SANOK RUBBER COMPANY SA (10/2022) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bank Polski S.A.

Zarząd Spółki Sanok RC S.A. informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2022 roku Spółka podpisała Aneks do Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego zawartej w dniu 23 września 2021 roku (raport bieżący nr 19/2021) z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na mocy którego wydłużono okres kredytowania do dnia 23 września 2024 roku.

Pozostałe warunki umowy bez zmian.

Aneks wchodzi w życie 23 września 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.