Home Polityka i społeczeństwo BCU po KPO: Nowe przepisy na horyzoncie

BCU po KPO: Nowe przepisy na horyzoncie

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Wiceminister edukacji Marzena Machałek zapowiedziała, że przygotowywane są przepisy, które pozwolą na to, aby Branżowe Centra Umiejętności mogły funkcjonować po okresie finansowania przez Krajowy Plan Odbudowy. Dzięki temu samorządy będą miały możliwość finansowania ich z zewnątrz podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

BCU to innowacyjny projekt, który ma zapewnić elastyczne połączenia między różnymi branżami, pracodawcami, szkołami i uczelniami. W ciągu trzech lat finansowania przez Krajowy Plan Odbudowy, 1,4 mld zł zostanie przeznaczone na uruchomienie 120 centrów w całej Polsce.

Rząd wyjaśnił również, jak będą finansowane te centra po okresie trzech lat. Docelowo, wsparcie dla BCU ma pochodzić ze środków finansowych przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także z wpłat udzielanych przez poszczególne branże i pracodawców.

Komisja samorządowa w KWRiST pozytywnie oceniła nowelizację Prawa oświatowego, regulującą miejsce i rolę Branżowych Centrów Umiejętności w systemie edukacji. Sekretarz tej Komisji, Marek Wójcik, zaznaczył jednak, że choć samorządy są zadowolone z przyjęcia projektu, to wciąż budzą obawy co do przyszłości BCU po zakończeniu okresu finansowania z KPO.

Komisja zobowiązała się jednak do rozwijania współpracy z BCU, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie na dłuższą metę. W ramach tej współpracy samorząd zamierza wykorzystać najnowocześniejsze technologie, aby wspierać proces edukacji i dostosować go do potrzeb lokalnej społeczności.

„Prosimy też o monitorowanie procesu wdrażania budowy tych centrów i będziemy prosili o to, by w przyszłości zagwarantować możliwość kontynuacji tego przedsięwzięcia po okresie wdrażania w ramach KPO” – mówił Wójcik.

„Tak, żeby z jednej strony zapewnić stabilne finansowanie, a z drugiej też stworzyć mechanizmy do tego, by organy prowadzące, a to może być branża, może być samorząd, mogły dofinansowanie z zewnątrz mieć” – odpowiedziała Machałek.

Marzena Machałek, Wiceszefowa Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), zapewniła, że resort przygotowuje przepisy umożliwiające funkcjonowanie Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) po okresie wskazanym w projekcie.

Konkurs w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na utworzenie 120 Branżowych Centrów Umiejętności został zorganizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, która działa na zlecenie MEiN.

Do końca 2023 roku planuje się utworzenie co najmniej 20 BCU, a dodatkowych 100 do końca 2024 roku.

Wiceszefowa MEiN zadeklarowała, że resort zapewni wsparcie dla Centrów Umiejętności w okresie po ich uruchomieniu.

Pierwszy nabór trwał od 15 października do 16 grudnia 2022 roku. Zgłoszono łącznie 90 wniosków, z których 60 zostało pozytywnie rozpatrzonych i dofinansowanych w kwocie blisko 700 mln zł. Drugi nabór rozpoczął się 3 lutego i obejmował 65 dziedzin, a do tej pory zgłoszono 42 wnioski, które obecnie podlegają ocenie formalnej. Trzeci nabór wniosków jest planowany na najbliższą przyszłość.

Branżowe Centra Umiejętności mają dostarczać wszechstronnej edukacji na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnictwa wyższego, uzupełniając jednocześnie istniejące możliwości kształcenia zawodowego.

BCU powoływane przy szkołach zawodowych lub centrach kształcenia zawodowego będą się skupiać na konkretnych dziedzinach gospodarki. Będą one nowoczesnymi i specjalistycznymi placówkami do szkolenia, egzaminowania i kształcenia w danej branży. Z ich usług będą mogli korzystać uczniowie, studenci, doktoranci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy danego sektora.

120 dziedzin, w których powstaną centra, obejmuje szereg branż kluczowych dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatykę, robotykę, mechatronikę, przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetykę odnawialną, transport, spedycję i logistykę oraz przetwórstwo spożywcze.

BCU będą angażować się w liczne działania, które mają na celu wspieranie edukacji i rozwoju zawodowego. Wśród nich są m.in. szkolenia branżowe, przygotowujące kwalifikacje sektorowe, a także certyfikowane kursy dotyczące najbardziej obecnych technologii i innowacji. Ponadto BCU zajmą się również wspieraniem współpracy między szkołami, uczelniami a pracodawcami, a także doradztwem zawodowym dla studentów, absolwentów i doktorantów.

BCU będą również wspierać transformację ekologiczną i cyfrową poprzez upowszechnianie wiedzy o innowacjach i nowych technologiach. Tym samym, będą one stanowić ważny element systemu edukacji i rozwoju zawodowego, dzięki czemu najlepsi specjaliści będą w stanie osiągać jeszcze większe sukcesy w swojej pracy.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ