Home Biznes i finanse SANOK RUBBER COMPANY SA (15/2022) Sprzedaż udziałów w spółce zależnej QMRP – korekta raportu

SANOK RUBBER COMPANY SA (15/2022) Sprzedaż udziałów w spółce zależnej QMRP – korekta raportu

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Emitent dokonuje korekty raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 11.10.2022r. dotyczącego sprzedaży udziałów w spółce zależnej QMRP, która jest wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej w dacie sprzedaży wszystkich posiadanych przez emitenta praw udziałowych stanowiących 79,71% udziałów w kapitale Spółki QMRP.

Właściwą datą sprzedaży i przeniesienia praw udziałowych spółki zależnej QMRP był dzień 11.10.2022 r.

Treść raportu po korekcie:

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 29.04.2022 r. (raport bieżący nr 3/2022) Zarząd Sanok RC S.A. informuje, że w dniu 11.10.2022 r. wypełnione zostały warunki w ramach warunkowej Umowy sprzedaży i przeniesienia praw udziałowych spółki zależnej QMRP (umowa SPA) pomiędzy Sanok RC S.A. (jako Sprzedającym) a Qingdao Zhangshi Shangija Techgnology CO., LTD (jako Kupującym). W związku

z powyższym z dniem 11.10.2022 r. Sanok RC S.A. sprzedał wszystkie posiadane przez siebie prawa udziałowe stanowiące 79,71% udziałów w kapitale Spółki QMRP, a tym samym nie sprawuje już nad spółką zależną QMRP kontroli w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 („MSSF 10”).

Należy przy tym zaznaczyć, że w dalszym ciągu 14,49% praw udziałowych w kapitale Spółki QMRP posiada Draftex Automotive GmbH – spółka w 100% zależna od Sanok RC S.A.

Ostateczny i całościowy wpływ przedmiotowej transakcji sprzedaży i przeniesienia praw udziałowych Spółki zależnej QMRP zostanie ujęty w raporcie finansowym Spółki za III kwartał 2022 roku, który zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2022 zostanie opublikowany 25 listopada 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ