Home Zdrowie i styl życia Kształtowanie wspólnych zasad w walce z pandemią: Odezwa Ministerstwa Zdrowia

Kształtowanie wspólnych zasad w walce z pandemią: Odezwa Ministerstwa Zdrowia

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Organizacja Narodów Zjednoczonych dotycząca Zdrowia (WHO) ma prawo działać i reagować w danym państwie członkowskim tylko za zgodą i na prośbę tego państwa – przypomniało Ministerstwo Zdrowia w odniesieniu do artykułu pt. „WHO wyciąga wnioski z COVID-19. Ale są kontrowersje”, który ukazał się 16.11.2023 r. w Serwisie Zdrowie. MZ podkreśliło, że pomimo prowadzonych negocjacji nad zmianami w Traktacie Pandemicznym przez przedstawicieli UE, każde państwo członkowskie ma możliwość wyrażenia swojego stanowiska w tej sprawie.

Przepisy zdrowotne Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (IHR) są kluczowymi narzędziami w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowia publicznego na całym świecie. Państwa są zobowiązane do przekazywania informacji na temat potencjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego, aby inne kraje mogły podjąć odpowiednie środki ostrożności. Oznacza to, że IHR stanowią wiodącą rolę w zapewnieniu szybkiej i skutecznej reakcji na wszelkie występujące zagrożenia.

WHO ma prawo działać na terenie danego państwa członkowskiego, jeśli wyrazi ono zgodę na jej interwencję.

Podejmowane w ramach Grupy Roboczej ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (WGIHR) negocjacje dotyczące poprawek do IHR są realizowane w imieniu państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie Decyzji Rady (UE) 2022/451 (https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/d830fad7-a8b8-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-pl), po uzyskaniu jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich.

WHO będzie działać na terenie danego państwa członkowskiego tylko wtedy, gdy otrzyma ono zgodę na swój udział.

Państwa członkowskie UE mają prawo brania udziału w posiedzeniach WGIHR i wyrażania swoich opinii na temat proponowanych zmian. Co więcej, państwa członkowskie mogą nawet przedstawiać własne propozycje zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych, aby wyrazić swoje interesy.

Jednakże, żaden z tych projektów nie zyska mocy obowiązującej, dopóki nie zostanie on uzgodniony wspólnie przez wszystkie zainteresowane strony. Dlatego też, państwa członkowskie powinny pozostawać trzeźwe i ostrożne przy ocenie proponowanych zmian, ponieważ wiele z nich może się zmienić po negocjacjach.

Nie można powiedzieć, że żadne z państw członkowskich UE lub WHO nie ma zamiaru przyznać WHO uprawnień, które uczyniłyby z niej wyjątkową organizację międzynarodową.

Prace nad traktatem pandemicznym i Międzynarodowym Ciałem Negocjacyjnym (INB) mają na celu stworzenie systemu międzynarodowych łańcuchów dostaw, tzw. Global Supply Chain and Logistics Network, który będzie wspierał kraje w czasie pandemii. Chociaż doświadczenia UE mogą okazać się przydatne, to jednak nie mogą one zostać wprost przeniesione na poziom globalny. WHO ma własne doświadczenia w tym zakresie, pozyskane w ramach programów COVAX i COVID-19 Supply Chain System, które będą stanowić podstawę funkcjonowania systemu, jeśli zostaną zawarte w końcowej wersji traktatu.

Programy tego typu są bez wątpienia korzystne dla państw rozwijających się, które nie mają zasobów i zdolności do samodzielnego wynegocjowania dostaw określonych produktów. WHO stanowi w tej sytuacji ważne uzupełnienie, pozwalając na dostęp do wszystkich dostępnych możliwości, co wyraźnie wpływa na poprawę zdrowia i jakości życia ludności w państwach członkowskich.

Należy zwrócić uwagę, że projekt tzw. traktatu pandemicznego nie jest w pełni uzgodniony na poziomie międzynarodowym, gdyż jego propozycje są nadal dyskutowane. Niemniej jednak, te propozycje stanowią solidny punkt wyjścia do dalszych negocjacji. Przykładowo, postulaty dotyczące nakładania obciążeń na przemysł w krajach rozwiniętych oraz zmian w prawach własności intelektualnej są generalnie niezadowalające dla państw wysokorozwiniętych.

Mając na uwadze pierwotne założenia, traktat pandemiczny ma być ratyfikowany jak najszybciej, najlepiej podczas majowego Światowego Zgromadzenia Zdrowia w 2024 roku. Każde państwo członkowskie może jednak autonomicznie zdecydować, czy chce przystąpić do traktatu oraz przeprowadzić w tym celu wymagane procedury. W przypadku Polski, wymagana jest tu zgodność z Konstytucją RP (https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm) i ustawą o umowach międzynarodowych (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000390443).

Wszelkie szczegóły dotyczące postępu w modernizacji Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych znajdą Państwo w naszym serwisie internetowym: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zmiany-do-miedzynarodowych-przepisow-zdrowotnych-2005–aktualizacja-informacji-stan-na-listopad-2023-r – tutaj dowiedzą się Państwo wszystkiego o aktualizacji Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych w listopadzie 2023 r.

Aby zapewnić Państwu najświeższe informacje dotyczące prac nad tzw. traktatem pandemicznym WHO oraz zmianami w międzynarodowych przepisach zdrowotnych, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, gdzie znajdziecie Państwo najnowsze aktualizacje z sierpnia 2023 roku: https://www.gov.pl/web/zdrowie/postepy-w-pracach-nad-tzw-traktatem-pandemicznym-who-oraz-zmianami-miedzynarodowych-przepisow-zdrowotnych-2005–aktualizacja-informacji-stan-na-sierpien-2023-r”.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ