Home Biznes i finanse Bosch stawia na innowacje, partnerstwa i przejęcia – redukcja kosztów nadal w centrum uwagi

Bosch stawia na innowacje, partnerstwa i przejęcia – redukcja kosztów nadal w centrum uwagi

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Cele firmy Bosch na rok 2023 zostały osiągnięte, a strategia wzrostu okazała się skuteczna mimo trudności gospodarczych. Obroty ze sprzedaży wzrosły do 91,6 mld euro, a marża EBIT osiągnęła poziom 5,3% w porównaniu do poprzedniego roku.

Pomimo niekorzystnych warunków rynkowych, firma planuje ostrożnie prognozowany wzrost sprzedaży w 2024 roku o 5-7%, utrzymując maksymalną marżę EBIT na poziomie z 2023 roku. Dodatkowo, Bosch inwestuje 300 mln euro w technologie medyczne jako przykład ekspansji w perspektywicznych branżach.

„W 2023 roku osiągnęliśmy założone cele finansowe i wzmocniliśmy pozycję rynkową w wielu obszarach – od półprzewodników po zintegrowane systemy zarządzania budynkiem – powiedział Stefan Hartung, prezes globalnego zarządu Robert Bosch GmbH, podsumowując wyniki. – Chcemy rozwijać się dzięki innowacjom, partnerstwom i poprzez przejęcia, aby jak najlepiej wykorzystać szanse w dobie transformacji naszych branż – pomimo niesprzyjającej koniunktury”.

Firma technologiczna dąży do osiągnięcia średniej rocznej stopy wzrostu wynoszącej 6-8% przy minimalnej marży na poziomie 7%. Dodatkowo, firma planuje zajęcie miejsca w czołowej trójce dostawców rozwiązań na kluczowych rynkach na całym świecie.

Bosch zwiększa swoją obecność w obszarach o dużym potencjale innowacyjnym, takich jak technologie medyczne. Współpracuje z firmą Randox w celu rozwoju i sprzedaży, a także podpisał strategiczne porozumienie z R-Biopharm w celu przyspieszenia automatyzacji badań nad obecnością bakterii wielolekoopornych. Planuje zainwestować około 300 mln euro do 2030 roku w technologie medyczne we współpracy z tymi partnerami.

Wyzwania i cele firmy Bosch na tle wzrostu sprzedaży i wyników

W minionym roku firma Bosch odnotowała wzrost obrotu na poziomie 91,6 mld euro, co stanowiło wzrost o 3,8% (8% po uwzględnieniu różnic kursowych) mimo niesprzyjającej sytuacji ekonomicznej i rynkowej. EBIT Grupy wyniósł 4,8 mld euro (względem 3,8 mld euro z roku 2022) przy wzroście marży EBIT do 5,3%. Pomimo osiągnięcia oczekiwanego poziomu, firma wciąż dąży do realizacji celu długoterminowego na poziomie co najmniej 7% do 2026 roku.

„Aby móc samodzielnie finansować nasz rozwój, potrzebujemy wysokiej rentowności i silnej pozycji finansowej – skomentował Markus Forschner, członek zarządu i dyrektor finansowy Robert Bosch GmbH. – Zrealizowaliśmy zeszłoroczne oczekiwania finansowe między innymi dzięki dobrej końcówce 2023 roku. Spodziewamy się jednak, że rok obrotowy 2024 będzie co najmniej tak samo trudny, jak ubiegły”.

„W tym roku nie przewidujemy poprawy koniunktury” – powiedział Forschner.

Firma Bosch podchodzi do nadchodzącego roku z ostrożnością, biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą.

Prognozy CFO zakładają niewielki wzrost gospodarki światowej o 2,3% w 2024 roku, przy spowolnieniu produkcji pojazdów i osłabieniu rynku inżynierii mechanicznej. Jednakże, po dwóch latach ograniczonego popytu, możliwa jest poprawa na rynkach dóbr konsumpcyjnych. W kontekście własnego biznesu, firma spodziewa się stabilizacji, wspieranej innowacjami i wzmocnieniem międzynarodowej obecności. Bosch obecnie inwestuje w nowe fabryki, takie jak fabryka piekarników w Egipcie oraz zakład produkcji lodówek w Meksyku.

W pierwszym kwartale bieżącego roku globalna sprzedaż koncernu zmniejszyła się o 0,8% w porównaniu z tym samym okresem w roku 2023. Po uwzględnieniu różnic kursowych obroty wzrosły o 2,7%.

„To pokazuje wyraźnie, że roczny wzrost sprzedaży na poziomie 5-7%, który zaplanowaliśmy, jest założeniem niezwykle ambitnym” – powiedział Forschner.

„Czeka nas nie tylko osłabienie koniunktury i przewidywany dalszy wzrost inwestycji w obszary o strategicznym znaczeniu. Odczujemy też negatywne skutki związane z restrukturyzacją i optymalizacją procesów – ich pozytywne efekty będą odroczone w czasie” – podkreślił Forschner.

„Będziemy realizować wymagane działania konsekwentnie, ale zawsze w sposób dostosowany do potrzeb” – dodał Forschner.

Dyrektor finansowy jasno zaznaczył, że zwiększenie marży EBIT w porównaniu z zeszłym rokiem będzie trudne.

Firma Bosch planuje kontynuować obniżanie kosztów i modyfikowanie swoich struktur, aby utrzymać konkurencyjność w dynamicznie zmieniających się branżach, w których działa.

Konieczne przekształcenia kadrowe powinny odbywać się bez przymusowych redukcji i w sposób jak najbardziej akceptowalny społecznie.

Rozwój biznesu w Polsce: solidny wzrost w 2023 r.

Grupa Bosch w Polsce zakończyła rok obrotowy 2023 ze skonsolidowaną sprzedażą na rynku krajowym na poziomie blisko 1,8 mld euro (8 mld zł), odnotowując wzrost o prawie 15% r/r (w PLN: 11%). W 2023 r. łączna sprzedaż Grupy Bosch w Polsce, obejmująca sprzedaż spółek nieskonsolidowanych oraz dostawy wewnętrzne do spółek powiązanych, wyniosła 2,9 mld euro (13,2 mld zł) i była o 0,8 % wyższa (w PLN: 2,3% niższa) niż w roku poprzednim.

„Bosch osiągnął dobre wyniki na polskim rynku w 2023 roku, szczególnie dzięki dynamicznemu, dwucyfrowemu wzrostowi sprzedaży w sektorze Mobility. Rozwinęliśmy działalność na rynku części zamiennych i inwestowaliśmy w rozbudowę naszej podwrocławskiej fabryki komponentów do układów hamulcowych, gdzie właśnie otworzyliśmy nowy, w pełni zautomatyzowany magazyn, wdrażając kolejny element Przemysłu 4.0. w tej lokalizacji” – powiedział Rafał Rudziński, prezes spółki Robert Bosch i przedstawiciel Grupy Bosch w Polsce.

W 2023 roku sektory biznesowe Bosch, takie jak Technologia Przemysłowa, Dobra Konsumenckie oraz Budownictwo i Technologia, stanęły w obliczu trudności na rynku, co spowodowało spadek sprzedaży poniżej poziomu z poprzedniego roku. Na koniec 2023 roku Grupa Bosch zatrudniała blisko 9600 pracowników w Polsce.

„Bosch będzie nadal umacniał swoją pozycję w Polsce. W tym roku planujemy rozpocząć prace budowlane dla nowej fabryki w Dobromierzu pod Wałbrzychem, w ramach rozbudowy sieci europejskich zakładów pomp ciepła grupy Bosch Home Comfort. Grupa BSH kontynuuje natomiast inwestycje w zaplecze badawczo-rozwojowe dla małego AGD w Rzeszowie” – dodał Rudziński.

„Nadchodzi era elektromobilności: pytanie tylko, jak szybko dotrze do poszczególnych regionów świata – powiedział Hartung. – Szacujemy, że do 2030 roku 70% wszystkich nowych samochodów w Europie będzie posiadać napęd wyłącznie elektryczny. W Chinach i Ameryce Północnej – około 40-50%”.

Prognozy na ten rok są umiarkowane z powodu trudności gospodarczych i politycznych w Europie i na świecie.

Bosch kontynuuje rozwój zrównoważonej mobilności jako głównego obszaru biznesu. W ciągu tego roku firma planuje zainicjować około 30 projektów seryjnych dla pojazdów elektrycznych.

Prezes Bosch uważa, że w regionach, w których pojazdy ciężarowe pokonują długie dystanse, hybrydy typu plug-in i tzw. range extendery będą wciąż popularne. Bosch skupia się również na rozwoju nowych układów hamulcowych i systemu zarządzania ruchem pojazdu, które są projektowane specjalnie dla samochodów elektrycznych i zautomatyzowanej jazdy.

„Nasze rozwiązanie to nowość na rynku, a pierwsze zamówienia trafią do produkcji seryjnej jeszcze w tym roku” – powiedział Hartung.

„W 2023 roku rozpoczęliśmy produkcję systemów ogniw paliwowych w Stuttgarcie w Niemczech i chińskim Chongqing” – powiedział Hartung.

Do 2030 roku firma planuje osiągnąć sprzedaż na poziomie kilkuset milionów, głównie w obszarze technologii wodorowych.

Bosch potwierdził swoje założenia, prognozując sprzedaż na poziomie 5 mld euro do 2030 roku.

Chiny będą głównym rynkiem dla technologii wodorowych przez pewien czas, jednak Bosch nie spodziewa się znaczącego wzrostu w Europie czy Ameryce Północnej przed początkiem kolejnej dekady. Z technicznego punktu widzenia, silniki wodorowe to najkrótsza droga do neutralności klimatycznej w transporcie użytkowym. Bosch ocenia, że wartość tego rynku w 2030 roku wyniesie niemal 1 mld euro.

„Już w tym roku silnik wodorowy wyposażony w nasz system wtrysku pojawi się na drogach w Indiach. Zajmujemy się też realizacją pięciu zamówień od znanych producentów aut ciężarowych ze wszystkich trzech dużych regionów gospodarczych świata. Ponadto chcemy mieć udział w szybko rosnącym rynku produkcji wodoru: do 2030 roku na całym świecie powstaną instalacje do elektrolizy wody o łącznej mocy 170 gW – około 25-krotnie więcej niż obecnie” – podkreślił prezes zarządu spółki Robert Bosch GmbH.

The development goals require high profitability and strong financial position.

  • The 2023 goals were achieved: growth in sales revenue to 91.6 billion euros / growth in EBIT margin to 5.3% y/y.
  • Cautionary forecast for 2024: expected sales growth of 5-7% / maximum EBIT margin – at the level of 2023.
  • Bosch in Poland: solid growth in 2023 compared to the previous year.
  • Medical technologies – an example of expansion in prospective industries: in collaboration with two new partners, Bosch is investing 300 million euros in this area.
  • Stefan Hartung: „We want to grow through innovation, partnerships, and acquisitions to make the most of the opportunities in the face of industry transformation – despite the unfavorable economic situation.”
  • Markus Forschner: „Our goals for 2024 are very ambitious. We expect that market conditions will not be favorable, so we must continue to cut costs to maintain competitiveness.”

In 2023, Bosch Group achieved the set sales and profit goals, successfully implementing the growth strategy despite the unfavorable economic situation.

“In 2023, we achieved our financial goals and strengthened our market position in many areas – from semiconductors to integrated building management systems,” said Stefan Hartung, CEO of Robert Bosch GmbH, summarizing the results. “We want to grow through innovation, partnerships, and acquisitions to make the most of the opportunities in the face of industry transformation – despite the unfavorable economic situation.”

The technology and services producer plans to achieve an average annual growth rate of 6-8% with a margin of at least 7% in the long term. In addition, the company aims to be one of the top three providers of solutions in its key markets, in all regions of the world.

„Wszystko wskazuje na to, że stos elektrolizy Bosch trafi na rynek w przyszłym roku. W przyszłości Bosch będzie kojarzony nie tylko z napędami wodorowymi, ale również z produkcją wodoru – jako dostawca tych rozwiązań będziemy aktywnie kształtować przyszły rynek” – powiedział Hartung.

Obszar rozwojowy: pompy ciepła

Koncern Bosch odnotowuje wzrost w segmencie technologii grzewczych, mimo stagnacji na europejskim rynku pomp ciepła w 2023 roku. Firma zwiększyła swoje obroty o prawie 50% w tym obszarze i planuje dalszy szybki rozwój w nadchodzących latach, przewyższając średnią rynkową.

„Nie tylko zwiększyliśmy nasze zdolności produkcyjne, rozszerzyliśmy też ofertę produktów – w tym pomp ciepła, które są ciche, wydajne oraz efektywne kosztowo” – skomentował Hartung.

Prezes Bosch dostrzega dodatkowy potencjał sprzedażowy w hybrydowych instalacjach grzewczych, które łączą pompę ciepła i kocioł gazowy. Taka kombinacja pozwala na efektywną dekarbonizację milionów istniejących budynków, co jest kluczowe dla walki ze zmianami klimatycznymi. Bosch rozpoczyna oferowanie nowego systemu ogrzewania opartego na tej technologii, dedykowanego budynkom o wielkości do 100 mieszkań.

Hartung podkreślił również trudności wynikające z niemieckiej ustawy grzewczej, która wprowadziła niepewność na rynku grzewczym i utrudniła podejmowanie długoterminowych decyzji inwestycyjnych. To z kolei spowodowało poważne załamanie na rynku, co stanowi wyzwanie dla firm działających w branży grzewczej.

„Kiedy polityka klimatyczna i energetyczna nie idą w parze, inwestorzy czekają zamiast inwestować. Rozwój wymaga przejrzystej i przewidywalnej polityki dopłat”.

Neutralność klimatyczna: inwestycje na długą metę

Bosch nadal stawia na działania proklimatyczne. Prezes Hartung widzi ogromne możliwości rozwoju w tej dziedzinie, nawet jeśli niektóre sektory, takie jak elektromobilność, rozwijają się wolniej niż oczekiwano.

„Widzimy, że geopolityka i rosnące napięcia społeczne sprawiają, że przeciwdziałanie zmianom klimatu nie jest już jedynym tematem, który zajmuje polityków” – powiedział prezes Bosch.

„Presja oszczędzania zagraża programom wsparcia technologii niskoemisyjnych. Działania na rzecz klimatu wymagają jednak długofalowych inwestycji – ze strony państwa, firm i nas wszystkich” – dodał Hartung.

Mimo wyzwań związanych z pandemią, firma Bosch nadal inwestuje w technologie wspierające neutralność klimatyczną.

Rok obrotowy 2023: stabilność przepływów pieniężnych i duże inwestycje

W minionym roku firma Bosch zmagała się z niepewnością związaną z pandemią COVID-19 i problemami z dostawami półprzewodników, jednak sytuacja teraz się uspokoiła. Wolne przepływy pieniężne wzrosły do 2,2 mld euro, co stanowi 2,4% i przewyższa minimalny cel 1,0%. Wskaźnik kapitału własnego wyniósł 44,2% (46,6% w 2022 roku). Wydatki na badania i rozwój utrzymały się na poziomie 7,3 mld euro (7,2 mld euro w 2022 roku), co stanowi 8% (8,2% w 2022 roku). Wydatki kapitałowe wzrosły do rekordowego poziomu 5,5 mld euro (4,9 mld euro w roku 2022).

„Przykładamy dużą wagę do opłacalności naszych inwestycji początkowych, które w 2023 roku przekroczyły 12 mld euro. W razie konieczności wprowadzamy stosowne zmiany w projektach” – podkreślił Forschner.

Wyniki sektorowe

Sprzedaż w sektorze Mobility wzrosła o 6,9% do 56,2 mld euro, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o 10,9%. Marża EBIT wyniosła 4,4% (3,4% w 2022 roku). W sektorze Industrial Technology sprzedaż wzrosła o 6,8% do 7,4 mld euro (10,2% po uwzględnieniu różnic kursowych), co było efektem pierwszej konsolidacji przejęć HydraForce i Elmo Motion Control. Marża EBIT utrzymywała się na poziomie 9,1% (9,8% w 2022 roku). W sektorze Consumer Goods sprzedaż w porównaniu z rokiem poprzednim spadła o 6,6% do 19,9 mld euro – po uwzględnieniu różnic kursowych jest to niewielki spadek o 1,2%. Marża EBIT z działalności operacyjnej utrzymała się na poziomie 4,5%. W sektorze Energy and Building Technology sprzedaż wzrosła o 10,5% do 7,7 mld euro, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o 13,2%. Marża EBIT z działalności operacyjnej wyniosła 9% (6% w 2022 roku).

Wyniki sprzedaży według regionu

W Europie, sprzedaż wyniosła łącznie 46,8 mld euro, co oznacza wzrost o 5,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Po uwzględnieniu różnic kursowych, wzrost ten wyniósł 7,9%. W Ameryce Północnej sprzedaż wzrosła o 6,2% do 15,2 mld euro, a po uwzględnieniu różnic kursowych wzrosła o 8%. Sprzedaż w Ameryce Południowej zmalała o 6,2% do 1,7 mld euro w porównaniu z rokiem poprzednim, ale po uwzględnieniu różnic kursowych wzrosła o 1,8%. W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż wzrosła do 27,9 mld euro, czyli o 0,6%, jednak po uwzględnieniu różnic kursowych wzrosła o 8,6%.

Wzrost zatrudnienia o około 2 procent

Pod koniec 2023 roku spółka zatrudniała 429 416 osób na całym świecie, co oznacza wzrost o 8078 pracowników w porównaniu z rokiem poprzednim. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba zatrudnionych wzrosła we wszystkich regionach, w tym także w Niemczech. Największy wzrost odnotowano w Ameryce Północnej i Południowej.

Zdjęcia i grafiki do bezpłatnego wykorzystania przy publikacji informacji z powyższego materiału, z podpisem „fot. Bosch” lub „źródło Bosch”.

KONTAKT:

[EN] Corporate, business, and financial topics:

Sven Kahn

e-mail: Sven.Kahn@de.bosch.com 

tel. +49 711 811-6415

[EN] Energy and Building Technology, medical technology:

Dörthe Warnk

e-mail: Doerthe.Warnk@de.bosch.com 

tel. +49 711 811-55508

[EN] Sustainable mobility:

Jörn Ebberg

e-mail: Joern.Ebberg@de.bosch.com 

tel. +49 711 811-26223

[EN] Human resources and social welfare:

Kristina Müller-Poschmann

e-mail: Kristina.Mueller-Poschmann@de.bosch.com 

tel. +49 711 811-52988

[PL] Grupa Bosch w Polsce

Magdalena Kołomańska

Kierownik Komunikacji Korporacyjnej i Public Affairs

e-mail: magdalena.kolomanska@pl.bosch.com 

tel. +48 715 48 04

Grupa Bosch jest obecna w Polsce od 1992 roku. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch; Bosch Rexroth; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i sia Abrasives Polska. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie. Zatrudnia blisko 9 600 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2023). W 2023 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót ze sprzedaży na rynku krajowym w wysokości 8 mld zł. Łączna sprzedaż Grupy Bosch w Polsce, obejmująca sprzedaż spółek nieskonsolidowanych oraz dostawy wewnętrzne do spółek powiązanych, wyniosła 13,2 mld zł. W Polsce zlokalizowanych jest osiem fabryk, cztery centra badawczo-rozwojowe, Bosch Digital Hub – centrum kompetencyjne IT oraz zespoły i centra usług wspólnych Grupy Bosch. Firma od lat jest doceniania w niezależnych rankingach i nagradzana wyróżnieniami za swoją wyjątkową kulturę korporacyjną, warunki pracy i możliwości rozwoju, jakie oferuje pracownikom.

Więcej informacji na stronach: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl, oraz na www.facebook.com/BoschPolska

Grupa Bosch to globalny lider w dziedzinie technologii i usług, zatrudniający około 429 000 pracowników na całym świecie (na dzień 31.12.2023). W 2023 roku globalne obroty ze sprzedaży koncernu wyniosły 91,6 mld euro. Bosch prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Firma stawia sobie za cel wykorzystanie technologii do kształtowania uniwersalnych trendów, takich jak automatyzacja, elektryfikacja, digitalizacja, łączność i zorientowanie na zrównoważony rozwój. Dywersyfikacja branżowa i regionalna firmy Bosch wzmacnia jej innowacyjność i pozycję, umożliwiając opracowywanie i wytwarzanie przyjaznych użytkownikowi produktów. Grupa reprezentowana jest przez spółkę Robert Bosch GmbH oraz ok. 470 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach, a także przez dystrybutorów i partnerów serwisowych. Bosch prowadzi sprzedaż, produkcję i działalność badawczo-rozwojową niemal we wszystkich krajach świata. Podstawą rozwoju przedsiębiorstwa jest innowacyjność, co odzwierciedla zatrudnienie blisko 90 000 pracowników w działach badań i rozwoju w 136 ośrodkach R&D na całym świecie, w tym ponad 48 000 ekspertów IT.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź strony: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com oraz śledź nas na Twitterze.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ