Home Polityka i społeczeństwo Buraki cukrowe – dla rolnictwa, przemysłu i wszystkich ludzi

Buraki cukrowe – dla rolnictwa, przemysłu i wszystkich ludzi

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Minister Czesław Siekierski spotkał się dzisiaj z przedstawicielami Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, aby omówić aktualną sytuację rynkową w zakresie cukru. Rozmowy koncentrowały się na wpływie importowanych z Ukrainy zasobów cukru na europejski rynek.

Minister Siekierski poświęcił dzisiejszy dzień na omówienie z Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego kwestii wpływu ukraińskich cukrów na europejski rynek. Rozmowa dotyczyła także aktualnej sytuacji na rynku cukru.

Spotkanie było doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat sytuacji ekonomicznej sektora oraz zagrożeń, jakie niesie ze sobą narastająca konkurencja ze strony ukraińskiego cukru na rynkach polskim, włoskim, rumuńskim i na pozostałych tradycyjnych rynkach docelowych.

Dyskusja ta miała na celu odpowiedzenie na pytanie, jakie kroki powinny podjąć polskie firmy, aby wygrać z konkurencją i zdobyć przewagę na tych rynkach.

Aby odpowiedzieć na wyzwania wynikające z uwarunkowań międzynarodowych dla sektora, konieczne jest zbadanie możliwych rozwiązań, które zapewniłyby utrzymanie dochodów plantatorów w perspektywie zapowiadanej integracji Ukrainy z UE.

Należy zanalizować dostępne opcje i wybrać te, które są najbardziej odpowiednie dla specyficznych warunków lokalnych i regionalnych. Ponadto, należy zidentyfikować działania długoterminowe, które mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji na dłuższą metę.

Konieczne jest również współpraca z władzami, aby włączyć lokalne przedsiębiorstwa i społeczności w proces ułatwiania integracji Ukrainy z UE. W ten sposób można uzyskać zaufanie społeczne i zapobiec problemom społecznym i ekonomicznym, które mogą wystąpić w przyszłości.

Warto również wspomnieć, że wszystkie komunikaty publikowane w serwisie PAP są wysyłane bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ