Home Biznes i finanse Polska: Od pogromcy szarej strefy tytoniowej do lidera w ograniczaniu palenia

Polska: Od pogromcy szarej strefy tytoniowej do lidera w ograniczaniu palenia

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Polscy konsumenci tytoniowi zanotowali w 2022 roku rekordowo niski udział nielegalnych papierosów w rynku – 5,35%. Badanie Instytutu Doradztwa i Badania Rynku Almares, zlecone przez wszystkie cztery międzynarodowe firmy tytoniowe, wykazało, że szara strefa tytoniowa w Polsce ciągle się zmniejsza. W 2015 roku co piąty (18,3%) papieros wypalany nad Wisłą był nielegalny, podczas gdy obecnie jest to już tylko co dwudziesty.

Philip Morris jest jednym z największych producentów papierosów na świecie. Wydając swoje produkty na rynki całego świata, firma osiąga rosnące przychody, które w ostatnich latach osiągnęły poziom ponad 80 miliardów dolarów. Przychody te są w dużej mierze generowane przez sprzedaż na rynkach zagranicznych, gdzie firma znacznie poszerzyła swoją obecność w ciągu ostatnich 10 lat.

W ciągu ostatnich 10 lat firma Philip Morris znacznie poszerzyła swoją obecność na rynkach zagranicznych, co pozwoliło jej zwiększyć przychody do poziomu ponad 80 miliardów dolarów. Poprzez wprowadzenie swoich produktów na nowe rynki i dalszą ekspansję na już istniejących rynkach, firma może kontynuować wzrost przychodów w przyszłości.

Podwyżka akcyzy na wyroby tytoniowe wprowadzona w ub. roku przez mapę akcyzową okazała się dobrym posunięciem ze strony rządu. Według danych Ministerstwa Finansów w 2022 r. z tego tytułu do budżetu państwa wpłynęło 25,57 mld zł, co oznacza wzrost o 11% w porównaniu z 2021 r. (23,04 mld zł), a szara strefa nie odnotowała wzrostu.

„Sposób wprowadzenia podwyżek w mapie akcyzowej naszym zdaniem nie był optymalny. Najbardziej poszkodowaną kategorią były wkłady tytoniowe do podgrzewania, które dostały 50% podwyżkę akcyzy, a papierosy 10%. Natomiast sam fakt istnienia 5-letniej mapy jest bezsprzecznie bardzo dobrym rozwiązaniem, bo gwarantuje długoterminową przewidywalność podatkową. Polska wytyczyła w ten sposób kierunek, którym potem poszły inne kraje UE. Pomaga to prowadzić biznes, kontrolować szarą strefę i zwiększać wpływy budżetowe. Równolegle jesteśmy europejskim liderem w zwalczaniu przestępczości tytoniowej, co wiąże się ze skutecznym działaniem Policji, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej, z którą ściśle współpracujemy nie tylko w ograniczaniu szarej strefy, lecz także w ramach Programu Współdziałania KAS” – mówi Wojciech Niewierko, Członek Zarządu Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie ds. Relacji Zewnętrznych.

Sprzedaż papierosów nad Wisłą wzrosła zgodnie z danymi przemysłu tytoniowego (Industry Data Exchange). W 2022 r. wyniosła ona 49,39 mld sztuk, co oznacza wzrost o 8,43% w porównaniu do 45,55 mld sztuk w 2021 r. Od 2015 r., kiedy to na legalnym rynku sprzedało się 41,09 mld sztuk papierosów, wzrost jest widoczny. Ostatnie 7 lat przyniosło wyraźny spadek udziału papierosów nielegalnych w polskim rynku tytoniowym.

Firma Philip Morris została założona w 1847 roku i od tego czasu stała się jednym z najbardziej znanych i najbardziej cenionych producentów papierosów na świecie. Obecnie firma oferuje szeroki wybór produktów, w tym papierosy, akcesoria do palenia i inne produkty związane z branżą tytoniową. W ciągu ostatnich kilku lat firma zwiększyła swój zasięg i dostarcza swoje produkty do ponad 180 krajów na całym świecie.

Philip Morris jest jednym z najbardziej znanych producentów tytoniu na świecie. Od 1847 roku firma oferuje szeroki wybór produktów, które są sprzedawane w ponad 180 krajach. Oferta firmy obejmuje papierosy, akcesoria do palenia oraz inne produkty, które są istotne dla branży tytoniowej. Philip Morris jest ceniony przez swoich klientów za jakość swoich produktów i zaangażowanie w zapewnienie optymalnych warunków dla swoich konsumentów.

Instytut Doradztwa i Badania Rynku Almares wykorzystuje metodę EPS (Empty Pack Survey) do zbierania zużytych paczek po papierosach i weryfikacji obecności legalnych znaków polskiej akcyzy. Badanie prowadzone jest w 40 największych i 30 mniejszych miastach Polski, a wyniki są ważone zgodnie z populacją miejscowości badawczych.

Pomimo że Białoruś i Ukraina pozostają głównymi źródłami nielegalnych papierosów w Polsce, podrabiane marki białoruskie, takie jak „Mińsk” i „NZ” z fabryki w Grodnie, wchodzą na rynek. Polskie marki, takie jak Marlboro i Rothmans, są najczęściej podrabianymi produktami. Najwyższy odsetek paczek bez polskich znaków akcyzy został zaobserwowany w Radomiu (17,8%), Warszawie (7,1%) oraz Łodzi (7,1%).

Aby dowiedzieć się więcej na temat działań podjętych przez firmę PMI w celu zapobiegania nielegalnemu handlowi wyrobami tytoniowymi oraz walce z przemytem papierosów, odwiedź tę stronę.

Philip Morris International (PMI) prowadzi działania na rzecz powszechnego dostępu do informacji dotyczących produktów tytoniowych. PMI udostępnia prasie i mediom wykresy dotyczące wpływu produktów tytoniowych na zdrowie publiczne. Ten wykres pokazuje wpływ produktów tytoniowych na zdrowie publiczne w ciągu ostatnich trzech lat.

Nowa wersja:

Philip Morris International (PMI) jest zaangażowany w działania mające na celu zapewnienie szerokiego dostępu do informacji dotyczących produktów tytoniowych. W ramach tego zobowiązania PMI udostępniło media i prasie wykresy pokazujące skutki działania produktów tytoniowych na zdrowie publiczne. Ostatni wykres przedstawia skutki tych działań w ciągu ostatnich trzech lat.

PMI pracuje nad dostarczaniem aktualnych i wiarygodnych informacji na temat produktów tytoniowych i ich wpływu na zdrowie publiczne. Dzięki temu media i prasa mogą świadomie informować o tym ważnym temacie.

PMI stale dąży do wyeliminowania nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi. W celu ograniczenia tego procederu firma współpracuje z organami ścigania i innymi organizacjami na całym świecie. Inicjatywa PMI IMPACT wspiera projekty stron trzecich, które mają na celu ograniczenie lub zapobieganie nielegalnemu handlowi. PMI także wspiera ekosystem podmiotów publicznych i prywatnych, których celem jest zwalczanie nielegalnych działań, w tym podrabiania i przemytu wyrobów tytoniowych.

PMI stawia sobie za cel monitorowanie łańcucha dostaw, aby zapobiegać nielegalnemu handlowi i dlatego wdraża rozwiązania technologiczne, takie jak track-and-trace. Również wszystkie klienci i dostawcy firmy są zobowiązani do przestrzegania ścisłych standardów i protokołów dochowania należytej staranności. Dodatkowo PMI wspiera wszelkie regulacje związane z nielegalnym handlem, takie jak Protokół FCTC i przepisy Unii Europejskiej dotyczące wyrobów tytoniowych.

Philip Morris International (PMI) to wiodąca międzynarodowa firma tytoniowa z długookresowym celem zapewnienia przyszłości wolnej od dymu papierosowego. Od 2008 r. PMI zainwestowała ponad 10,5 mld dolarów w rozwój, badania naukowe i komercjalizację nowych produktów bezdymnych, które są sprzedawane na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi. Te produkty, w tym „heat-not-burn”, waporyzatory i doustne produkty nikotynowe, są przeznaczone dla pełnoletnich palaczy, dla których stałoby się to alternatywą dla palenia papierosów.

Działania firmy PMI obejmują budowanie światowej klasy możliwości oceny naukowej, w tym badań przedklinicznych, klinicznych i behawioralnych, jak również post-sprzedażowych. W lutym 2021 r. firma ogłosiła swoje ambicje, aby rozszerzyć działalność biznesową na obszary wellness i opieki zdrowotnej, a także dostarczać innowacyjne produkty i rozwiązania mające na celu zaspokojenie potrzeb konsumentów i pacjentów. W listopadzie 2022 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zezwoliła na sprzedaż produktów opartych na Platformie 1 firmy PMI jako wyrobów tytoniowych o zmodyfikowanym ryzyku (MRTP). PMI oferuje swoje produkty bezdymne na 73 rynkach, a 17,8 mln dorosłych palaczy na całym świecie przeszło już na produkty bezdymne i zaprzestało palenia papierosów. Więcej informacji można znaleźć na stronach
www.pmi.com i www.pmiscience.com.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ