i odkrywać otaczający ich świat. Dbamy o to, by młodzież zdobywała kluczowe umiejętności, które pozwolą im na osiągnięcie sukcesu w dorosłym życiu i karierze zawodowej. Nasze programy edukacyjne stwarzają przestrzeń do wyrażania kreatywności, eksperymentowania, inspirowania ciekawości i odkrywania talentów.

Laboratoria Przyszłości to ambitny projekt, który zakłada wyposażenie polskich szkół w nowoczesne technologie edukacyjne. Współczesna edukacja wymaga nie tylko zdobywania wiedzy teoretycznej, ale też rozwijania praktycznych umiejętności, które pozwolą dzieciom i młodzieży odnaleźć się w przyszłości.

Laboratoria Przyszłości mają na celu nie tylko edukację w zakresie technologii, ale też wyposażenie uczniów w umiejętności niezbędne do radzenia sobie w przyszłości, takie jak kreatywność, wyobraźnia, elastyczność i przedsiębiorczość. Takie podejście pozwoli na przygotowanie młodych ludzi do pracy w nowoczesnym świecie.

Wszystkie szkoły podstawowe w Polsce oraz polskie szkoły za granicą (ponad 15 tysięcy szkół – #SzkoływProgramie) otrzymały dostęp do nowoczesnych technologii dzięki programowi, w ramach którego zostały wyposażone w drukarki 3D, mikrokontrolery, lutownice, studia nagraniowe, a także wyposażone w dodatkowe narzędzia takie jak okulary VR, roboty, mikroskopy, teleskopy i sprzęt kuchenny.

Unowocześnienie i uatrakcyjnienie procesu kształcenia to pierwszy krok do wspierania rozwoju talentów i kompetencji, które będą przydatne Polakom w przyszłości. Umiejętności takie jak współpraca, krytyczne myślenie, kreatywność i komunikacja są niezbędne do odniesienia sukcesu nawet w zawodach, o których jeszcze nie słyszeliśmy.

Program angażuje 3,2 mln uczniów z ponad 15 tys. szkół, zarówno tych samorządowych, jak i niesamorządowych oraz polskich szkół za granicą.

Mobilne Laboratoria Przyszłości (MLP) wspomagają uczniów i nauczycieli wykorzystaniem możliwości sprzętu, dzięki czemu nauka staje się jeszcze bardziej przyjemna.

MLP tworzą zgrany zespół edukatorów, którzy pomagają uczniom w rozwijaniu czterech wiodących kompetencji 4K: kooperacji, komunikacji, kreatywności i krytycznego myślenia.

Zapraszamy do nowego projektu Ligi Robotów! Naszym celem jest stworzenie przyjaznego środowiska do nauki i eksperymentowania z robotyką i nowoczesnymi technologiami. Uczestnicy mogą wykorzystać swoje umiejętności w matematyce, sztuce, inżynierii, technologii i naukach, aby stworzyć wyjątkowe i oryginalne projekty. Ostatnim etapem programu jest turniej, w którym uczestnicy mogą prezentować swoje prace i zmierzyć się z innymi.

Liga Robotów to doskonała okazja do rozwoju młodych ludzi i ich zdolności twórczych. Przygotowanie się do turnieju pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności, które zaprocentują w przyszłości. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w naszym projekcie pozwoli Twoim uczniom nie tylko się bawić, ale także uczyć i odkrywać nowe możliwości.

Tegoroczny turniej „Aktywnej Tablicy” cieszy się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział 320 szkół z całego kraju. Program „Aktywna Tablica” składa się z wielu elementów, wśród których są: cyfrowe kompetencje uczniów i nauczycieli, nowoczesna infrastruktura szkolna, zakup nowych sprzętów takich jak kamer internetowych, słuchawek, mikrofonów, tabletów służących do rysowania elementów na komputerze lub monitorze.

W ramach „Aktywnej Tablicy” możemy zaoferować wsparcie dla szkół w zakresie cyfrowych kompetencji uczniów i nauczycieli. Wspieramy również szkoły w zakresie zakupu nowoczesnych sprzętów, aby ułatwić uczniom i nauczycielom korzystanie z nowych technologii. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu szkoły będą bardziej nowoczesne i będą się rozwijać.

W naszym programie wzięło udział blisko 20 tys. szkół, do których zostało przeznaczone 336,58 mln zł na zakup wyposażenia MEiN.

Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności dążą do tego, aby dzieci uczyły się poprzez eksperymentowanie i eksplorację otaczającego ich świata.

Wspólnie tworzymy ogólnopolską sieć lokalnych małych centrów nauki, gdzie wszyscy uczniowie mają szansę na poznanie wszechświata poprzez samodzielne poszukiwanie i doświadczanie. SOWY działają współpracując z instytucjami takimi jak domy kultury, biblioteki, muzea czy instytucjami naukowo-oświatowymi.

Rok 2021 upłynął pod znakiem otwarcia dwóch pierwszych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Rok następny, 2022, zaowocował powstaniem kolejnych 17 placówek, a do połowy 2023 r. działalność rozpoczęło już 24 SOWA. W całej Polsce powstanie 100 Małych Centrów Nauki, za które zostanie przeznaczona kwota 400 mln zł.

Uczniowie już teraz mogą wybrać nowy przedmiot – Biznes i Zarządzanie. Jest to zajęcie stworzone, aby pomóc w przygotowaniu młodych ludzi do funkcjonowania w dzisiejszym świecie ekonomii i marketingu. To doskonała okazja do rozwijania kompetencji niezbędnych do sukcesu w szybko zmieniającym się środowisku. Biznes i Zarządzanie będzie można zdawać jako przedmiot maturalny od 2027 roku.

Dzięki innowacyjnemu przedmiotowi Biznes i Zarządzanie uczniowie mają szansę na wykorzystanie swojej przedsiębiorczości, kreatywności i umiejętności w praktyce. Jest to doskonała okazja do rozwijania wiedzy i kompetencji, które są tak potrzebne w zmieniającym się otoczeniu. Zdawanie tego przedmiotu na egzaminie maturalnym będzie możliwe od 2027 roku.

Kształcenie zawodowe to doskonały sposób na zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy w wybranym zawodzie. Przygotowując młodych ludzi do wchodzenia na rynek pracy, Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadza korzystne zmiany w szkolnictwie zawodowym od 2019 roku. Dzięki zacieśnianiu współpracy szkół i pracodawców uczniowie mają możliwość zdobywania praktycznych umiejętności, wspieranych przez firmy stawiające na tworzenie klas patronackich.

Kształcenie zawodowe to wyjątkowa szansa na zdobycie kompetencji przydatnych na rynku pracy. Dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki od 2019 roku konsekwentnie wprowadza zmiany w szkolnictwie zawodowym. Ścisła współpraca szkół i pracodawców jest niezbędna w celu przygotowania młodych ludzi do wykonywania pracy. Poprzez tworzenie klas patronackich przedsiębiorcy biorą czynny udział w procesie szkolenia, dzięki czemu uczniowie mają dostęp do nowoczesnych technologii i wiedzy specjalistycznej.

Nasza najnowsza prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy została opublikowana w styczniu 2023 roku. Przedstawiony wykaz zawodów szkolnictwa branżowego ma szczególne znaczenie dla rozwoju kraju ze względu na wysokie zapotrzebowanie na pracowników. Dodatkowo, uczniowie z tych zawodów otrzymują specjalną dotację na cały okres trwania nauki.

W ramach naszej prognozy zapotrzebowania na krajowym i wojewódzkim rynku pracy staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, jakie zawody szkolnictwa branżowego są najbardziej pożądane. Wyniki badania ujawniły, że specjalizacje wymienione na liście są szczególnie istotne dla rozwoju kraju, ponieważ są one najbardziej poszukiwane na rynku pracy.

Aby zaspokoić potrzeby krajowego i wojewódzkiego rynku pracy, prognoza zawiera wykaz 33 zawodów o szczególnym znaczeniu, w tym 4 nowe zawody – 2 dla przemysłu oraz 2 dla branży odpadów – których prognozowane jest istotne i umiarkowane zapotrzebowanie.

Centra Umiejętności są wspaniałym sposobem na wsparcie wzrostu i rozwoju kształcenia zawodowego. Ośrodki te oferują połączenie szkół, uczelni i lokalnego biznesu, dając możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystkie instytucje będą miały dostęp do najnowocześniejszych technologii w danej dziedzinie, dzięki czemu uczestnicy będą w pełni przygotowani do pracy w przyszłości.

Centra Umiejętności to nie tylko doskonała okazja do zdobycia wiedzy i umiejętności, ale również szansa na zdobycie przydatnego doświadczenia zawodowego. Uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania w praktyce nowych technologii i narzędzi i przygotowania się do pracy w wymarzonym zawodzie.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji przeprowadziło dwa naboru w konkursie „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”. W wyniku naborów wyłoniono 89 podmiotów, które zbudują nowe jednostki edukacyjne w systemie oświaty. Całkowita wartość dofinansowania wniosków wyniosła ponad 1 mld zł.

Do 2023 r. przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU, a do 2024 r. – kolejnych 100. Przeznaczono na to 1,4 mld zł.

9 nowych zawodów zostanie wprowadzonych w celu rozpoczęcia kształcenia od września bieżącego roku. Są to: administrator produkcji filmowej i telewizyjnej, technik animacji filmowej, technik aranżacji wnętrz, technik gospodarki odpadami, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami, animator rynku książki, technik przemysłu drzewnego oraz operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego.

Przygotowania do wprowadzenia nowych zawodów już się rozpoczęły, a ich implementacja wkrótce się rozpocznie, aby móc szybko odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa szkolnym uczniom, edukacja obronna została poszerzona o nowy obszar zagadnień – ćwiczenia strzeleckie.

Zajęcia z edukacji obronnej pozwalają uczniom zdobyć wiedzę na temat reagowania na sytuacje zagrożenia wojennymi działaniami, zasad pierwszej pomocy w obliczu broni konwencjonalnej, orientacji w terenie oraz cyberbezpieczeństwa.

Uczniowie uczą się również, jak przygotować się do ćwiczeń strzeleckich, by w razie potrzeby być w stanie się bronić.

Ministerstwo Edukacji i Nauki, realizując Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, przeznaczyło w 2022 r. 29,5 mln zł na zakup książek dla przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz na promowanie czytelnictwa. Kwota ta pozwoliła na zakup blisko 1,5 miliona książek, które trafiły do 5 801 placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych.

Dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa 2.0. zapewniono dzieciom i młodzieży dostęp do najnowszych tytułów literatury. Program ten ma służyć zachęcaniu do czytania i rozwijania umiejętności czytania, a także jest wspaniałym sposobem na promowanie wartości edukacyjnych i kulturalnych.

Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0. na 2023 r., w wysokości 29,5 mln zł, MEiN skupia swoje działania na inspirowaniu młodzieży do poznawania najnowszej historii Polski. Chcemy, aby młodzi ludzie odczuwali obowiązek pielęgnowania tradycji i zwyczajów naszego kraju. Dlatego staramy się zaproponować im różnego rodzaju przedsięwzięcia, które pozwolą im zarówno bezpośrednio, jak i za pomocą współczesnych technologii, zdobywać wiedzę o naszej ojczyźnie.

Nasze działania mają na celu zachęcanie młodych ludzi do odkrywania walorów przyrodniczych oraz kulturowych Polski. Dopasowujemy się do potrzeb młodego pokolenia i staramy się wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, oferując dostęp do nowych technologii, ale również i do tradycyjnych form aktywności.

Dzięki naszym działaniom młodzi ludzie będą mogli poznawać najnowszą historię Polski, wykorzystując przy tym różne narzędzia i techniki. Poprzez wykonywanie zadań z różnych dziedzin, będą mogli zdobyć wiedzę o naszym kraju i zapamiętać ważne wydarzenia i postacie.

Chcesz poznać Polskę? Wybierz się na wycieczkę szkolną, która pozwoli Ci odkryć piękno naszego kraju i jego bogactwo. Poznasz jego środowisko naturalne, zabytki, tradycje i historię, a także osiągnięcia polskiej nauki. Finansowo wspieramy tego typu wyjazdy, by nauka przybierała bardziej praktyczny wymiar i stała się interesująca i satysfakcjonująca. Nieustannie promujemy nowoczesną edukację patriotyczną, dzięki której można zgłębiać historię oraz kulturę naszej ojczyzny.

Dzięki naszej inicjatywie możesz dotknąć historii, poznawać nowe miejsca, eksperymentować w centrach nauki. Jest to niezwykła szansa, by wzbogacić swoją wiedzę i doświadczyć wyjątkowych wrażeń. Takie wycieczki są nie tylko interesujące, ale też niosą ze sobą wiele pozytywnych konsekwencji – wychowanie patriotyczne i kształtowanie postaw obywatelskich.

Program „Poznaj Polskę na Sportowo” zrealizowano w 4 edycjach, które objęły łącznie 918 tysięcy uczniów. Organizatorzy przygotowali dla nich ponad 22 tysiące wycieczek, za które zostało przeznaczone 182 miliony złotych.

Za pomocą tego programu młodzież poznaje uniwersalne wartości współzawodnictwa, olimpizmu oraz historii sportu. Dofinansowaliśmy również wyjazdy na mecze ligi i reprezentacji Polski, a dzieci wzięły udział w testach wiedzy na temat piłki nożnej.

Dzięki naszej akcji, młodzi ludzie mają okazję przybliżyć sobie lokalny patriotyzm i przywiązanie do swojego kraju. Dzięki wycieczkom, które sfinansowaliśmy, uczniowie są zachęcani do aktywnego spędzania czasu, poznawania nowych miejsc i kształtowania postaw obywatelskich.

Program MEiN, realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu, pozwolił 10 tys. dzieciom i młodzieży na bezpłatne uczestnictwo w meczach piłkarskich. Uczniowie, którzy skorzystali z programu, mieli okazję obejrzeć 19 wybranych meczów ligowych, a 11 tys. z nich przeżyło wspaniałą przygodę, wybierając się na mecz Polska – Chile.

Wprowadzenie nowego przedmiotu o nazwie „Historia i Teraźniejszość” będzie stanowić ważny element edukacji w szkołach ponadpodstawowych. Od września 2022 wszyscy uczniowie liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia będą mogli zapoznać się z powojennymi dziejami Polski i świata, pozwalając im wykorzystać tę wiedzę w kształtowaniu swojej przyszłości.

Ministerstwo Sportu przeznaczyło na realizację programu MEiN 10 mln zł. Środki te pozwoliły na zorganizowanie wyjątkowych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, zapewniając im niezapomniane przeżycia.

Zapraszamy do odkrywania historii w innowacyjny sposób!

Organizujemy lekcje historii w oparciu o technologie wirtualnej rzeczywistości. Dzięki wykorzystaniu filmów takich jak „Kartka z Powstania” i „Wiktoria 1920” uczniowie mogą zanurzyć się w centrum wydarzeń, takich jak Powstanie Warszawskie i Bitwa Warszawska, za pomocą gogli VR.

Aby wesprzeć edukację młodych ludzi, Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło 5 milionów złotych na pokazy filmowe skierowane do 24 tysięcy uczniów i 2 tysięcy nauczycieli.

Ponadto wspieramy organizacje pozarządowe, takie jak harcerstwo, w realizacji projektów dotyczących integracji międzypokoleniowej, poprzez poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, które wzmacniają więzi społeczne.

Dla lepszego wykorzystania takich działań, utworzyliśmy specjalne Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne, które mają na celu wspomaganie młodych ludzi w ich edukacji i rozwoju.

Aby zwiększyć efektywność współpracy międzypokoleniowej, przeznaczyliśmy 20 mln zł na zapewnienie odpowiednich narzędzi i szkoleń.

Gry edukacyjne w szkole

W celu wykorzystania gamifikacji w szkole, wprowadziliśmy gry edukacyjne do podstawy programowej. Umożliwia to zaangażowanie uczniów w przyswajanie wiedzy w atrakcyjny, przyjemny i interaktywny sposób, a także ułatwia rozwijanie umiejętności miękkich i wzbogacanie wyobraźni.

Aby wspierać rozwój fizyczny i zdrowie młodych ludzi, oferujemy różne zabawy i gry. Wśród nich są „Gra szyfrów” oraz „This War of Mine”. Każda z nich wymaga ruchu i wyzwala kreatywność, co ma pozytywny wpływ na zdrowie młodych ludzi.

Ponadto dbamy o to, aby dzieci i młodzież miały dostęp do odpowiednich zajęć sportowych i rekreacyjnych. Regularna aktywność fizyczna i zdrowa dieta są niezbędnymi elementami zdrowego stylu życia.

Naszym priorytetem jest wspieranie całościowego rozwoju dzieci i młodzieży. Wiemy, że zarówno samopoczucie fizyczne, jak i psychiczne są niezbędne do osiągnięcia harmonijnego wzrostu młodego pokolenia. Dlatego nieustannie staramy się dostarczać młodym ludziom różnorodnych możliwości, aby móc wzmacniać ich zdrowie i samopoczucie.

MEiN wspiera inicjatywy, aby złagodzić skutki długotrwałego okresu nauki zdalnej. Chcemy pomóc młodym ludziom wzmocnić ich kondycję fizyczną i zapewnić dostęp do usług psychologiczno-pedagogicznych w szkołach. Nasze działania skupiają się na edukacji żywieniowej, profilaktyce krótkowzroczności, aktywności fizycznej i wsparciu psychologiczno-pedagogicznym.

Od 1 września 2022 r. w szkołach ogólnodostępnych będzie dostęp do rekordowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Zostanie wprowadzone nowe stanowisko pedagoga specjalnego, aby odpowiedzieć na potrzeby uczniów z różnymi problemami edukacyjnymi. Kwalifikacje zatrudnionych nauczycieli specjalistów, takich jak pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, logopedzi oraz terapeuci pedagogiczni zostaną określone. W ciągu dwóch lat liczba tych specjalistów wzrośnie o 143%, co oznacza, że od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r. ich liczba wzrośnie z 22 tys. do 38 tys., a od 1 września 2024 r. do 51 tys.

Aby zapewnić najlepszą opiekę psychologiczną i edukacyjną dla młodych Polaków, w minionym roku przeznaczyliśmy 2,4 mld zł na dodatkowe zatrudnienie 20 tys. psychologów i specjalistów w placówkach oświatowych. Ponadto, w pierwszej połowie 2021 r. wydaliśmy 520 mln zł na zatrudnienie większej liczby specjalistów. W efekcie w roku 2023 będzie to prawie 1,9 mld zł. Za sprawą tego, od 1 września 2024 roku w szkołach i przedszkolach będzie można skorzystać z usług 51 tys. psychologów i pedagogów specjalistów – co stanowi wzrost o 143 proc. w porównaniu z poziomem z pierwszej połowy 2022 roku.

Kontynuując wzrost subwencji oświatowej, przyznana na wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 2023 roku wyniesie ona 13,4 mld zł – stanowiąc wzrost o 21,1 proc. w porównaniu do roku 2022.

Aby zapewnić dostęp do wysokiej jakości usług w 2022 roku, wsparliśmy finansowo studia podyplomowe w zakresie psychologii, pedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju i wsparcia rodzin, pracy w klasach zróżnicowanych, doradztwa rodzinnego, pedagogiki specjalnej oraz metodyki wspierania komunikacji językowej uczniów. Poprzez takie działania chcemy zapewnić, że w przyszłości będziemy mieli wystarczającą liczbę specjalistów gotowych do oferowania najwyższej jakości usług.

Aktywny powrót do szkoły dzięki WF z AWF – sport i rekreacja to klucz do prawidłowego rozwoju!

Dbając o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, realizujemy działania służące wzmocnieniu aktywności fizycznej. W ramach przedsięwzięcia skupiamy się na szkoleniu nauczycieli wychowania fizycznego, aby jak najlepiej przygotować ich do pracy z młodzieżą. Tworzymy również Sport Kluby, dzięki którym nasze dzieci będą miały okazję do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.

Ponad 300 tys. uczniów i 41 tys. nauczycieli wzięło udział w inicjatywie, której efektem było powstanie 31 tys. klubów sportowych oraz przeprowadzenie 780 tys. godzin zajęć lekcyjnych. Na realizację szkoleń i zajęć ruchowych przeznaczono w sumie 100 mln zł.

Program Junior-Edu-Żywienie w naszych szkołach podstawowych pozwala uczniom na zdobycie wiedzy na temat zdrowego odżywiania.

Uczymy naszych uczniów, jak pozostać zdrowymi poprzez właściwe przygotowywanie posiłków, spożywanie zbilansowanej diety, a także wybieranie produktów, które mają najwięcej wartości odżywczych.

Nauczyciele mieli okazję uczestniczyć w certyfikowanych szkoleniach, w ramach których powstały nowoczesne pracownie klasowe. Ponadto zorganizowano szereg konkursów, których celem było zachęcanie do zdrowego stylu życia.

Dzięki programowi „Posiłek w szkole i w domu”, do 2023 roku bierze udział 2 tys. szkół i 15 tys. nauczycieli. W celu zapewnienia odpowiednich warunków na realizację programu, Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 20 mln zł.

Program wspiera tworzenie warunków, w których dzieci będą mogły spożywać posiłki w szkole. W tym celu Ministerstwo wspiera rozwój liczby stołówek szkolnych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” skupia się na wzmacnianiu opiekuńczej funkcji szkoły i zapewnieniu dzieciom dostępu do wysokiej jakości, zdrowego żywienia.

Aby zapewnić skuteczną realizację programu w latach 2019-2023, budżet państwa przeznaczył kwotę 200 mln zł.

Ministerstwo Edukacji i Nauki współpracuje z organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia i wsparcia projektów mających na celu poprawę zdrowia psychicznego, takich jak Pozytywny klimat szkoły oraz Pozytywna szkoła.

Corocznie Narodowy Program Zdrowia finansuje Poradnię online, szkolenia dla nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczące zasad komunikacji pozytywnej oraz mediacji rówieśniczej, w wysokości 3 125 000 zł.

IV Finansowanie edukacji

Dobro naszych dzieci i młodzieży jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego wspieramy placówki samorządowe i niesamorządowe poprzez rekordowe inwestycje i wsparcie finansowe. Przyczynia się to do unowocześnienia infrastruktury edukacyjnej, poprawy funkcjonowania systemu kształcenia, zwiększenia wynagrodzeń dla nauczycieli, budowy przedszkoli, boisk i hal sportowych, a także rozbudowy i modernizacji szkół oraz rozwoju systemu opieki nad małymi dziećmi i uczniami.

Zapewnienie najwyższego poziomu edukacji w szkołach samorządowych jest jednym z najważniejszych priorytetów naszego rządu. Dlatego też władze samorządowe zostały wyraźnie wsparte finansowo w ramach dwóch edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. W sumie do samorządów w całej Polsce trafiło 5,2 mld zł, by pomóc im w poprawie jakości infrastruktury edukacyjnej. Środki te służyły m.in. do budowy przedszkoli, boisk, sal sportowych, modernizacji i rozbudowy szkół oraz rozwoju systemu opieki nad uczniami.

Dzięki dwóm naborom Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gminy, powiaty i miasta na terenie całego kraju otrzymały od rządu środki w wysokości 1,3 mld zł na inwestycje w sektorze edukacyjnym. Przeznaczyliśmy je na budowę żłobka, remont biblioteki czy inne potrzebne działania.

Szkoły niesamorządowe wspierane finansowo

Ministerstwo Edukacji i Nauki zrealizowało program wsparcia finansowego dla placówek niesamorządowych i organizacji wspierających edukację. Dzięki temu 185 milionów złotych trafiło na modernizację infrastruktury szkolnej, zakup nieruchomości, budowę i dostosowanie obiektów oraz zakup wyposażenia.

Działanie Programu Wsparcia Edukacji

Działamy na rzecz wspierania innowacyjnych projektów edukacyjnych organizacji pozarządowych, promując jednocześnie patriotyzm i aktywność fizyczną. Finansujemy zakup interaktywnych narzędzi edukacyjnych, wspieramy organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Z myślą o dalszym rozwoju systemu oświaty i wychowania w tym roku szkolnym, postanowiliśmy wspierać organizacje pozarządowe działające na rzecz tego celu. Przekazaliśmy na ten cel 10 mln zł, a na kolejną edycję planujemy przeznaczyć kwotę 15 mln zł. W sumie z naszego programu wsparcia skorzystało 138 organizacji.

W ramach tego programu przyznaliśmy dofinansowanie na zakup nieruchomości, budowę lub dostosowanie obiektów oraz na kupno wyposażenia dla 46 organizacji, którym przekazaliśmy łączną kwotę 40 mln zł.

Dzięki tym działaniom zwiększamy potencjał infrastrukturalny podmiotów wspierających system oświaty i wychowania, które mogą oferować więcej zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Bezpieczeństwo w Oświacie

Inwestycje w szkoły niesamorządowe służą nie tylko modernizacji infrastruktury, ale także zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla uczniów i pracowników. Dostępne środki finansowe pozwalają na wdrożenie nowoczesnych systemów alarmowych, monitoringu czy usprawnienie procedur bezpieczeństwa w szkołach.

W ramach wsparcia o łącznej kwocie 100 mln zł, 131 szkół niesamorządowych otrzymało finansowe wsparcie.

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli jest jednym z ważniejszych priorytetów rządu. Od 2016 roku, dzięki zwiększeniu subwencji oświatowej, średnie pensje nauczycieli wzrosły o 59,6%. Początkujący nauczyciele zyskali największe korzyści, z 76%-owym wzrostem wynagrodzeń.

Rząd zobowiązał się do dalszych wzrostów wynagrodzeń nauczycieli, co ma doprowadzić do wzrostu poziomu subwencji oświatowej z 41,5 mln zł w 2016 roku do 64,4 w 2023 roku.

Rok 2019 przyniósł rekordowy wzrost subwencji oświatowej o 11,1 mld zł, co przełożyło się na korzyści dla nauczycieli, którzy odnotowali wzrost wynagrodzeń. W porównaniu do lat 2008-2015 zmiany te były znaczące, dzięki czemu wynagrodzenia średnie dla nauczycieli wzrosły znacznie.

1. Nauczyciele początkujący będą otrzymywać 1240 zł miesięcznie, co oznacza wzrost w porównaniu do stycznia 2022 roku o 35%.

2. Nauczyciele mianowani zarabiać będą 639 zł miesięcznie, czyli więcej niż w styczniu 2022 roku o 12,5%.

3. Nauczyciele dyplomowani zarabiać będą 817 zł miesięcznie, co oznacza wzrost w porównaniu do stycznia 2022 roku o 12,5%.

Podwyżki wprowadzone zostaną od 1 stycznia 2023 roku.

Zmiany w ustawie podatkowej pozwoliły na zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz ulg podatkowych, co sprawiło, że do portfeli nauczycieli trafiło dodatkowe 915 mln zł.

1. Nauczyciele początkujący i stażyści skorzystali z wprowadzonych zmian i zyskali 331 mln zł.

2. Nauczyciele mianowani zyskali dzięki odpowiednim zmianom 190 mln zł.

3. Nauczyciele dyplomowani zyskali 394 mln zł.

Stypendia dla uczniów

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało w 2022 roku stypendia motywacyjne w wysokości 3 tys. zł 754 uczniom, którzy wykazali się najlepszymi wynikami w nauce i w sporcie.

Uczniowie, których wyniki w nauce pozwalają im osiągnąć najwyższą średnią w szkole, zostali nagrodzeni stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/2023. W sumie otrzymało je 5 378 młodych osób.

Programy rządowe wspierające edukację w Polsce osiągają kolejne sukcesy – najnowszy z nich to zwiększenie maksymalnych kwot dotacji celowej, udzielanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wysokość dotacji podręcznikowej na rok 2022 wynosi 340 mln zł – to najwyższa kwota udzielana w ciągu ostatnich lat. Środki te pozwolą na zapewnienie szkołom podstawowym dostępu do nowoczesnego sprzętu i materiałów edukacyjnych, wspierających rozwój młodych osób.

Programy rządowe są ważnym elementem systemu edukacji w Polsce, dlatego też zostały kontynuowane i zwiększone w latach 2022 i następnych. Ich celem jest wspieranie szkół podstawowych w dostarczaniu wysokiej jakości materiałów edukacyjnych, które umożliwią młodym ludziom skuteczne uczenie się.

W 2022 r. Fundacja Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym zrealizowała program dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych dla 39,6 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Program obejmował dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Łączna wartość wydatków wyniosła 13 mln zł.

Fundacja Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w 2022 r. wsparła 39,6 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Program obejmował dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, za co łącznie wydatkowano 13 mln zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest dostępna dla uczniów od września do grudnia 2022 r., a kwota przyznanych stypendiów szkolnych wynosi 132 248.

Aby zapewnić finansowe wsparcie uczniom w okresie od stycznia do czerwca 2023 r., została uruchomiona kwota 113,6 mln zł. Po zakończeniu roku kalendarzowego poznamy dokładną liczbę uczniów, którzy otrzymają stypendium szkolne.

Kwota przeznaczona na pomoc materialną wskazuje na to, że wielu uczniom zostanie zapewnione wsparcie finansowe, które pozwoli im się rozwijać i osiągać sukcesy.

Polska jest jednym z niewielu krajów, który oferuje uczniom z Ukrainy bezpieczne, stabilne i trwałe środowisko szkolne. Aby odpowiedzieć na potrzeby uczniów i ich rodzin związanych z konfliktem, konieczne jest zapewnienie dalszej edukacji oraz wsparcia psychologicznego i społecznego.

W ramach działań przewidywane są konsultacje międzynarodowe, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, wolontariuszy, rodziców i innych osób zaangażowanych w edukację ukraińskich dzieci. Zorganizowane zostaną również programy wsparcia psychologicznego i społecznego, oferujące praktyczne rozwiązania i wskazówki dotyczące wychowania, wspierania i opieki nad dziećmi.

Aby zapewnić najmłodszym obywatelom Ukrainy optymalne kształcenie, wychowanie i opiekę, dyrektor szkoły lub placówki ma obowiązek dokonania w 2021 roku przeglądu programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w szkole lub placówce, a w razie potrzeby – do jego aktualizacji w trakcie roku szkolnego 2022/2023.

Dlatego też w ramach wsparcia zdecydowaliśmy się uruchomić dodatkowe środki o charakterze socjalnym, aby zapewnić młodym osobom oraz ich rodzinom optymalne warunki do realizacji celów edukacyjnych. Kwota tych środków wynosi 8,1 mln zł.

Żegnamy rok szkolny 2022/2023, pełen wyzwań i nowych doświadczeń. Młode pokolenie zostało wyposażone w umiejętności i wiedzę, które pozwolą im odnaleźć się w życiu. Wszystkim uczniom i rodzicom życzymy, aby w nadchodzącym roku szkolnym osiągali coraz wyższe sukcesy.

Nie zapominamy również o nauczycielach, którzy są podstawą naszego systemu edukacji. Wychowawcy i pedagodzy są inspiracją dla uczniów, dlatego traktujemy ich z szacunkiem i zapewniamy wsparcie w ich codziennej pracy.

Edukacja jest jednym z najważniejszych komponentów życia społecznego. W bieżącym roku wprowadziliśmy wiele innowacji, ale także kontynuujemy nasze wcześniejsze wysiłki.

Nie tylko dążymy do natychmiastowego rozwiązania problemów, lecz też inwestujemy w przyszłość, aby przynieść korzyści wszystkim obecnym i przyszłym uczniom i nauczycielom.

PAP SA informuje, że wszystkie komunikaty publikowane w serwisie są zgodne z ich oryginalną treścią bez żadnych zmian. Nadawca komunikatu jest odpowiedzialny za jego treść w świetle art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ